Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hình sự / TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TỘI “LỢI DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ”

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TỘI “LỢI DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ”

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TỘI “LỢI DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ”” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp.

Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và mục đích khác trái pháp luật.

MỤC LỤC

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TỘI “LỢI DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ”

STT

NỘI DUNG

TRANG

Bản án số 398/2022/HS-PT ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Toà án nhân dân thành phố Hà Nội

Tóm tắt nội dung vụ án:

Ngày 07/4/2016, bộ Tài nguyên và Môi trường ký quyết định phê duyệt dự án “Xây dựng mô hình và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong kiểm kê, thống kê đất đai, điều tra cơ bản đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giám sát đất chuyên trồng lúa nước giao lại cho Viện nghiên cứu quản lý đất đai là đơn vị chủ trì thực hiện. Để thực hiện thì Viện đã ký Hợp đồng giao khoán cho Ông Đinh Học H – giám đốc trung tâm triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ thực hiện triển khai mô hình công nghệ đánh giá chất lượng và phân hạng đất tại tỉnh Hà Tĩnh với giá trị hợp đồng là 3.179.771.480 đồng. Đối với việc đánh giá chất lượng đất gồm 03 phần việc: Thu thập dữ liệu, số liệu tại các Sở, Ban, Ngành tỉnh Hà Tĩnh; Tiến hành đào, mô tả, lấy tiêu bản 1.312 phẫu diện đất; điều tra 11.221 mẫu phiếu trên 13 huyện của tỉnh Hà Tĩnh.

Từ ngày 08/10/2016, đoàn công tác đã tách thành 2 nhóm (cụ thể nhóm 1 bao gồm: T,Z,Â, P trong đó T là nhóm trưởng; nhóm 2 gồm: Dương Thị D, F,J,C do D là trưởng nhóm) để thực hiện việc đào phẫu diện đất và điều tra phiếu. Ngày 24/01/2014, 02 nhóm kết thúc công việc từ Hà Tĩnh quay về Hà Nội và ngày 30/12/2016, Viện nghiên cứu đã thanh toán hợp đồng nói trên cho trung tâm. Tuy nhiên, Các thành viên trong 02 nhóm của Đoàn công tác đi Hà Tĩnh đã lập khống các Phiếu điều tra, Danh sách người cung cấp thông tin và Bảng kê chi trả tiền cho người dân cung cấp thông tin (20.000 đồng/1người) để hoàn thiện chứng từ chuyển cho Trung tâm thanh toán tiền dự án, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước số tiền 280.525.000 đồng; Các cán bộ của Trung tâm đã lập khống chứng từ thanh toán công tác phí đi Hà Tĩnh từ tháng 01/2016 đến tháng 4/2016 số tiền 30.324.000 đồng; và lập khống chứng từ thanh toán vận chuyển đất phẫu diện theo Hợp đồng kinh tế số 16 với Công ty HD số tiền 20.570.000 đồng, để hợp thức hồ sơ thanh toán tiền dự án trong Hợp đồng giao khoán số 08.

Toà án sơ thẩm tuyên

Tuyên bố bị cáo Trần Văn T và Dương Thị D phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Xử phạt bị cáo Trần Văn T 18 (mười tám) tháng tù, bị cáo Dương Thị D 15 (mười lăm) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Ngày 03/8/2021, bị cáo Trần Văn T có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo

Toà án phúc thẩm nhận định

Bị cáo Trần Văn T, tại cấp phúc thẩm đã xuất trình các tài liệu thể hiện bị cáo có nhiều thành tích trong công tác và học tập trong đó có giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên, đây là thành tích xuất sắc trong học tập nên cần áp dụng thêm cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ, bị cáo không có tình tiết tăng nặng nên có căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Quá trình điều tra bị cáo đã bị tạm giam thời gian hơn 10 tháng, hiện tại bị cáo lại đang bị bệnh phải điều trị lâu dài nên xét thấy thời gian bị cáo bị tạm giam cũng đủ để cải tạo và giáo dục bị cáo. Vì vậy có căn cứ để áp dụng thêm điều 54 Bộ luật hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội giảm hình phạt và xử bị cáo bằng thời gian bị cáo đã bị tạm giam. Xác nhận bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù.

Toà án phúc thẩm quyết định

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn T, sửa Bản án hình sự sơ thẩm.

1

Bản án số 19/2022/HS-ST ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Toà án nhân dân huyện L, tỉnh Y

Tóm tắt nội dung vụ án:

Xuất phát từ động cơ vụ lợi, trong hai năm 2018 và 2019, Hoàng Văn H, Triệu Văn T, Lù Minh V, Đặng Tấn S đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bàn bạc cùng nhau xây dựng hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng với các tài liệu trái quy định như: Đơn xin nhận khoán, biên bản họp thôn, D sách nhận khoán bảo vệ rừng (giả mạo chữ ký nhận khoán), ban hành Quyết định công nhận trưởng nhóm và các thành viên nhận khoán, ký hợp đồng giao khoán, thành lập hội đồng nghiệm thu, thanh lý hợp đồng khoán bảo vệ rừng…. và chỉ đạo 15 bị cáo: Triệu Trung Ph, Hoàng Văn Đ, Thiều Hữu Th, Đặng Phúc T, Hoàng Văn Th, Nguyễn Văn K, Đặng Văn G, Vi Hồng D, Triệu Trung T, Lý Văn Ngh, Trương Văn C, Nguyễn Văn P, Lù Minh Kh, Thiều Hữu Ng, Triệu Văn V và Công an viên Nguyễn Thanh Hùng (đã chết) đưa thêm người vào D sách nhóm hộ tham gia bảo vệ rừng với D sách 89 người (trong đó: 74 người khống, 15 người tham gia bảo vệ rừng) hoàn thiện hồ sơ để được các cơ quan chức năng phê duyệt và là căn cứ để Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng trình UBND tỉnh Y phê duyệt chi trả tiền DVMTR, khi Qũy Bảo vệ và phát triển rừng có thông báo chi trả tiền DVMTR, UBND xã PL đã xây dựng phương án sử dụng tiền DVMTR phù hợp số lượng nhóm hộ tham gia bảo vệ rừng với diện tích rừng để Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Y chi trả tiền DVMTR năm 2018 và 2019 với tổng số tiền là: 2.874.601.936 đồng, số tiền các bị cáo được hưởng theo đúng quy định là: 458.352.900 đồng, số tiền các bị cáo đã vụ lợi cá nhân gây thiệt hại: 2.416.249.100 đồng.

Toà án sơ thẩm nhận định

Trong vụ án này, Hoàng Văn H, Triệu Văn T, Lù Minh V, Đặng Tấn S là những người có chức vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện việc giao nhận khoán bảo vệ rừng theo đúng quy định. Tuy nhiên các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, tự bàn bạc, thống nhất lập khống hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng, lập khống D sách 74 người tham gia bảo vệ rừng năm 2018, 2019 để được Qũy bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Y chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Sau khi có thông báo có tiền DVMTR các bị cáo lập phương án sử dụng tiền DVMTR, lập chứng từ thu, chi không đúng thực tế gây thiệt hại: 2.416.249.100 đồng, vụ lợi cho cá nhân mình và các bị cáo khác; thực tế các bị cáo Hoàng Văn H, Triệu Văn T, Lù Minh V, mỗi bị cáo vụ lợi cá nhân 149.925.000 đồng, Đặng Tấn S vụ lợi cá nhân 117.574.000 đồng, do vậy các bị cáo Hoàng Văn H, Triệu Văn T, Lù Minh V, Đặng Tấn S là những người phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền gây thiệt hại là 2.416.249.100 đồng.

Hành vi của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức đồng thời xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn. Mặc dù nhận thức rõ hành vi lập hồ sơ không đúng sự thật, giả mạo chữ ký và những người có tham gia ký vào D sách nhận tiền nhưng không tham gia vào bảo vệ rừng là vi phạm pháp luật nhưng do mục đích vụ lợi nên các bị cáo vẫn cố tình thực hiện.

Toà án sơ thẩm quyết định

Tuyên bố các bị cáo Hoàng Văn H, Triệu Văn T, Lù Minh V, Đặng Tấn S, Triệu Trung Ph, Hoàng Văn Đ, Triệu Trung T, Hoàng Văn Th, Vi Hồng D, Lý Văn Ngh, Thiều Hữu Th, Nguyễn Văn P, Nguyễn Văn K, Đặng Phúc T, Đặng Văn G, Trương Văn C, Thiều Hữu Ng, Lù Minh Kh và Triệu Văn V phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xử phạt bị cáo Hoàng Văn H 05 (năm) tù; bị cáo Triệu Văn T 01(một) năm 02 (hai) tháng tù; bị cáo Đặng Tấn S 01 (một) năm 02 (hai) tháng tù; bị cáo Lù Minh V 01 (một) năm tù; bị cáo Triệu Trung Ph 01 (một) năm 14 (mười bốn) ngày tù; bị cáo Hoàng Văn Đ 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ; bị cáo Triệu Trung T 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ; bị cáo Hoàng Văn Th 18(mười tám) tháng cải tạo không giam giữ; Vi Hồng D 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ; bị cáo Lý Văn Ngh 18( mười tám) tháng cải tạo không giam giữ; bị cáo Thiều Hữu Th 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ; bị coá Nguyễn Văn P 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ; bị cáo Nguyễn Văn K 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ; Đặng Phúc T 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ; bị cáo Đặng Văn G 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ; bị cáo Trương Văn C 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ;bị cáo Thiều Hữu Ng 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ; bị cáo Lù Minh Kh 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ.

11

Bản án số 44/2022/HS-PT ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Tóm tắt nội dung vụ án:

Năm 2014, xã Đại Bái triển khai thực hiện hướng dẫn liên ngành số 04/LN về việc rà soát, xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền, đất do lấn, chiếm, tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ ngày 01/7/2004 đến 31/12/2012. Nguyễn Đình T đã mượn tên các ông bà Nguyễn Đình B, Nguyễn Đức Th, Nguyễn Thị M1, Nguyễn Đình N để lập hồ sơ khống xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 04 thửa đất ở khu Bãi Mọi thôn Tây Giữa, Đại Bái, mục đích nếu được cấp giấy chứng nhận sẽ bán lấy tiền chi tiêu cho thôn. Do bị phát hiện nên Ủy ban nhân dân xã Đại Bái đã lập biên bản yêu cầu đình chỉ, hủy việc lập hồ sơ đối với 04 thửa đất trên. Đến năm 2018, do cần tiền xây dựng các công trình của thôn, mặc dù 04 thửa đất trên đã được yêu cầu hủy việc lập hồ sơ và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Nguyễn Đình T đã không báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương mà tự mình bán 04 thửa đất nói trên cho các ông Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn C1, Đỗ Đăng M và Nguyễn Đình D thu số tiền 1.770.000.000 đồng. Số tiền có được, T không nhập quỹ thôn mà sử dụng để chi tiêu cho các công trình của thôn.

Toà án sơ thẩm tuyên

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đình T phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Xử phạt Nguyễn Đình T 10 (mười) năm tù.

Ngày 19/5/2022 bị cáo Nguyễn Đình T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét việc bỏ lọt người phạm tội.

Toà án phúc thẩm nhận định

Hành vi của bị cáo là hành vi rất nghiêm trọng khi bán 04 lô đất trái phép gây thiệt hại cho các cá nhân 1.770.000.000 đồng, tại cấp sơ thẩm bị cáo chưa khắc phục hậu quả, bị cáo phạm tội có khung hình phạt từ 10 năm đến 15 năm tù nên HĐXX cấp sơ thẩm đã xét xử và tuyên phạt bị cáo 10 năm tù (mức khởi điểm của khung hình phạt) là phù hợp, không nặng. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường khắc phục hậu quả cho người bị hại là anh Nguyễn Đình D số tiền là 570.000.000 đồng, anh D có giấy xác nhận đã nhận đủ số tiền này và đề nghị Toà án xem xét giảm nhẹ cho bị cáo ở mức thấp nhất. Đồng thời, gia đình bị cáo cũng đã nộp vào Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh số tiền 250.200.000 đồng để khắc phục hậu quả cho bị cáo. Vì vậy, có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Đình T, sửa bản án sơ thẩm.

Toà án phúc thẩm quyết định

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đình T, sửa bản án sơ thẩm.

44

Bản án số 56/2022/HS-ST ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Tóm tắt nội dung vụ án:

Sau khi dự toán ngân sách năm 2019 và năm 2020 chi cho công tác vệ sinh môi trường tại xã P được UBND huyện B phê duyệt, Nguyễn Văn M là Chủ tịch UBND xã P đã trao đổi với Nguyễn Văn T là Bí thư Đảng ủy xã P chỉ chi một phần số tiền được phê duyệt cho công tác môi trường, số tiền còn lại sẽ sử dụng chi tiết và được T đồng ý. Sau đó, M trao đổi thống nhất với Nguyễn Thị N là Chủ hộ kinh doanh về việc UBND xã P mua thuốc, vật tư, chế phẩm cho công tác môi trường của N, tuy nhiên N sẽ ghi tăng số hàng và tiền trên hóa đơn so với thực tế, UBND xã P sẽ trả tiền mua hóa đơn là 10% số tiền chênh lệch. Sau đó, Nguyễn Văn M chỉ đạo Trịnh Kim T1 là Kế toán UBND xã P lập khống chứng từ để rút số tiền chênh lệch giữa thực tế chi cho công tác môi trường với số tiền được duyệt để chi tiền tết trái pháp luật, dẫn đến gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước tổng số tiền là 386.262.000 đồng. Số tiền Nguyễn Thị N được hưởng từ việc bán hóa đơn là 38.832.270 đồng.

Toà án sơ thẩm nhận định

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Văn M, Nguyễn Văn T và Trịnh Kim T1 đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của nhà nước, tài sản của Nhà nước được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị N đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, cụ thể xâm phạm đến chế độ quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm minh các bị cáo trước pháp luật mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Toà án sơ thẩm quyết định

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn M, Nguyễn Văn T và Trịnh Kim T1 phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; bị cáo Nguyễn Thị N phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

52

Bản án số 56/2022/HS-ST ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Toà án nhân dân huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

Tóm tắt nội dung vụ án:

Trong năm 2020, trong quá trình triển khai thực hiện dự án tuyên truyền “Nói chuyện chuyên đề chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch Covid-19 cho người cao tuổi năm 2020 trên địa bàn huyện Phù Yên” của Trung tâm y tế huyện Phù Yên. Bị cáo Đỗ Văn A là Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Yên và Cầm Thị B là kế toán trung tâm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, không thực hiện đúng hạng mục dự toán trong khi thực hiện dự án, lập khống hóa đơn, chứng từ chi tiền của dự án để chiếm đoạt, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền là 65.888.000đ (Sáu mươi lăm triệu tám trăm tám mươi tám nghìn đồng).

Toà án sơ thẩm nhận định

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm trước hết hoạt động bình thường, đúng đắn của cơ quan, tổ chức, đồng thời xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, xã hội và những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật, làm giảm hiệu lực quản lý của cơ quan nhà nước, tạo dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước tại địa phương; làm giảm sút lòng tin về những nỗ lực, kết quả tích cực đạt được trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Do đó cần xử phạt các bị cáo với mức hình phạt tương xứng nhằm giáo dục các bị cáo nói riêng và phòng ngừa chung cho xã hội.

Toà án sơ thẩm quyết định

Tuyên bố các bị cáo Đỗ Văn A và Cầm Thị B phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Xử phạt bị cáo Đỗ Văn A 30 (ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, bị cáo Cầm Thị B 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

74

Bản án số 33/2022/HS-ST ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Toà án nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt nội dung vụ án:

Trương Mạnh T được tuyển dụng làm cán bộ phụ trách kinh tế Ủy ban nhân dân Phường B, Quận F.Trước tình hình dịch bệnh covid -19 diễn biến phức tạp thì Trương Mạnh T được phân công là 1 trong các tổ viên phân công tăng cường hỗ trợ công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19. Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, trong khoảng thời gian từ ngày 09/8/2021 đến ngày 13/8/2021, T đã nhiều lần nhận tiền của nhiều người không thuộc diện được tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo quy định trên địa bàn Phường B, Quận F. Tổng số tiền mà Trương Mạnh T thu lợi từ hành vi trên là 22.000.000 đồng.

Toà án sơ thẩm nhận định

Xét thấy, vì mục đích vụ lợi, bị cáo T đã làm trái nhiệm vụ được giao, không thực hiện đúng tinh thần quy định trong công tác, nhiều lần đưa nhiều người không thuộc diện được tiêm vắc xin phòng covid 19 theo quy định vào điểm tiêm để tiêm vắc xin và nhận tổng cộng 22.000.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động bình thường, đúng đắn của cơ quan, tổ chức đồng thời xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật.

Toà án sơ thẩm quyết định

Tuyên bố bị cáo Trương Mạnh T phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Xử phạt bị cáo Trương Mạnh T 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù.

92

LINK TẢI PDF: TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TỘI “LỢI DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ”

………………..

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

122 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Quốc lộ 1A, Khối 11, phường Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0906 499 446 – 0905 045 915

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Bài viết liên quan