Feel free to go with the truth

Trang chủ / Lao động / TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TÒA ÁN CÓ PHÁN QUYẾT SA THẢI, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TÒA ÁN CÓ PHÁN QUYẾT SA THẢI, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TÒA ÁN CÓ PHÁN QUYẾT SA THẢI, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT” do các Luật sư/ Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp.

Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và mục đích khác trái pháp luật.

MỤC LỤC

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TÒA ÁN CÓ PHÁN QUYẾT SA THẢI, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT

STT

BẢN ÁN SỐ

TRANG

Bản án số: 01/2015/LĐ-PT Ngày 15-5-2015

Về việc Tranh chấp xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải.”.

Ông Văn Công S làm việc cho Công ty CTGTBT với hợp đồng lao động không kỳ hạn. Quá trình làm việc ông phát hiện những việc làm không rõ ràng của Công ty trong quá trình thi công khắc phục các điểm đen và những việc làm của Công đoàn Công ty không minh bạch. Vì vậy ông có làm đơn kiến nghị nhưng không được phía Công ty giải quyết thỏa đáng. Ngày 28/01/2013 ông nhận được Quyết định kỷ luật lao động số 33/QĐCTCTGT với hình thức kỷ luật sa thải. Ông đã khởi kiện Công ty yêu cầu bồi thường tiền lương; xin lỗi công khai và phục hồi danh dự cho ông; trả các khoản thu nhập bị mất; quyết định số 33/QĐ-CTCTGT ngày 28/01/2013 của Công ty là trái với Bộ luật lao động và Công ty phải nhận ông trở lại làm việc; Xử phạt vi phạm hành chính Công ty về việc ra Quyết định trái pháp luật. Tổng cộng các khoản phải bồi thường là 188.809.000 đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:

  • Hủy Quyết định số 33/QĐ-CTCTGT ngày 28/01/2013 của Công ty CTGTBT.
  • Buộc Công ty CTGTBT phải nhận ông Văn Công S trở lại làm việc tại Công ty và thanh toán cho ông Văn Công S tiền lương trong những ngày ông S không được làm việc, với số tiền là 95.048.000 đồng.

Ông S kháng cáo về chế độ BHXH, BHYT và khen thưởng.

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Các khoản tiền mà ông S yêu cầu bồi thường không có căn cứ để chấp nhận vì ông S không có căn cứ để chứng minh. Các tiền thưởng, tăng ca vì ông S không đi làm thực tế nên không được chi trả. Các bên cũng đã tự nguyện thỏa thuận về việc đóng bảo hiểm xã hội.

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của ông Văn Công S:

  • Hủy quyết định số 33/QĐ-CTCTGT ngày 28.01.2013 của Công ty CTGTBT;
  • Buộc Công ty CTGTBT phải nhận ông Văn Công S trở lại làm việc tại Công ty CTGTBT và phải trả tiền lương cho ông Văn Công S trong những ngày ông S không được làm việc tại Công ty với tổng số tiền là 95.048.000 đồng.

Bản án được thi hành ngay.

  • Công nhận sự thỏa thuận giữa Công ty CTGTBT và ông Văn Công S, như sau: Công ty CTGTBT và ông S cùng thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho ông Văn Công S trong những ngày ông S không được làm việc tại Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

1-7 

Bản án số: 08/2016/LĐ-PT Ngày 12-12-2016

Về việc Tranh chấp về bị xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải.”

Chị A làm việc tại Công ty TNHH  I từ ngày 17/7/2006 với HĐLĐ không xác định thời với công việc là nhân viên kế toán văn phòng. Tháng 6/2014 chị nghỉ thai sản đến ngày 09/12/2014 thì đi làm trở lại. Ngày 05/01/2015 Công ty mời chị đến để nhận quyết định số 008-14/QĐ ngày 30/12/2014 do Tổng giám đốc ký, chuyển chị sang kế toán phụ trách quản lý kho rác từ ngày 05/01/2015. Nhận thấy việc điều chuyển công việc, mức lương theo quyết định 008 của Công ty là vi phạm và do sức khỏe không đảm bảo nên chị đã nêu rõ ý kiến với Công ty không đồng ý thực hiện. Trong các ngày 09/01, 28/01, 03/02 năm 2015 và tại cuộc họp ngày 14/5/2015 giữa hai bên do Ban quản lý khu công nghiệp Hải Phòng chủ trì, chị tiếp tục đề nghị chấm dứt hợp đồng nhưng Công ty không chấp nhận. Đồng thời tại cuộc họp này Công ty đã gửi cho 3 chị Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật ngày 20/3/2015 bằng hình thức sa thải chị với lý do tự ý nghỉ việc quá 5 ngày không đến Công ty mà không có lý do chính đáng. Cho rằng Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật ngày 20/3/2015 là vi phạm, Công ty tiến hành họp xử lý vi phạm nhưng chị không được mời tham dự. Chị A yêu cầu Tòa án tuyên bố việc sa thải của Công ty đối với chị là trái pháp luật. Do không muốn trở lại Công ty làm việc nên chị đề nghị Tòa án buộc Công ty thanh toán tiền lương trong những ngày không được làm việc từ ngày 09/12/2014 đến ngày xét xử sơ thẩm và 02 tháng lương; Thanh toán tiền trợ cấp thôi việc cho thời gian chị làm việc từ tháng 7/2006 đến 30/12/2008; Bồi thường thêm hai tháng tiền lương để chấm dứt hợp đồng lao động. Tổng cộng: 535.316.205 đồng. Buộc Công ty phải chốt sổ BHXH đến ngày xét xử sơ thẩm và trả sổ BHXH cho chị.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện về:

  • Tuyên bố việc kỷ luật lao động sa thải của Công ty I đối với chị A là trái pháp luật.
  • Buộc Công ty I phải cho chị A tiền lương trong những ngày không được làm việc và 02 tháng lương; trả cho chị A trợ cấp thôi việc. Tổng cộng 494.530.250 đồng.
  • Phải chốt sổ bảo hiểm xã hội cho chị A đến hết tháng 9/2016. Công ty và chị A cùng có nghiac vụ trích nộp tiền bảo hiểm xã hội theo quy địnhcủa pháp luật. Phải trả sổ bảo hiểm xã hội cho chị A sau khi chốt sổ.

Công ty I kháng cáo

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định:

Về căn cứ sa thải: Việc điều chuyển này Công ty không báo trước và không có thỏa thuận với chị A là vi phạm Điều 31, Điều 158 Bộ luật Lao động; Công việc theo quyết định 008-14 là công việc có tính chất độc hại mà lại giao cho người lao động đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi là Công ty đã vi phạm Điều 160 Bộ luật Lao động. Công ty nêu đã thay đổi quyết định sô 008-14 bằng quyết định số 008-15 ngày 06/01/2015 nhưng không có chứng cứ chứng minh đã giao quyết định này cho chị A. Vì vậy chị A từ chối thực hiện quyết định số 008-14 và nghỉ làm là có lý do chính đáng.

Về trình tự xử lý kỷ luật sa thải chị A: Công ty vi phạm điểm c Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Lao động về thông báo xử lý kỷ luật sa thải. Khi Công ty tiến hành xử lý vi phạm kỷ luật lao động thì chị A là người lao động đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Ngày 20/3/2015 Công ty tiến hành xử lý kỷ luật lao động đối với chị A là vi phạm quy định điểm d Khoản 4 Điều 123 Bộ luật Lao động.

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của Công ty I. Giữ nguyên bản án sơ thẩm.

8-16

Bản án số: 07/2016/LĐ-PT Ngày 15-12-2016

Về việc Tranh chấp xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải.”.

Ngày 17/8/2014, giữa ông và Công ty T có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với mức lương 15.000.000đồng/tháng. Nhưng từ khi ký kết hợp đồng đến nay, công ty T chỉ trả lương cho ông mỗi tháng 8.000.000đồng. Do đó, ngày 13/11/2014, ông yêu cầu Ban quản lý khu kinh tế Long An giải quyết nhưng hòa giải không thành. Ngày 15/01/2015, ông nhận được Quyết định xử lý kỷ luật số 01/2015/QĐ-KL ngày 08/01/2015 của Công ty T với nội dung sa thải ông khỏi công ty. Nay ông khởi kiện yêu cầu Tòa án xem xét, giải quyết: Buộc công ty nhận ông trở lại làm việc; Trả cho ông tiền lương còn thiếu trong tháng 09, 10, 11, 12 năm 2014; Tiền lương còn thiếu trong tháng 01/2015; Tiền lương những tháng ông không được làm việc do công ty sa thải ông trái pháp luật từ ngày 01/02/2015 cho đến khi Tòa án đưa vụ án ra xét xử theo quy định pháp luật. Tiền lương 02 tháng cộng thêm theo quy định tại Điều 42 Luật Lao động; Tổng cộng, ông yêu công ty T phải trả cho ông số tiền tạm tính đến hết tháng 8/2015 là: 174.600.000 đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông C. Buộc Công ty T phải trả cho ông C các khoản tiền lương còn thiếu, tiền bồi thường do sa thải người lao động trái pháp luật với tổng số tiền 260.100.000đồng.

Công ty T kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Công ty T ra quyết định kỷ luật sa thải ông C với lý do ông C làm giả hợp đồng lao động số 02 ngày 17/8/2014 để yêu cầu công ty phải thanh toán tiền lương cho ông C là 15.000.000đ/tháng. Căn cứ quy định tại Điều 126 Bộ luật lao động năm 2012, việc sa thải này là trái pháp luật. Công ty T cũng không chứng 5 minh được ông C tham gia phiên họp xét kỷ luật là trái quy định tại Điều 123 Bộ luật lao động năm 2012.

Căn cứ bảng lương công ty cung cấp, mức lương của ông C từ tháng 8/2014 đến tháng 01/2015 là 5.000.0000đ, phụ cấp là 3.000.000đ, tổng cộng là 8.000.000đ. Mặt khác, ông C cũng thừa nhận từ tháng 8/2014 đến khi ông C nghỉ việc, công ty chỉ trả lương cho ông 8.000.000đ/tháng, công ty còn nợ ông 7.000.00đ. Ông C không cung cấp được chứng cứ công ty còn nợ lương nên có đủ cơ sở khẳng định mức lương của ông C được hưởng là 8.000.000đ. Do đó, chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của công ty T, sửa án sơ thẩm.

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của Công ty T sửa bản án sơ thẩm:

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Trung C.

Buộc Công ty TNHH S, nay là Công ty Cổ phần đầu tư T có nghĩa vụ bồi thường hợp đồng lao động cho ông Phạm Trung C do sa thải người lao động trái pháp luật với số tiền là 118.461.539đ.

17-23

Bản án số: 98/2017/LĐ-PT Ngày 18-07-2017

Về việc Xử lý kỷ luật sa thải”.

Công ty V có ký Hợp đồng lao động 12 tháng đối với chị Đinh Thị Ngọc A, chị Trần Thị T, chị Bùi Thị Trà G, chị Lưu Thị Thanh B, chị Trần Thị Lan T, chị Cao Thị P, chị Nguyễn Thị H với công việc chính là công nhân, mức lương khởi điểm là 1.944.000đ. Ngày 24/12/2013 Công ty ban hành các Quyết định kỷ luật sa thải 07 người lao động căn cứ vào biên bản phiên họp xử lý kỷ luật ngày 24/12/2013 với lý do các công nhân trên đã có hành vi biểu tình bất hợp pháp; riêng chị Trần Thị Lan T với lý do đã có hành vi chống đối không làm việc theo hợp đồng đã ký kết với Công ty. Ngày 08/9/2015, 07 công nhân (có tên trên) làm đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam với nội dung yêu cầu Công ty phải bồi thường các khoản sau: (1) Bồi thường về việc Công ty sa thải trái pháp luật người lao động; (2) Bồi thường công lao động ngoài giờ chưa được trả; (3) Bồi thường danh sự nhân phẩm.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của 07 người lao động về việc yêu cầu bồi thường tiền lương do bị sa thải trái pháp luật (tương ứng thời gian bị sa thải trái pháp luật).

Các nguyên đơn kháng cáo toàn bộ bản án cấp sơ thẩm.

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định:

Theo Điều 42 của Bộ luật lao động năm 2012 thì để đảm bảo quyền lợi cho những người lao động, cần buộc Công ty phải bồi thường thêm cho những người lao động 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Việc quy định người lao động phải làm thêm15 phút đầu giờ và 15 phút cuối giờ làm việc mỗi ngày của Công ty là trái quy định của pháp luật lao động về “thời giờ làm việc” theo Điều 104 của Bộ luật lao động, do đó cũng buộc Công ty phải bồi thường công lao 9 động ngoài giờ chưa được trả cho người lao động. Về yêu cầu về việc bồi thường danh dự nhân phẩm, yêu cầu buộc Công ty xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin đại chúng vì đã xâm phạm tới danh dự người lao động… những người lao động cũng chỉ nêu ra yêu cầu song không có căn cứ chứng minh, do đó không chấp nhận kháng cáo về nội dung này.

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên:

Chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn; sửa Bản án lao động sơ thẩm số buộc Công ty V phải bồi thường thêm cho 07 người lao động (07 nguyên đơn) có têntrên, với mức bồi thường cho mỗi người bằng 03 tháng lương theo hợp đồng lao động với mức cụ thể là: 1.944.000 đ x 03 tháng = 5.832.000 đồng (ngoài mức bồi thường mà Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định).

24-33

Bản án số: 02/2017/LĐ-PT Ngày 26-07-2017

Về việc Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải”.

34-43

Bản án số: 01/2018/LĐ-ST Ngày 30-11-2018

Về việc Tranh chấp về lao động cá nhân”.

44-51

Bản án số: 04/2018/LĐ-PT Ngày 01-02-2018

Về việc Tranh chấp xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải.”.

52-60

Bản án số: 01/2018/LĐ-ST Ngày 05-11-2018

Về việc Tranh chấp lao động cá nhân về việc xử lý kỷ luật lao động sa thải.”.

61-71

Bản án số: 13/2018/LĐ-PT Ngày 18-07-2018

Về việc Tranh chấp xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải.”

72-79

Bản án số: 17/2018/LĐ-PT Ngày 05-11-2018

Về việc “Tranh chấp xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải, tiền phép năm, tiền thưởng, tiền phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”.

80-92

Bản án số: 19/2018/LĐ-ST Ngày 14-6-2018

Về việc Tranh chấp về đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động”.

93-99

Bản án số: 06/2018/LĐ-ST Ngày 27-6-2018

Về việc Tranh chấp về xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải, chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thai sản và trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động”.

100-107

Bản án số: 01/2019/LĐ-PT Ngày 04-03-2019

Về việc “Xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải”.

108-117

Bản án số: 07/2019/LĐ-PT Ngày 21-08-2019

Về việc “Tranh chấp lao động theo hình thức sa thải”.

118-125

Bản án số: 07/2019/LĐ-PT Ngày 10-05-2019

Về việc “Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải”.

126-134

Bản án số: 05/2019/LĐ-ST Ngày 04-06-2019

Về việc “Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải”.

135-141

Bản án số: 501/2019/LĐ-PT Ngày 30-05-2019

Về việc “Kỷ luật sa thải”.

142-150

Bản án số: 03/2020/LĐ-PT Ngày 20-04-2020

Về việc “Tranh chấp về xử lý kỷ luật theo hình thức buộc thôi việc viên chức và tranh chấp về bồi thường tiền lương, phụ cấp, các khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”.

151-161

Bản án số: 04/2020/LĐ-PT Ngày 22-06-2020

Về việc “Kiện quyết định xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải.”.

162-174

Bản án số: 20/2020/LĐ-ST Ngày 28-07-2020

Về việc “Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động bằng hình thức kỷ luật sa thải”.

175-181

XEM TOÀN BỘ BẢN ÁN VÀ TẢI FILE PDF: TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TÒA ÁN CÓ PHÁN QUYẾT SA THẢI, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT

………………..

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online