Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

FDVN tiếp tục chia sẽ tập tài liệu “TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN HAY VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM” do các Luật sư/ Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm và tổng hợp.

Tài liệu này sử dụng vào mục đích học tập, nghiên cứu và công tác. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và các mục đích khác trái pháp luật.

MỤC LỤC

Tổng hợp 20  bản án hay về tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

STT

TÊN BẢN ÁN

SỐ TRANG

1.

Bản án 27/2019/DS-PT ngày 21/10/2019:

VP – T và Tổng công ty bảo hiểm P ký hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng, lắp đặt thi công công trình trụ sở cơ quan T. Qúa trình thi công, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 nên một số hạng mục xây dựng của Trụ sở cơ quan T bị hư hỏng nặng, thiệt hại hết hơn 1 tỷ đồng.

Sự kiện bảo hiểm xảy ra, Công ty bảo hiểm bị buộc phải bồi thường.

1-7

2.

Bản án 93/2019/KDTM-PT ngày 22/08/2019:

Công ty T và Tổng Công ty bảo hiểm B ký “Hợp đồng bảo hiểm xe ô tô”. Trong thời gian bảo hiểm, xe ô tô và rơ móc của Công ty T bị lật đổ.

Sự kiện bảo hiểm xảy ra, Công ty bảo hiểm B phải chi trả tiền bảo hiểm là 149.6000.000 đồng và 66.831.443 đồng lãi chậm trả.

8-18

3.

Bản án 81/2019/KDTM-PT ngày 29/07/2019:

Công ty Cổ phần G và Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm P ký kết hợp đồng bảo hiểm cho người chơi trúng giải. Ông Trịnh Ngọc G – người chơi đã may mắn trúng giải nhưng công ty bảo hiểm không chi trả. Công ty Cổ phần G đã kiện ra Tòa án, buộc Công ty bảo hiểm phải thanh toán tiền giải thưởng là 2.769.000.000 đồng.

19-28

4.

Bản án 70/2019/KDTM-PT ngày 10/07/2019:

Công ty M và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Q ký kết hợp đồng bảo hiểm cháy nổ và các rủi ro khác cho tài sản thế chấp là máy móc, thiết bị.

Trong thời gian xảy ra bảo hiểm, kho của Công ty M bị cháy nổ khiến toàn bộ tài sản bị hư hỏng.

Công ty bảo hiểm bị buộc phải chi trả tiền bảo hiểm.

29-36

5.

Bản án 60/2019/KDTM-PT ngày 14/06/2019:

D và Công ty bảo hiểm HKDN ký kết hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới. Trong thời gian bảo hiểm, xe của D bị hư hỏng nặng do sự cố khi thi công công trình.

Công ty bảo hiểm bị buộc phải chi trả tiền sửa chữa là 266.790.818 đồng.

37-44

6.

Bản án 05/2019/KDTM-PT ngày 26/04/2019:

Bà G mua bảo hiểm cho tàu cá tại Tổng công ty cổ phần B (Cty bảo hiểm). Trong thời gian bảo hiểm, tàu cá của bà G xảy ra tai nạn, bị chìm.

Tòa án buộc công ty bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm là 650.000.000 đồng.

45-56

7.

Bản án 37/2019/KDTM-PT ngày 25/04/2019:

Nguyên đơn và Công ty bảo hiểm đã ký hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro đối với tài sản của Nguyên đơn. Trong thời gian bảo hiểm, cơn bão số 10 đổ bộ vào Quảng Bình gây tổn thất lớn cho Nguyên đơn.

Tòa án buộc công ty bảo hiểm phải bồi thường là 6.281.483.793 đồng và 2.308.445.293 đồng lãi chậm trả.

57-72

8.

Bản án 07/2019/KDTM-PT ngày 19/04/2019 về tranh chấp hợp đồng bảo hiểm.

Tòa án chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, buộc công ty bảo hiểm phải thanh toán tiền bảo hiểm theo như các thỏa thuận đã được nêu trong hợp đồng.

73-85

9.

Bản án 31/2019/DS-PT ngày 05/04/2019:

Nguyên đơn ông Trần Văn T (người mua bảo hiểm) khởi kiện tư vấn viên của Công ty bảo hiểm B, buộc bị đơn phải trả lại số tiền phí bảo hiểm 14.277.740 đồng mà ông đã đóng theo hợp đồng bảo hiểm.

Tòa án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì nguyên đơn xác định không đúng đối tượng khởi kiện. Công ty bảo hiểm là chủ thể ký kết hợp đồng bảo hiểm với ông T, tư vấn viên chỉ là người tư vấn, không phải là chủ thể ký hợp đồng bảo hiểm nêu trên.

86-92

10.

Bản án 09/2019/KDTM-PT ngày 22/02/2019:

Nguyên đơn và Tổng công ty bảo hiểm B ký hợp đồng bảo hiểm cháy nổ cho tài sản của Nguyên đơn.

Trong thời gian bảo hiểm, Kho của nguyên đơn cháy. Tòa án buộc Công ty bảo hiểm phải thanh toán tiền bảo hiểm là 1.085.552.194 đồng và lãi chậm trả là 98.740.638 đồng.

93-100

11.

Bản án 207/2018/DS-PT ngày 07/12/2018:

Bà N và Công ty bảo hiểm C ký kết hợp đồng bảo hiểm thân xe ô tô Toyota.

Trong thời gian bị bảo hiểm, xe của bà N bị tai nạn, sửa chữa hết 89.186.482 đồng.

Tòa án buộc Công ty bảo hiểm phải thanh toán số tiền là 85.000.000 đồng.

101-107

12.

Bản án 01/2018/KDTM-PT ngày 18/12/2018:

Công ty cổ phần T có ký kết với công ty B2 (là công ty phụ thuộc của Tổng công ty bảo hiểm B) đơn yêu cầu bảo hiểm. Khi có sự kiện hỏa hoạn xảy ra, công ty T yêu cầu Tổng công ty bảo hiểm B thanh toán cho công ty cổ phần số tiền là 33 tỷ đồng và các thiệt hại phát sinh do việc chậm thanh toán là 5 tỷ đồng theo lãi suất cơ bản của nhà nước.

Tòa án không chấp nhận yêu trên vì công ty cổ phần T không nộp phí bảo hiểm trong thời hạn, vì vậy đơn bảo hiểm không phát sinh hiệu lực.

108-125

13.

Bản án 173/2018/KDTM-PT ngày 30/11/2018:

Nguyên đơn khởi kiện công ty cổ phần Bảo hiểm BĐ về việc chi trả tiền bảo hiểm thân tàu với số tiền bảo hiểm là 13.000.000.000 đồng. Bị đơn từ chối chi trả tiền bảo hiểm cho nguyên đơn với lý do khi tàu khởi hành và bị tai nạn, trên tàu không có đại phó nên nguyên đơn không đủ điều kiện để được bồi thường.

Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Công ty bảo hiểm phải thanh toán tiền bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm vì nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do sự kiện khách quan thuộc phạm vi được bảo hiểm.

126-144

14.

Án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018

145-156

15.

Bản án 03/2018/DS-PT ngày 30/08/2018:

Các nguyên đơn có mua bảo hiểm của Tổng công ty cổ phần B hợp đồng bảo hiểm cá tra. Trong quá trình bảo hiểm, cá của các nguyên đơn bị dịch bệnh gan thận mủ và chết.

Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu của các nguyên đơn, buộc công ty bảo hiểm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã thỏa thuận cho các hộ dân đã mua bảo hiểm cá tra.

157-179

16.

Bản án 03/2018/KDTM-ST ngày 21/08/2018

Công ty vận tải biển Dân Xuân có ký hợp đồng bảo hiểm với Công ty bảo hiểm PJICO Hợp đồng bảo hiểm tàu biển. Trong thời gian được bảo hiểm, Tàu biển công ty Dân Xuân bị tai nạn, yêu cầu bên bảo hiểm phải bồi thường thiệt hại và chi phí giám định có liên quan.

Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, buộc công ty bảo hiểm phải thanh toán số tiền thiệt hại, lãi chậm trả và toàn bộ chi phí giám định thiệt hại.

180-190

17.

Bản án số 57/2018/KDTM-PT ngày 07/05/2018

Công ty H có ký hợp đồng bảo hiểm xe ô tô với công ty bảo hiểm A. Trong thời gian được bảo hiểm lái xe đã tự gây tai nạn khiến xe bị hỏng. Nguyên đơn yêu cầu công ty bảo hiểm thanh toán là 919.261.080 đồng.  Tòa án bác toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn vì đã ngủ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.

191-198

18.

Bản án 113/2017/KDTM-PT ngày 20/12/2017:

Công ty C mua bảo hiểm xe cơ giới với công ty bảo hiểm. Trong thời gian được bảo hiểm, xe của công ty C có xảy ra tai nạn. Công ty C yêu cầu công ty bảo hiểm thanh toán số tiền 1.688.695.607 đồng.

Tòa án bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì nguyên đơn đã vi phạm hợp đồng, sử dụng chất kích thích là rượu bia để trong lúc điều khiển xe.

199-208

19.

Bản án 385/2017/DSST ngày 30/10/2017:

Nguyên đơn ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với công ty bảo hiểm. Sau khi giao kết hợp đồng, nguyên đơn phải nhập viện điều trị, tuy nhiên công ty bảo hiểm không chi trả tiền bảo hiểm cho nguyên đơn.

Tòa án buộc Công ty bảo hiểm phải thanh toán cho nguyên đơn 41.000.000 đồng và tiền lãi chậm trả là 10.884.500 đồng.

209-221

20.

Bản án 06/2016/KDTM-PT ngày 29/01/2016:

Ông Đỗ L ký hợp đồng bảo hiểm công trình khách sạn với công ty bảo hiểm B. Trong quá trình thi công, công trình đã gây sụt lún nứt nhà cho 05 hộ dân lân cận. Ông Đỗ L yêu cầu công ty bảo hiểm phải thanh toán tiền thiệt hại là 454.098.805đ và tiền lãi chậm thanh toán 115.795.195đ.

Tòa án không chấp nhận yêu cầu bảo hiểm của bên mua bảo hiểm vì đã kê khai thông tin không trung thực về thời gian xây dựng công trình. Đồng thời các rủi ro của công trình đã xảy ra trước khi ký Hợp đồng.

222-231

LINK TẢI: TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Bài viết liên quan