Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ HỘ TỊCH

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ HỘ TỊCH

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ KHIẾU KIỆN  HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ HỘ TỊCH” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp.

Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và mục đích khác trái pháp luật.

MỤC LỤC

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ HỘ TỊCH

STT

TÓM TẮT NỘI DUNG

TRANG

Bản án số: 263/2022/HC-PT ngày 06/7/2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội

Tóm tắt nội dung vụ án:

Ngày 07/7/2003, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 2012/QĐ-CT trợ cấp đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, trong đó chị Nguyễn Thị Thu A là người được hưởng. Ngày 30/6/2020, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Phú Thọ có Quyết định số 2358/QĐ-SLĐTB XH(NCC) về việc đình chỉ và thu hồi trợ cấp hàng tháng đối với chị A. Lí do: ngày 01/10/2019, xác minh trực tiếp đối với chị A xác định chị còn khả năng lao động, hiện nay đang làm kế toán Công ty M (Đống Đa – Hà Nội). Không đồng ý với quyết định trên, chị A khởi kiện ra Tòa án.

Tòa án sơ thẩm tuyên:

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của chị A:

+ Hủy một phần Quyết định số 2358/QĐ-SLĐTBXH(NCC) ngày 30/6/2020 của Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Phú Thọ.

+ Đình chỉ trợ cấp hàng tháng và các quyền lợi đối với chị A. Thời gian đình chỉ kể từ ngày 01/01/2019.

+ Thực hiện thu hồi trợ cấp đối với chị A từ tháng 7/2012 đến 31/12/2019 với tổng số tiền là 93.957.000đ

+ Không chấp nhận yêu cầu của chị  A: “Buộc Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Phú Thọ khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật”

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định:

Tại thời điểm khám, đánh giá, xác nhận tình trạng bệnh tật, khả năng lao động ngày 15/11/2002, bà A không có khả năng lao động. Do đó Quyết định số 2012/QĐ-CT ngày 07/7/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ là phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ban hành.

Quyết định 2358/QĐ-SLĐTBXH (NCC) của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ không chỉ vi phạm quy định của pháp luật hiện hành mà còn trái với chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ trong việc xem xét, thẩm định trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên:

Sửa Bản án hành chính sơ thẩm số 16/2021/HC-ST ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ. Cụ thể như sau:

– Hủy Quyết định 2358/QĐ-SLĐTBXH (NCC) ngày 30/06/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ.

– Buộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ thực hiện nhiệm vụ, công vụ về việc “Đình chỉ và thu hồi trợ cấp hàng tháng đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”, đối với bà A theo đúng quy định của pháp luật.

1-12

Bản án số: 482/2020/HC-PT ngày: 04 – 9 – 2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tóm tắt nội dung vụ án:     

Theo bản sao Giấy khai sinh thứ nhất số 36/1978 cấp ngày 27/8/1984, bản sao Giấy khai sinh thứ hai số 36/1978 cấp ngày 03/12/1986 do Ủy ban nhân dân xã Tăng Nhơn Phú, huyện T2, Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện ông Q là con của ông Châu Văn N1 và bà Lê Thị Kim V. Ngày 02/8/2018 Uỷ ban nhân dân Quận X9 căn cứ vào khoản 1 Điều 75 Luật Hộ tịch năm 2014 ban hành quyết định 252/QĐ-UBND thu hồi, hủy bỏ bản sao giấy khai sinh của ông Q. Không đồng ý với quyết định trên, ông Q khởi kiện đề nghị Tòa án hủy quyết định 252/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của Uỷ ban nhân dân Quận X9 và buộc người bị kiện trả lại 02 bản sao giấy khai sinh cho ông.

Người bị kiện UBND Quận X9 cho rằng quyết định 252/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 được ban hành đúng quy định pháp luật nên không đồng ý yêu cầu khởi kiện của ông Q.

Tòa án sơ thẩm tuyên:

Bác toàn bộ các yêu cầu khởi kiện của ông Q về việc yêu cầu Tòa án Hủy Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận X9 “Về việc thu hồi, hủy bỏ bản sao giấy khai sinh của ông Q”.

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định:

Ủy ban nhân dân Quận X9 ban hành Quyết định số 252/QĐ-BND ngày 02/8/2018 về việc thu hồi và hủy bỏ bản sao Giấy khai sinh số 36/1978 cấp ngày 27/8/1984, bản sao Giấy khai sinh thứ hai số 36/1978 cấp ngày 03/12/1986 của Ủy ban nhân dân phường T1 A, Quận X9 là phù hợp với quy định pháp luật.

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên:

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của người khởi kiện ông Châu Tuấn Q. Giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm số 14/2019/HC-ST ngày 18/10/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

13-23

Bản án số: 04/2020/HC-PT ngày : 14 – 8 – 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh B.

Tóm tắt nội dung vụ án:

Ông Phạm M là con liệt sĩ, bị khuyết tật nặng 61%, chỉ được hưởng chế độ người khuyết tật mỗi tháng 360.000đ và 01 suất ruộng 750m2 , thu nhập của ông dưới 790.000đ nên vào tháng 02/2016, ông đã làm đơn xin hưởng chế độ ưu đãi giành cho con liệt sĩ bị khuyết tật nặng theo quy định số 20/2015/NĐ- CP, ngày 14/02/2015 và Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 09/4/2013 của Chính phủ. Ngày 11/4/2017, Chủ tịch UBND xã P ban hành Quyết định số 58/QĐ- UBND, theo quyết định này tính thu nhập hàng tháng của ông 1.063.958đ là cao hơn so với thực tế nên ông không được hưởng trợ cấp. Vì vậy ông đề nghị Tòa hủy quyết định số 58/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND xã P.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:

Bác đơn khởi kiện của ông Phạm M về việc yêu cầu hủy Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của Chủ tịch UBND xã P.

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định:

Trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp phúc thẩm, Chủ tịch UBND xã P xét thấy Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm M về cách tính thu nhập về tiền cho thuê ruộng theo 02 nhân khẩu trong hộ ông Đ là sai không đúng với quy định của pháp luật. Nên ngày 18/6/2020 Chủ tịch UBND xã P ban hành Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 về việc hủy Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của Chủ tịch UBND xã P là đúng theo quy định tại Điều 235 Luật tố tụng hành chính là người bị kiện sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại bị khởi kiện. Nhưng tại phiên tòa phúc thẩm người khởi kiện ông Phạm M không đồng ý rút đơn khởi kiện, rút kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm phát sinh tình tiết mới mà Tòa phúc thẩm không thể khắc phục được.

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên:

Hủy Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2020/HC-ST ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh B về việc khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại giữa người khởi kiện là ông Phạm M; người bị kiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã P, huyện T, tỉnh B.

Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh B xét xử lại theo quy định của pháp luật

24-31

Bản án số: 24/2020/HC-PT ngày 26/02/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

Tóm tắt nội dung vụ án:

Theo chị Nguyễn Thị Kim D, chị D và ông B1 sống chung với nhau từ cuối năm 1999 có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk vào năm 2000. Tuy nhiên, dựa trên cơ sở yêu cầu của anh B1, Ủy ban nhân dân thành phố B ban hành Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận kết hôn của ông Trần Văn B1 và bà Nguyễn Thị Kim D do anh B1 không trực tiếp kí vào sổ đăng kí kết hôn, Ủy ban nhân dân phường T đã thực hiện đúng thẩm quyền nhưng sai về trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn. Ngày 21-6-2018 chị D đã làm đơn khiếu nại Quyết định này và nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 5525/QĐ-UBND ngày 27-8-2018 với nội dung giữ nguyên Quyết định số 3260/QĐ-UBND. Không đồng ý với các quyết định trên, chị D khởi kiện ra Tòa án.

Toà án cấp sơ thẩm tuyên:

Bác toàn bộ nội dung khởi kiện của bà Nguyễn Thị Kim D đối với các yêu cầu:

– Hủy Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 13-6-2018 của Ủy ban nhân

dân thành phố B về việc thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận kết hôn;

– Hủy Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 5525/QĐ-UBND ngày

27-8-2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố B.

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định:

Ông B1 không ký vào Sổ đăng ký kết hôn tại thời điểm năm 2000 nên không đúng theo quy định tại Điều 25 Nghị định 83/1998/NĐ-CP ngày 10-10-1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch. Do đó, ngày 13-6-2018 Ủy ban nhân dân thành phố B ban hành Quyết định số 3260/QĐ-UBND về việc thu hồi hủy bỏ Giấy chứng nhận kết hôn và ngày 27-8-2018 Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố B ban hành Quyết định số 5525/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà D (Lần đầu) là có căn cứ. Bản án hành chính sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử bác toàn bộ nội dung đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị Kim D về việc yêu cầu hủy 02 quyết định nói trên là có cơ sở.

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên:

Bác kháng cáo của người khởi kiện bà Nguyễn Thị Kim D và Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 36/2019/QĐ-VKS-HC ngày 26-9-2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

32-42

LINK TẢI PDF: TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ KHIẾU KIỆN  HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ HỘ TỊCH

………………..

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

122 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Quốc lộ 1A, Khối 11, phường Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Luật sư tại Gia Lai:

Số 61 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0906 499 446 – 0905 045 915

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Bài viết liên quan