Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hôn nhân và GĐ / TỔNG HỢP 18 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH (Từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2020)

TỔNG HỢP 18 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH (Từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2020)

FDVN trân trọng chia sẻ “TỔNG HỢP 18 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH (Từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2020) ” do các Luật sư/ Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm và tổng hợp.

Tài liệu này phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và các mục đích khác trái pháp luật.

MỤC LỤC

STT

TÊN VĂN BẢN

NỘI DUNG CHÍNH

SỐ TRANG

Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm qua một số vụ án hôn nhân gia đình bị cấp phúc thẩm sửa, hủy án

1. Vụ án xin ly hôn giữa Nguyên đơn: ông Hồ Ngọc T và Bị đơn: bà Võ Thị Mỹ Đ

Tài sản chung của hai vợ chồng không yêu cầu Tòa án giải quyết nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không tuyên trong phần quyết định của bản án là thiếu sót.

2. Vụ án xin ly hôn giữa Nguyên đơn: chị Trương Thị Hồng P và Bị đơn: Hồ Văn Q

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

3. Vụ án tranh chấp hôn nhân gia đình giữa Nguyên đơn: chị Đinh Thị M và Bị đơn: anh Nguyễn Quang D

Tòa án giải quyết không triệt để yêu cầu của đương sự làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích của các đương sự.

1 – 4

Thông báo rút kinh nghiệm vụ án hôn nhân gia đình Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại

– Không đưa người có quyền lợi nghĩa vụ vào tham gia tố tụng.

– Đơn khởi kiện không đầy đủ nội dung quy định nhưng Tòa án không yêu cầu đương sự sửa đổi, bổ sung.

– Không cung cấp những tài liệu cần thiết cho Tòa án để giải quyết.

– Đương sự rút đơn yêu cầu khởi kiện là vi phạm tố tụng.

5 – 7

Thông báo rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp về ly hôn và nuôi con chung”

– Không thực hiện việc tống đạt trực tiếp văn bản tố tụng cho đương sự.

– Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

8 – 9

Thông báo rút kinh nghiệm vụ án hôn nhân gia đình Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại

– Vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

– Không đưa người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng.

10 – 12

Thông báo rút kinh nghiệm số 27/TB-VKS-DS ngày 29/8/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM về vụ án hôn nhân gia đình

Hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí cho đương sự là không đúng quy định.

13 – 16

Thông báo rút kinh nghiệm số 08/TB-VKS-DS ngày 02/04/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM về việc bị Tòa án cấp phúc thẩm hủy, sửa năm 2017 (từ 01/12/2016 đến 30/11/2017)

– Tòa án chấp nhận kháng nghị sửa hoặc hủy án là kinh nghiệm tốt cần nhân rộng trong kiểm sát hoạt động tư pháp.

– Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và áp dụng pháp luật không đúng bị cấp phúc thẩm sửa, hủy án, nhưng kiểm sát viên tham gia phiên tòa không phát hiện để kháng nghị hoặc báo cáo đề nghị Viện kiểm sát cấp trên kháng nghị phúc thẩm theo quy chế nghiệp vụ của ngành.

17 – 26

Thông báo rút kinh nghiệm vụ án hôn nhân gia đình Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm

– Về án phí ly hôn sơ thẩm

– Về án phí dân sự sơ thẩm đối với yêu cầu của nguyên đơn không được Tòa án chấp nhận

– Về việc thi hành án đối với khoản vay của Ngân hàng

27 – 30

Thông báo rút kinh nghiệm số 22/TB-VC1-DS ngày 19/6/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tranh chấp hôn nhân gia đình

Đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mình tham gia tố tụng.

31 – 32

Thông báo rút kinh nghiệm số 30/TB-VKS-DS ngày 29/8/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về “Tranh chấp xác định phần quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất thời kỳ hôn nhân”

– Tòa án không xác minh, làm rõ thu nhập, điều kiện kinh tế của bên tặng cho.

– Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

33 – 68

Thông báo rút kinh nghiệm vụ án “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con”

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

69 – 71

Thông báo rút kinh nghiệm số 21/TB-VKS-DS ngày 07/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về vụ án hôn nhân và gia đình

– Tòa án không thực hiện việc tống đạt trực tiếp văn bản tố tụng cho đương sự.

– Vi phạm quy định về việc giao nộp tài liệu, chứng cứ theo thủ tục tố tụng.

72 – 74

Thông báo rút kinh nghiệm số 35/TB-VC2-V2 ngày 17/4/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về vụ án dân sự “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con”

Vi phạm về quan hệ hôn nhân, về tài sản, nợ chung là đúng quy định thủ tục tố tụng.

75 – 78

Thông báo rút kinh nghiệm số 46/TB-VC2-V2 ngày 14/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về vụ án “Tranh chấp chia tài sản chung sau khi ly hôn” bị cấp giám đốc thẩm hủy án

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

79 – 82

Thông báo rút kinh nghiệm số 53/TB-VC1-DS ngày 15/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về việc đình chỉ giải quyết vụ án

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

83 – 84

Thông báo rút kinh nghiệm số 58/TB-VC1-DS ngày 18/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng ảnh hưởng đến quyền lợi của các đương sự.

85 – 87

Thông báo rút kinh nghiệm số 63/TB-VC1-DS ngày 20/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình

Không đưa người liên quan vào tham gia tố tụng để làm rõ nguồn gốc và quyền lợi liên quan là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

88 – 90

Thông báo rút kinh nghiệm số 66/TB-VC1-DS ngày 25/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về giải quyết vụ án tranh chấp về hôn nhân gia đình

Vi phạm thủ tục tố tụng gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

91 – 93

Thông báo rút kinh ngiệm số 25/TB-VC3-V2 ngày 11/8/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM về các bản án, quyết định dân sự – hôn nhân và gia đình bị TANDCC tại TPHCM tuyên hủy, sửa án 6 tháng đầu năm 2020 (từ 01/12/2019 đến 31/5/2020)

– Vi phạm do không đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng dẫn đến và lợi ích hợp pháp của họ không được pháp luật bảo vệ.

– Vi phạm trong việc đình chỉ giải quyết vụ án.

– Vi phạm trong việc không giải quyết yêu cầu phản tố của đương sự.

– Vi phạm về thu thập, đánh giá chứng cứ.

– Vi phạm trong việc xác định sai quan hệ tranh chấp, không tiến hành thẩm định tại chỗ và định giá tài sản tranh chấp.

– Vi phạm trong việc áp dụng pháp luật.

94 – 110

LINK TẢI: TỔNG HỢP 18 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH (Từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2020) 

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Luật sư tại Hà Nội:

45C Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội

Luật sư tại Phú Quốc

65 Hùng Vương, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Bài viết liên quan