Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / TỔNG HỢP 164 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ – TỐ TỤNG DÂN SỰ

TỔNG HỢP 164 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ – TỐ TỤNG DÂN SỰ

FDVN trân trọng giới thiệu bộ tài liệu “TỔNG HỢP 164 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ – TỐ TỤNG DÂN SỰ (TỪ NĂM 2014 ĐẾN THÁNG 9 NĂM 2020)” do các Luật sư/Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp.

Tài liệu này phục vụ cho mục đích nghiên cứu, học tập, công tác và được chia sẽ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và các mục đích khác trái pháp luật.

LINK TẢI: TỔNG HỢP 164 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ – TỐ TỤNG DÂN SỰ (TỪ NĂM 2014 ĐẾN THÁNG 9 NĂM 2020)

MỤC LỤC

STT TÊN VĂN BẢN NỘI DUNG CHÍNH SỐ TRANG
1. Thông báo rút kinh nghiệm số 430/TB-VKSTC-VPT1 ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về vụ án dân sự bị hủy do vi phạm tố tụng Huỷ án do Giấy uỷ quyền không còn hiệu lực. 1 – 3
2. Thông báo rút kinh nghiệm số 451/TB-VKSTC-V5 ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự 1. Xác minh, thu thập chứng cứ chưa đầy đủ

2. Xem xét, đánh giá chứng cứ không đúng

4 – 6
3. Thông báo số 736/TB-VKSTC-VPT2 ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số vi phạm, thiếu sót của Tòa án trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính

 

– Xác định không đúng quan hệ pháp luật.

– Xác định thẩm quyền quyền giải quyết vụ án không đúng.

– Xác định không đúng đối tượng khởi kiện.

– Xác định không đúng tư cách tham gia tố tụng….

 

7 – 13
4. Thông báo rút kinh nghiệm số 01/TB.VKS.P9 ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước về Quyết định giải quyết vụ án dân sự bị cấp phúc thẩm hủy do vi phạm thủ tục tố tụng Đình chỉ giải quyết vụ án do đương sự không cung cấp được chứng cứ là không đúng. 14 – 17
5. Thông báo rút kinh nghiệm số 02/TB.VKS.P9 ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước về bản án dân sự sơ thẩm bị cấp phúc thẩm sửa toàn bộ

 

Tranh chấp lối đi chung. Toà án chưa thu thập chứng cứ liên quan đến nguồn gốc con đường đi 18 – 22
6. Thông báo rút kinh nghiệm số 37/TB-V2-VC1 ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về một số vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại bị cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết không có căn cứ

 

1. Vụ án hành chính

Đình chỉ giải quyết vụ án không đúng.

2. Vụ án dân sự

Tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự với lý do: “Cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan được quy định tại Khoản 4 Điều 189 BLTTDS” là không đúng.

3. Vụ án kinh doanh thương mại

Đình chỉ giải quyết vụ án vì lý do “Chưa rõ địa chỉ nơi cư trú” không đúng.

23 – 27
7. Tuyển chọn thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ về kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự hôn nhân và gia đình 1. Vụ yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

2. Quyết định sơ thẩm bị cấp phúc thẩm quyết định hủy trong vụ án tranh chấp chia tài sản sau ly hôn

Quyết định tạm đình chỉ vụ án không đủ cơ sở.

3. Vụ kiện đòi nhà đất

Không đúng thủ tục tố tụng.

4. Vụ án dân sự về ciệc kiện đòi bồi thường thiệt hại về tài sản

Tòa án cho rằng vụ việc đã hết thời hiệu khởi kiện là chưa đủ căn cứ pháp luật.

5. Kiện tranh chấp quyền sử dụng đất

Tòa án cấp sơ thẩm không điều tra, không có lời khai và xác định tư cách của người tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là vi phạm thủ tục tố tụng.

6. Tranh chấp quyền sử dụng đất

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, vượt quá phạm vi khởi kiện.

7. Vụ kiện tranh chấp quyền sử dụng đất

Tòa án cấp sơ thẩm khi tiến hành thẩm định tại chỗ không xem xét tỷ mỉ, chi tiết cụ thể diện tích và ranh giới tranh chấp.

8. Vụ kiện ly hôn

Tòa án chưa xác minh làm rõ tài sản chung là không chính xác.

9. Vụ kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

– Về thời hiệu khởi kiện

– Về tố tụng

– Về mức bồi thường thiệt hại

10. Vụ kiện tranh chấp hợp đồng dân sự

– Vi phạm nghiêm trọng người tham gia tố tụng.

– Tài liệu xác minh về cung cấp hộ khẩu chuyển đi nơi khác vừa không chính xác, vừa không đúng.

11. Tranh chấp đòi tài sản

– Vi phạm về thủ tục tố tụng

– Vi phạm về việc thu thập chứng cứ

– Vi phạm về tính án phí

12. Tranh chấp yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng giữa các đương sự

– Tòa án thụ lý và giải quyết vụ án không đúng quy định của pháp luật.

– Hợp đồng vi phạm về hình thức, nội dung không tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

– Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng quy định của pháp luật.

– Xác định tư cách người tham gia tố tụng là chưa đúng và chưa đầy đủ.

13. Chia tài sản trong vụ kiện ly hôn sơ thẩm, bị cấp phúc thẩm xử hủy

Khi có yêu cầu thanh toán công nợ, thì phải có đơn yêu cầu giải quyết, nộp tiền tạm ứng án phí theo pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án.

14. Tranh chấp lối đi chung

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, vượt quá phạm vi khởi kiện.

15. Yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

16. Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

– Hợp đồng không tuân thủ quy định nên bị coi là không hợp pháp và bị vô hiệu.

– Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

17. Tranh chấp kiện chia thừa kế

Vi phạm thủ tục tố tụng, không đúng với quy định của pháp luật

18. Xin ly hôn

Không đưa đương sự vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng

19. Kiện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

– Tòa án cấp sơ thẩm không nghiên cứu xem xét, đánh giá đúng các tài liệu chứng cứ.

– Xác định sai mối quan hệ pháp luật.

20. Tranh chấp kiện đòi nhà

Biên bản họp gia đình vô hiệu thì thiếu đương sự là chưa chính xác.

21. Tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng

22. Kiện đòi tài sản, bồi thường thiệt hại về tài sản

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng

23. Tranh chấp kết quả bán đấu giá tài sản

Chưa có sự đồng ý của đương sự đã tiến hành việc bán đấu giá tài sản là không đúng.

24. Tranh chấp chia tài sản chung sau khi ly hôn

Tòa án chưa xác minh, làm rõ diện tích đất thực tế, phần diện tích đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tranh chấp nằm trong quy hoạch.

25. Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có kháng nghị của VKSND huyện và kháng cáo của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

Hậu quả giải quyết hợp đồng vô hiệu chưa đúng với thực tế khách quan.

26. Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản

Tòa án không yêu cầu đương sự làm đơn yêu cầu phản tố và tiến hành thu dự phí án phí là không đảm bảo đúng quy định.

27. Tranh chấp quyền sử dụng đất

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

28. Yêu cầu hủy hợp đồng vô hiệu

Cấp sơ thẩm chưa xác định được phạm vi khởi kiện.

28 – 105
8. Thông báo rút kinh nghiệm số 07/TB-VC1-DS ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp hôn nhân và gia đình Tòa án hai cấp chưa xác minh hộ khẩu tại các thời điểm cấp đất để xác định hộ gia đình để tham gia tố tụng là chưa đúng, chưa đảm bảo giải quyết triệt để vụ án và xác lập quyền sử hữu riêng đối với ngôi nhà tọa lạc trên đất gắn với quyền quản lý là chưa đủ căn cứ. 106 – 109
9. Thông báo rút kinh nghiệm số 23/TB-VC3-V2 ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân  cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh về kiểm sát quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự bị cấp phúc thẩm hủy do vi phạm việc áp dụng pháp luật Đình chỉ giải quyết vụ án do Nguyên đơn không cung cấp được địa chỉ hiện tại của Bị đơn là không đúng. 110 – 114
10. Thông báo rút kinh nghiệm số 17/TB-VC1-V2 ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp về chia thừa kế tài sản Tòa án không xem xét đến công sức đóng góp, duy trì, tôn tạo về di sản thừa kế là chưa giải quyết vụ án triệt để. 115 – 117
11. Thông báo rút kinh nghiệm số 28/TB-VC2-V2 ngày 23 tháng 7 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” Huỷ án do không đưa Ngân hàng vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. 118 – 120
12. Thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ số 242/TB-VKSTC ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 1. Trường hợp thời hạn kháng nghị đã hết thì áp dụng biện pháp như: Yêu cầu, kiến nghị để cơ quan Thi hành án dân sự khắc phục tránh trường hợp cơ quan Thi hành án dân sự ban hành văn bản không chấp nhận.

2. VKSND cấp thỉnh thị khi ban hành văn bản báo cáo xin ý kiến về vấn đề có vướng mắc, ngoài việc gửi kèm hồ sơ, tài liệu có liên quan, thì trong báo cáo phải nêu rõ quan điểm của VKSND cấp thỉnh thị.

3. VKSND các địa phương khi tiến hành trực tiếp kiểm sát đối với tất cả hồ sơ có cưỡng chế kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc đăng ký giao dịch đảm bảo.

121 – 123
13. Thông báo rút kinh nghiệm số 20/TB-VC3-V2 ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh về giải quyết các vụ,  việc dân sự, hôn nhân và gia đình cấp phúc thẩm sửa và  hủy án 6 tháng đầu năm 2017 Vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, việc thu thập chứng cứ không đầy đủ, không khách quan, bỏ lọt người tham gia tố tụng. 124 – 132
14. Thông báo rút kinh nghiệm số 23/TB-VC3-V2 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh về án dân sự bị giám đốc thẩm hủy án Xác định không đúng quan hệ pháp luật nên việc áp dụng pháp luật trong giải quyết vụ án là chưa chính xác. 133 – 135
15. Thông báo rút kinh nghiệm số 27/TB-VKS-DS ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh về vụ án hôn nhân gia đình Hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là không đúng. 136 – 139
16. Thông báo rút kinh nghiệm số 34/TB-VC2-V2 ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng thuê nhà ở” Tòa án cấp sơ thẩm không đưa đủ người vào tham gia tố tụng và thu thập tài liệu chứng cứ không đầy đủ mà đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 140 – 143
17. Thông báo rút kinh nghiệm số 22/TB-VC3-V2 ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh về vụ án “Tranh chấp đòi tài sản”, bị cấp phúc thẩm hủy án do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng Tòa án cấp sơ thẩm chưa làm rõ việc bị đơn giữ dùm tài sản có được trả công sức hay không. Bản án sơ thẩm tuyên bị đơn có trách nhiệm thanh toán lại giá trị tài sản nhà, đất cho nguyên đơn và phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là không đúng quy định của pháp luật. 144 – 147
18. Thông báo rút kinh nghiệm số 38/TB-VC2-V3 ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng đối với vụ án hành chính bị cấp giám đốc thẩm hủy – Xác nhận nguồn gốc đất liên quan đến bồi thường là không có cơ sở

– Xác nhận quyền sử dụng đất vượt quá phạm vi thẩm quyền

148 – 150
19. Thông báo rút kinh nghiệm số 40/TB-VC2-V2 ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về án dân sự “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” Quá trình giải quyết không chỉ căn cứ vào giấy tờ có chữ ký của bên vay tiền, mà còn phải xem xét đến các chứng cứ khác, về đến mối quan hệ giữa các bên, hoàn cảnh, khả năng nguồn tài chính của bên cho vay, tính logic trong việc cho vay giao nhận tiền… để nhận định, đánh giá chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết vụ án có cơ sở, khách quan, toàn diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đương sự. 151 – 157
20. Thông báo số 35/TB-VC3-V2 ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh về rút kinh nghiệm một số vụ án có kháng nghị phúc thẩm dân sự trong quý 3 năm 2017 Những vụ án có kháng nghị được Tòa án chấp nhận là do Tòa án cấp sơ thẩm xem xét, đánh giá chứng cứ chưa toàn diện, vi phạm thủ tục tố tụng do bỏ lọt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan dẫn đến việc áp dụng pháp luật thiếu chính xác. 158 – 166

 

21. Thông báo rút kinh nghiệm số 36/TB-VKS-DS ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh về vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất và Yêu cầu hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” – Vi phạm về nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí

– Vi phạm về xác minh, thu thập chứng cứ về đánh giá chứng cứ

167 – 171
22. Thông báo rút kinh nghiệm số 33/TB-VKS-DS ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh về một số vụ án dân sự bị hủy án trong quý 3 năm 2017 Cấp sơ thẩm thu thập, xem xét, đánh giá chứng cứ chưa toàn diện, bỏ lọt người tham gia tố tụng, dẫn đến việc áp dung pháp luật thiếu chính xác. 172 – 176
23. Thông báo rút kinh nghiệm số 37/TB-VKS-DS ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh về vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” Tòa án hai cấp chưa làm rõ giao dịch chuyển nhượng đất hay giao dịch vay tiền. 177 – 180
24. Thông báo rút kinh nghiệm số 39/TB-VKS-DS ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh về án Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Việc thụ lý và giải quyết án xin ly hôn có yếu tố nước ngoài thường kéo dài do vướng mắc, khó khăn về thủ tục ủy thác tư pháp, các vụ án đều xử vắng mặt bị đơn, có vụ xét xử vắng mặt cả nguyên đơn. Vì vậy, về thủ tục tố tụng, xem xét kết quả ủy thác tư pháp để áp dụng pháp luật tố tụng xét xử vắng mặt bị đơn. 181 – 185
25. Thông báo rút kinh nghiệm số 40/TB-VKS-DS ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh về vụ án Tranh chấp quyền sử dụng đất Cấp sơ thẩm bác yêu cầu là chưa thu thập đầy đủ chứng cứ và quá trình giải quyết, nhưng chưa xác định người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng. 186 – 188
26. Thông báo kinh nghiệm số 380/TB-VKSTC ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kiểm sát giải quyết vụ án – Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa xác định rõ vấn đề và không đưa những người thuộc hàng thừa kế vào tham gia tố tụng trong vụ án vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

– Xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ: Quá trình giải quyết tranh chấp UBND chưa xác minh, làm rõ người nào quản lý, sử dụng diện tích đất tranh chấp; việc kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan…

189 – 195
27. Thông báo rút kinh nghiệm số 43/TB-VKS-DS ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh về vụ án dân sự “Tranh chấp về mở lối đi qua bất động sản liền kề” – Đưa thiếu người tham gia tố tụng.

– Không tiến hành thu thập chứng cứ và đánh giá để làm rõ việc khó khăn bất tiện của hai lối đi còn lại như thế nào.

196 – 198
28. Thông báo rút kinh nghiệm số 44/TB-VKS-DS ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh về vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất” – Xác định quan hệ tranh chấp và tài sản di sản.

– Giao dịch dân sự không đúng quy định của pháp luật.

– Quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật

– Trách nhiệm của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

199 – 201
29. Thông báo rút kinh nghiệm số 42/TB-VC3-V2 ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh về vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” Tính lãi suất vay mượn giữa các bên một cách thiếu cơ sở và không đủ căn cứ chứng minh. 202 – 204
30. Thông báo rút kinh nghiệm số 397/TB-VKSTC ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự Chưa xem xét đầy đủ chứng cứ, đặc biệt là các Quyết định của cơ quan chức năng có giá trị pháp lý để làm căn cứ giải quyết vụ án được chính xác. 205 –  209
31. Thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ số 408/TB-VKSTC ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Thẩm phán ban hành 02 văn bản giải thích với nội dung là không phù hợp với quy định của BLTTDS.

– VKS kiểm sát việc thi hành án, kịp thời phát hiện vi phạm và có kiến nghị với Tòa án là thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và đúng pháp luật.

– Kịp thời nắm bắt và hướng dẫn nghiệp vụ đối với các việc thi hành án phức tạp.

210 – 219
32. Thông báo rút kinh nghiệm số 56/TB-VC1 ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về công tác  kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự Tòa án cấp sơ thẩm không xác định tư cách người Đại diện theo pháp luật để tham gia tố tụng hoặc người đại diện theo ủy quyền để tham gia tố tụng là không đúng. 220 – 223
33. Thông báo rút kinh nghiệm số 444/TB-VKSTC ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự – Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm xác định tài sản chung để chia đôi là chưa đủ căn cứ pháp luật.

– Những vấn đề chưa được chứng minh trong quá trình giải quyết vụ án nhưng Tòa án đã bác yêu cầu là không có căn cứ.

– Nhận được đơn khiếu nại của đương sự và khi giải quyết, VKS không rút hồ sơ vụ án để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền mà đã trả lời đơn cho đương sự là thiếu thận trọng.

224 – 227
34. Thông báo số 443/TB-VKSTC ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao rút kinh nghiệm về kiểm sát việc kê biên và xử lý tài sản là quyền sử dụng đất – Cần kiểm sát việc chấp hành viên đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm xác minh tài sản thi hành án, nhất là với tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định.

– Cần kiểm sát việc xác minh đầy đủ về quyền tài sản của các thành viên trong hộ gia đình.

– Cần kiểm sát việc xác định rõ thời hạn sử dụng đất và điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất.

228 – 231
35. Thông báo rút kinh nghiệm số 03/TB-VC1-DS ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tranh chấp quyền sử dụng đất Tòa án cấp sơ thẩm có yêu cầu phản tố nhưng không làm các thủ tục cần thiết để đương sự thực hiện nghĩa vụ nộp tạm ứng án phí phản tố là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật. 232 – 235
36. Thông báo rút kinh nghiệm số 04/TB-VC1-DS ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về kiện đòi quyền sử dụng đất Vi phạm về mặt thu thập, đánh giá chứng cứ của Tòa án cấp sơ thẩm không thể khắc phục được những thiếu sót. 236 – 238
37. Thông báo rút kinh nghiệm số 05/TB-VKS-DS ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Đòi  nhà cho ở nhờ và yêu cầu thanh toán tiền phạt” Chưa xem xét đầy đủ chứng cứ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi ích hợp pháp của đương sự là tài sản trên thực tế khác tài sản trên giấy chứng nhận nên không thể thi hành án. 239 – 248
38. Thông báo rút kinh nghiệm số 06/TB-VKS-DS ngày 20 tháng 03 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất” Chưa thực hiện việc giám định đã quyết định phải cắt bỏ phần móng nhà xây dựng lấn chiếm để trả lại đất, gây khó khăn cho công tác thi hành án. 249 – 254
39. Thông báo rút kinh nghiệm số 08/TB-VKS-DS ngày 02 tháng 04 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh về vụ án dân sự – hôn nhân và gia đình bị Tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy, sửa năm 2017 (Từ 01/12/2016 đến 30/11/2017) – Những vụ án Viện kiểm sát kháng nghị phúc thẩm có căn cứ được Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng nghị sửa hoặc hủy án là kinh nghiệm tốt cần nhân rộng trong kiểm sát hoạt động tư pháp.

– Những vụ án có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng và áp dụng pháp luật không đúng bị cấp phúc thẩm sửa, hủy án, nhưng Kiểm sát viên tham gia phiên tòa không phát hiện để kháng nghị hoặc báo cáo đề nghị Viện kiểm sát cấp trên kháng nghị phúc thẩm theo quy chế nghiệp vụ của ngành.

255 – 264
40. Thông báo rút kinh nghiệm số 12/TB-VC1-DS ngày 04 tháng 04 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất Bị đơn không xuất trình được chứng cứ nào thể hiện nhà, đất, không đưa ra được tài liệu liên quan đến việc quản lý đất trước nhưng Tòa án hai cấp không làm rõ các nội dung này.

 

265 – 268
41. Thông báo rút kinh nghiệm số 13/TB-VC1-DS ngày 05 tháng 04 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vụ  án dân sự “Tranh chấp chia thừa kế” – Xác định chưa đúng yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn dẫn đến quyết định phân chia di sản thừa kế chưa chính xác.

– Việc điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để xác định người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và điều kiện của người thừa kế trong vụ án chưa đầy đủ.

– Quyết định giải quyết vụ án chưa có cơ sở vững chắc và không phù hợp với thực tiễn sử dụng.

269 – 276
42. Thông báo rút kinh nghiệm số 14/TB-VC1-DS ngày 05 tháng 04 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vụ  án dân sự “Tranh chấp ngõ đi chung” Tòa án cấp phúc thẩm ban hành quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm với lý do “các bị đơn là người kháng cáo đã được triệu tập hợp lệ lần thứ 3 nhưng vắng mặt” là không khách quan, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và không đảm bảo quyền lợi của các đương sự. 277 – 281
43. Thông báo rút kinh nghiệm số 15/TB-VC1-DS ngày 05 tháng 04 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vụ  án tranh chấp quyền sử dụng đất Vi phạm nghiêm trọng về tố tụng và việc thu thập, đánh giá chứng cứ của Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm trong quá trình giải quyết vụ án. 282 – 285
44. Thông báo rút kinh nghiệm số 09/TB-VC3-V4 ngày 05 tháng 04 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh về án dân sự bị giám đốc thẩm hủy án – Tòa án cấp sơ thẩm chỉ dựa vào sổ sách cung cấp và lời khai của những người làm chứng mà buộc tội liên đới là chưa chính xác và chưa có căn cứ.

– Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng lời khai của những người làm chứng ở giao đoạn sơ thẩm và phúc thẩm có mẫu thuẫn với nhau là không có căn cứ.

286 – 288
45. Thông báo rút kinh nghiệm số 12/TB-VC2-V2 ngày 12 tháng 04 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất” Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm không căn cứ vào tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, nhận định vụ án phiến diện, không khách quan, không theo hướng dẫn của Tòa án cấp giám đốc thẩm dẫn đến vụ án bị hủy để xét xử lại nhiều lần. 289 – 304
46. Thông báo rút kinh nghiệm số 16/TB-VC1-DS ngày 07 tháng 05 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” Tòa án cấp sơ thẩm không tiến hành xác minh, lấy lời khai, không tiến hành đối chất để làm rõ mâu thuẫn theo quy định BLTTDS. 305 – 308
47. Thông số 14/TB-VKS-DS ngày 09 tháng 05 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh về vụ án dân sự bị cấp phúc thẩm hủy án – VKS địa phương cần thực hiện tốt công tác kiểm sát thụ lý.

– Việc thu thập chứng cứ của Tòa án cấp sơ thẩm không đầy đủ theo quy định BLTTDS.

309 – 312
48. Thông số rút kinh nghiệm 17/TB-VKS-DS ngày 14 tháng 05 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh về vụ án “Tranh chấp hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, quyền sử dụng đất và hợp đồng vay tài sản” Tòa án cấp sơ thẩm xác định do bên mua không thực hiện hợp đồng nên bị mất tiền cọc là không chính xác.

 

313 – 315
49. Thông báo rút kinh nghiệm số 16/TB-VKS-DS ngày 14 tháng 05 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Yêu cầu bồi thường thiệt hại trong thi hành án” Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa làm rõ phần giá trị tài sản còn lại bao nhiêu là chưa đủ cơ sở xác định mức độ trách nhiệm bồi thường của Chi cục THADS và tuyên buộc Chi cục THADS phải bồi thường toàn bộ thiệt hại như bản án đã tuyên là không đúng. 316 – 319
50. Thông báo rút kinh nghiệm số 18/TB-VC1-V2 ngày 29 tháng 05 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự – Về xác định quan hệ tranh chấp

– Về hàng thừa kế

– Về di sản tranh chấp

320 – 323
51. Thông báo rút kinh nghiệm số 229/TB-VKSTC ngày 31 tháng 05 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự Tòa án cấp phúc thẩm chỉ giải quyết phần hứa thưởng và hủy các quan hệ pháp luật của bản án sơ thẩm và tiếp tục duy trì áp dụng biện pháp khẩn cấp, tạm thời là không đúng. 324 – 328
52. Thông báo rút kinh nghiệm số 228/TB-VKSTC ngày 31 tháng 05 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kiểm sát giải quyết vụ án “Tranh chấp quyền sở hữu va đòi tài sản” – Xác định nguồn gốc và quyền sở hữu, sử dụng nhà, đất tranh chấp

– Xem xét việc chuyển nhượng nhà, đất tranh chấp

– Giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu

329 – 332
53. Thông báo rút kinh nghiệm số 18/TB-VKS-DS ngày 13 tháng 06 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Đòi tài sản” – Không xem xét việc giám định chữ ký, chữ viết theo yêu cầu của đương sự là thiếu sót.

– Không đúng quan hệ tranh chấp, chưa thu thập, xem xét, đánh giá chứng cứ đầy đủ, khách quan, nên việc tuyên buộc bị đơn trả tiền cho nguyên đơn là không đủ căn cứ, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

333 – 335
54. Thông báo rút kinh nghiệm số 261/TB-VKSTC ngày 14 tháng 06 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong kiểm sát việc ủy thác thi hành dân sự Vi phạm quy định về việc ủy thác thi hành án. 336 – 340
55. Thông báo rút kinh nghiệm số 260/TB-VKSTC ngày 14 tháng 06 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kinh nghiệm nghiệp vụ – Quyết định thi hành án thuộc diện Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền chủ động ra quyết định thi hành án hoặc ra quyết định thi hành án khi có đơn yêu cầu thi hành án đối với khoản tiền bồi thường thiệt hại cho Nhà nước theo bản án tuyên.

– Việc kiểm sát, báo cáo khiếu nại về thi hành án dân sự liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

341 – 345
56. Thông báo rút kinh nghiệm số 21/TB-VC1-DS ngày 15 tháng 06 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tranh chấp Hợp đồng mua bán và Hợp đồng vay tài sản Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ich hợp pháp của các đương sự. 346 – 348
57. Thông báo rút kinh nghiệm số 20/TB-VC1-DS ngày 15 tháng 06 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Không xác định đúng nguyên đơn, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 349 – 350
58. Thông báo rút kinh nghiệm số 20/TB-VC2-V2 ngày 18 tháng 06 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” Lời khai của người làm chứng mâu thuẫn với lời khai của nguyên đơn. 351 – 353
59. Thông báo rút kinh nghiệm số 19/TB-VC2-V3 ngày 18 tháng 06 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính Tòa án cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng mà Tòa án cấp phúc thẩm không thể bổ sung. 354 – 358
60. Thông báo rút kinh nghiệm số 22/TB-VC1-DS ngày 19 tháng 06 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tranh chấp hôn nhân gia đình Trong quá trình giải quyết vụ án đương sự không cung cấp được địa chỉ cho Tòa án.

 

359 –  360
61. Thông báo rút kinh nghiệm số 25/TB-VKS-DS ngày 12 tháng 07 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” – Cấp phúc thẩm áp dụng không đúng quy định pháp luật về hủy hợp đồng.

– Cấp phúc thẩm chưa xem xét, đánh giá đầy đủ chứng cứ về việc thanh toán tiền giữa các bên.

 

361 – 368
62. Thông báo rút kinh nghiệm số 27/TB-VKS-HC ngày 23 tháng 07 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng đối với vụ án hành chính kiện các Quyết định giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai -Về yêu cầu bồi thường diện tích đất thu hồi theo đơn giá đất ở.

– Về yêu cầu bồi thường toàn bộ diện tích nhà ở bị giải tỏa.

369 – 373
63. Thông báo rút kinh nghiệm số 24/TB-VKS-DS ngày 06 tháng 08 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh về án dân sự, hôn nhân và gia đình bị Tòa án phúc thẩm tuyên sửa và hủy án quý 2 năm 2018 (từ 01/3/2018 đến 31/5/2018) – Các vụ án bị hủy, sửa và vấn đề cần rút kinh nghiệm

Các vụ bị hủy toàn bộ bản án, quyết định

Các vụ bị hủy 01 phần bản án

Các vụ bị sửa toàn bộ bản án

Các vụ bị sửa 01 phần bản án

– Vụ án có kháng nghị được Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận, cần nhân rộng điển hình để Viện kiểm sát địa phương nghiên cứu rút kinh nghiệm

374 – 385
64. Thông báo rút kinh nghiệm số 30/TB-VC1-DS ngày 10 tháng 08 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tranh chấp đòi nhà đất cho ở nhờ Về việc ủy quyền: Văn bản ủy quyền đã được hợp pháp hóa lãnh sự là không đúng, vi phạm quy định.

Về quan hệ pháp luật: Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp trong vụ án này là đòi nhà đất cho ở nhờ chưa chính xác còn thiếu.

386 – 394
65. Thông báo rút kinh nghiệm số 29/TB-VC1-DS ngày 10 tháng 08 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận việc rút đơn khởi kiện nhưng không làm rõ, không xem xét giải quyết đối với yêu cầu về tranh chấp quyền sử dụng đất là không đúng. 395 – 398
66. Thông báo rút kinh nghiệm số 25/TB-VC3-V2 ngày 13 tháng 08 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh về việc kiểm sát giải quyết vụ án dân sự bị cấp phúc thẩm hủy án do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng – Di sản thừa kế của người chết để lại có phù hợp với quy định Luật đất đai cho phép người sử dụng đất được để lại thừa kế quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Khi chia thừa kế theo pháp luật thì những người cùng hàng thừa kế được hưởng phần di sản bằng nhau.

– Xác định kỷ phần phải căn cứ vào diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và diện tích đo đạc thực tế của di sản.

399 – 404
67. Thông báo rút kinh nghiệm số 31/TB-VC1-DS ngày 14 tháng 08 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vụ án tranh chấp và yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu HĐXX đã tiến hành nghị án, lập biên bản nghị án nhưng lại không tuyên án mà lại quyết định hoãn phiên tòa là vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng và không đúng quy định. 405 – 408
68. Thông báo rút kinh nghiệm số 32/TB-VC1-DS ngày 20 tháng 08 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về kiện tranh chấp quyền sử dụng đất Xác định sai tư cách tham gia tố tụng của các đương sự trong vụ án, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, ảnh hưởng tới quyền và nghĩa vụ của các đương sự. 409 – 414
69. Thông báo rút kinh nghiệm số 34/TB-VC1-DS ngày 21 tháng 08 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tranh chấp quyền sử dụng đất Các lời khai của các đương sự và người làm chứng mâu thuẫn và chưa có đầy đủ tài liệu chứng cứ chứng minh. 415 – 420
70. Thông báo rút kinh nghiệm số 33/TB-VC1-DS ngày 21 tháng 08 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tranh chấp kiện đòi tài sản Chưa làm rõ vấn đề về tranh chấp kiện đòi tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. 421 – 423
71. Thông báo rút kinh nghiệm số 30/TB-VKS-DS ngày 29 tháng 08 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án Hôn nhân và gia đình “Tranh chấp xác định phần quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất thời kỳ hôn nhân – Mâu thuẫn trong việc xác định phần quyền tài sản.

– Việc tặng cho tiền còn nhiều mâu thuẫn.

424 – 427
72. Thông báo rút kinh nghiệm số 33/TB-VKS-DS ngày 11 tháng 09 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Tranh chấp về hợp đồng vay tài sản” Tòa án cấp sơ thẩm phải thụ lý và giải quyết vụ án theo thủ tục chung, chứ không được căn cứ để đình chỉ giải quyết vụ án, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. 428 – 430
73. Thông báo rút kinh nghiệm số 34/TB-VC2-V2 ngày 12 tháng 09 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Yêu cầu phân chia tài sản chung” Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và xét xử không đúng quy định của pháp luật. 431 – 440
74. Thông báo rút kinh nghiệm số 39/TB-VC2-V2 ngày 17 tháng 09 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Tuyên bố hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất vô hiệu và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” Tòa án không tiến hành định giá tài sản nhà, đất để làm căn cứ bồi thường thiệt hại là không đúng quy định của pháp luật. 441 – 444
75. Thông báo rút kinh nghiệm số 38/TB-VC2-V2 ngày 18 tháng 09 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất” Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thâm không đưa UBND vào tham gia tố tụng trong vụ án với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thiếu sót. 445 – 448
76. Thông báo rút kinh nghiệm số 40/TB-VC2-V2 ngày 19 tháng 09 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất cho ở nhờ và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” Không có chứng cứ nên lời khai của đương sự cũng chưa đảm bảo tính khánh quan và không phù hợp với chứng cứ khác nên Tòa án không giải quyết. 449 – 453
77. Thông báo rút kinh nghiệm số 41/TB-VC1-DS ngày 20 tháng 09 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tranh chấp quyền sử dụng đất – Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân.

– Tòa án cấp phúc thẩm xác định lỗi chỉ là 50% là không đúng đánh giá khách quan, toàn diện vụ án, không vận dụng đúng quy định tại Bộ luật dân sự.

454 – 457
78. Thông báo rút kinh nghiệm số 41/TB-VC2-V2 ngày 24 tháng 09 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định hành chính” – Tòa án thụ lý, giải quyết vụ án “tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định hành chính” là không đúng.

– Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không đúng pháp luật, chưa giải quyết các yêu cầu của nguyên đơn, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

458 – 461
79. Thông báo rút kinh nghiệm số 51/TB-VKS-DS ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” Không đúng thủ tục tố tụng quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự. 462 – 465
80. Chuyên đề rút kinh nghiệm đối với các bản án, quyết định sơ thẩm dân sự, hôn nhân và gia đình bị cấp phúc thẩm tuyên sửa và hủy án năm 2018 ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai 1. Tình hình thụ lý và giải quyết.

2. Những vụ án có kháng cáo bị cấp phúc thẩm hủy do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng mà kiểm sát viên trong quá trình kiểm sát giải quyết của Tòa án nhưng không phát hiện vi phạm để kịp thời kháng nghị để rút kinh nghiệm.

3. Những vụ án có kháng nghị của Viện kiểm sát, kháng nghị có chất lượng được Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận 100% được coi là những kinh nghiệm tốt cần nhân rộng trong hoạt động kiểm sát tư pháp.

466 – 494
81. Thông báo rút kinh nghiệm số 45/TB-VC1-V2 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp đòi tài sản – Tòa án không xem xét giao dịch chuyển tiền.

– Đánh giá chứng cứ chưa khách quan, chính xác, chưa giải quyết toàn diện vụ án làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của đương sự.

495 – 497
82. Thông báo số 44/TB-VC1-V2 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về rút kinh nghiệm công tác kiểm sát giải quyết vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” – Tòa án không tiến hành xác minh, thẩm định về nguồn gốc đất tại chính quyền địa phương cũng như xác định mốc giới, tứ cận của thửa đất.

– Giấy chuyển nhượng đất viết tay, không có công chứng, chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

498 – 501
83. Thông báo rút kinh nghiệm số 46/TB-VC1-V2 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án Dân sự Không xem xét thẩm định, xác minh có hay không tài sản trả thưởng tại dự án mà chỉ căn cứ vào hợp đồng giữa hai bên. 502 – 504
84. Thông báo rút kinh nghiệm số 30/TB-VKS-DS ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh về án dân sự, hôn nhân và gia đình bị Tòa án phúc thẩm tuyên sửa và hủy án quý 3 năm 2018 (Từ 01/6/2018 đến 31/8/2018) 1. Đối với các vụ bị hủy toàn bộ bản án

– Khi xem xét giải quyết tranh chấp, cần đánh giá, xem xét đầy đủ các chứng cứ do đương sự cung cấp và yêu cầu các cơ quan có liên quan cung cấp chứng cứ theo quy định của BLTTDS để giiar quyết toàn diện vụ án.

– Khi giải quyết vụ án phải xác minh đầy đủ những người có liên quan để đưa họ vào tham gia tố tụng, xem xét, đánh giá toàn diện các chứng cứ để tuyên án cho phù hợp.

2. Đối với Quyết định đình chỉ bị hủy

– Khi xem xét giải quyết tranh chấp, đương sự không cung cấp được địa chỉ người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

3. Đối với các vụ án có kháng nghị được Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận, cần nhân rộng điển hình Viện kiểm sát địa phương nghiên cứu rút kinh nghiệm

– Không đưa đầy đủ các thành viên trong hộ gia đình tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

– Tòa án cấp sơ thẩm không đưa UBND tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là xác định thiếu đơn sự.

505 – 514
85. Thông báo rút kinh nghiệm số 61/TB-VC2-V2 ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” Không thu thập tài liệu chứng cứ liên quan đến việc vay tiền và thế chấp tài sản để đưa Ngân hàng vào tham gia tố tụng, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng. 515 – 520
86. Thông báo rút kinh nghiệm số 32/TB-VC3-DS ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh về vụ án dân sự “Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất” – Đánh giá các chứng cứ chưa khách quan toàn diện cả về phương diện pháp lý cũng như thực tế.

– Tòa án sơ thẩm và phúc thẩm xét xử vi phạm về tố tụng và nội dung làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

521 – 524
87. Thông báo rút kinh nghiệm số 529/TB-VKSTC ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật 1. Tình hình vi phạm của Tòa án

2. Kết quả kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự và HNGĐ, KDTM, lao động, phá sản và xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại TAND

3. Đánh giá chung về thực hiện quyền kháng nghị

4. Những phương pháp, kinh nghiệm

5. Một số giải pháp, kiến nghị

525 – 536
88. Thông báo rút kinh nghiệm số 562/TB-VKSTC ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kiểm sát giải quyết vụ án tranh chấp chia tài sản chung về việc mua hóa giá nhà – Tòa án chưa xác minh, thu thập chứng cứ để làm rõ việc được mua nhà theo chế độ ưu tiên.

– Vụ án chia tài sản chung, khi xác định tỷ lệ phần giá trị để chia phải trừ đi chi phí mua nhà và công sức quản lý tu tạo để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho đương sự.

537 – 543
89. Thông báo rút kinh nghiệm số 63/TB-VC2-V2 ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất, tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu” Chưa làm rõ vì sao việc tranh chấp giữa các bên đương sự chưa được giải quyết nhưng Văn phòng đăng ký đất đai vẫn tiến hành chỉnh lý biến động chuyển nhượng diện tích đất đang tranh chấp. 544 – 548
90. Thông báo số 622/TB-VKSTC ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về rút kinh nghiệm công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” – Chưa làm rõ về hiện trạng nhà đất khi chuyển nhượng có khai phá thêm diện tích đất.

– Không đưa UBND vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là vi phạm tố tụng.

549 – 552
91. Thông báo rút kinh nghiệm số 02/TB-VC1-DS ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tranh chấp quyền sử dụng đất Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm không lấy lời khai, không đưa đương sự vào tham gia tố tụng để làm rõ cơ sở và tính hợp pháp của việc thu hồi đất, giao đất là có thiếu sót. 553 – 555
92. Thông báo rút kinh nghiệm số 17/TB-VC2-V2 ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy một phần quyết định hành chính” Tòa án cấp sơ thẩm không đưa UBND vào tham gia tố tụng để làm rõ diện tích đất tranh chấp là của ai, có ai kê khai, đăng ký hay không, chưa thu thập đầy đủ chứng cứ để xác định diện đất tranh chấp chưa được cấp GCNQSDĐ. 556 – 560
93. Thông báo rút kinh nghiệm số 16/TB-VC2-V2 ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” HĐXX không hỏi ý kiến của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án về việc nguyên đơn rút đơn khởi kiện và chưa nhận xét, giải quyết hậu quả của việc thi hành án nên việc đình chỉ yêu cầu khởi kiện của đương sự không đúng qui định của pháp luật. 561 – 567
94. Thông báo rút kinh nghiệm số 07/TB-VKS-DS ngày 05 tháng 03 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh về vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất” bị Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh hủy để giải quyết lại Quá trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự của Tòa án, VKS địa phương cần thực hiện tốt công tác kiểm sát thụ lý, việc thu thập chứng cứ của TA cấp sơ thẩm có đảm bảo đầy đủ theo quy định tại BLTTDS, việc đánh giá chứng cứ của cấp sơ thẩm có khách quan và đúng quy định tại BLTTDS hay không. Từ đó, kịp thời phát hiện vi phạm và ban hành kháng nghị phù hợp với nội dung vi phạm (nếu có). 568 – 570
95. Thông báo rút kinh nghiệm số 21/TB-VKS-DS ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án hôn nhân và gia đình – Tống đạt văn bản tố tụng không đúng quy định của BLTTDS.

– Tòa án cấp sơ thẩm chỉ căn cứ “Đơn xin xử giải quyết ly hôn vắng mặt” không ghi ngày tháng, chỉ ghi tên người viết, không phải người trực tiếp giao nộp, không lập biên bản giao nhận, nhưng vẫn tiến hành xét xử vắng mặt là vi phạm về việc giao nộp tài liệu, chứng cứ.

571 – 589
96. Thông báo rút kinh nghiệm số 09/TB-VC1-DS ngày 16 tháng 04 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất” Chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không được chuyển nhượng tài sản trên đất nên hợp đồng vô hiệu. 590 – 592
97. Thông báo rút kinh nghiệm số 35/TB-VC2-V2 ngày 17 tháng 04 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con” Thủ tục tố tụng về phạm vi xét xử phúc thẩm không đúng quy định của BLTTDS. 593 – 596
98. Thông báo rút kinh nghiệm số 40/TB-VC2-V2 ngày 04 tháng 05 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” bị cấp giám đốc thẩm hủy án Thông báo hòa giải của Tòa án không đúng về thời gian và hàng loạt các sự kiện pháp lý để giải quyết vụ án là bất thường về mặt thời gian. 597 – 601
99. Thông báo rút kinh nghiệm số 46/TB-VC2-V2 ngày 14 tháng 05 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án “Tranh chấp chia tài sản chung sau khi ly hôn” bị cấp giám đốc thẩm hủy án – Không cung cấp các giấy tờ liên quan đến thừa kế, tặng cho đất mà vẫn làm thủ tục cấp GCNQSDĐ là không đúng quy định của pháp luật.

– Tòa án hai cấp xác định tài sản chung không đúng, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

 

602 – 605
100. Thông báo rút kinh nghiệm số 48/TB-VC2-V2 ngày 24 tháng 05 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án “Tranh chấp đòi lại đất cho ở nhờ” bị cấp phúc thẩm hủy án – Vi phạm trong việc xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ.

– Vi phạm trong việc không xem xét, giải quyết đơn yêu cầu độc lập của các đương sự.

– Vi phạm trong việc xác định nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm và tạm ứng án phí phúc thẩm.

606 – 610
101. Thông báo rút kinh nghiệm số 52/TB-VKS-DS ngày 31 tháng 05 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” Không thu thập GCNQSDĐ để làm căn cứ giải quyết vụ án. 611 – 614
102. Thông báo rút kinh nghiệm số 51/TB-VKS-DS ngày 31 tháng 05 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án “Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật. 615 – 619
103. Thông báo rút kinh nghiệm số 53/TB-VKS-DS ngày 05 tháng 06 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án “Tranh chấp yêu cầu tuyên bố hợp đồng công chứng vô hiệu” Không xác định hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật là không đúng. 620 – 623
104. Thông báo rút kinh nghiệm số 60/TB-VC2-V2 ngày 19 tháng 06 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Chia di sản thừa kế và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”bị cấp phúc thẩm hủy án – Tòa án cấp sơ thẩm không đưa đầy đủ đương sự tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

– Tòa án không đưa Ngân hàng vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nhưng lại hủy GCNQSDĐ đang thế chấp cho Ngân hàng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng.

624 – 628
105. Thông báo rút kinh nghiệm số 66/TB-VC2-V2 ngày 02 tháng 08 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự“Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” Đương sự cung cấp cho Tòa án chứng cứ là bản photocopy, không đủ điều kiện thụ lý nhưng Tòa án vẫn thụ lý giải quyết là vi phạm BLTTDS. 629 – 632
106. Thông báo rút kinh nghiệm số 69/TB-VC2-V2 ngày 13 tháng 08 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự“Tranh chấp quyền sử dụng đất” Tòa án cấp sơ thẩm chưa yêu cầu đương sự nộp tiền tạm ứng án phí mà thụ lý và giải quyết yêu cầu phản tố là vi phạm BLTTDS. 633 – 637
107. Thông báo rút kinh nghiệm số 68/TB-VC2-V2 ngày 13 tháng 08 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Tranh chấp đòi lại tài sản” Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của đương sự và toàn bộ giấy tờ liên quan đến thửa đất là chưa đủ cơ sở vững chắc. 638 – 641
108. Thông báo rút kinh nghiệm số 71/TB-VC2-V1 ngày 15 tháng 08 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự“Tranh chấp quyền sử dụng đất bị lấn chiếm, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” bị Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy án để giải quyết lại – Việc cấp lại GCNQSDĐ và thay đổi thông tin người được cấp, nhưng chưa xác minh đo đạc điều chỉnh diện tích đất dẫn đến chồng lấn trên diện tích lối đi công cộng là không đúng trình tự thủ tục, xâm phạm đến quyền lợi ích của người khác.

– Tòa án cấp sơ thẩm khi thụ lý và giải quyết vụ án không đưa UBND vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để làm rõ các mâu thuẫn là thiếu sót.

642 – 646
109. Thông báo rút kinh nghiệm số 77/TB-VC2-V2 ngày 17 tháng 09 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự“Tranh chấp chiadi sản thừa kế” – Về việc đánh giá chứng cứ

– Bản án sơ thẩm quyết định không rõ ràng

647 – 650
110. Thông báo rút kinh nghiệm số 76/TB-VC2-V2 ngày 17 tháng 09 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản, hợp đồng đặt cọc” Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý yêu cầu phản tố của đương sự nhưng chỉ yêu cầu đương sự nộp tiền tạm ứng án phí 200.000 đồng là không đúng quy định tại Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án năm 2009, vì đây là tranh chấp dân sự có giá ngạch. 651 – 654
111. Thông báo rút kinh nghiệm số 38/TB-VC1-DS ngày 20 tháng 09 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về mộ số vi phạm trong thụ lý, giải quyết vụ án dân sự Tòa án cấp sơ thẩm đã không hướng dẫn bị đơn về thủ tục yêu cầu phản tố theo quy định BLTTDS và bị đơn cũng không thực hiện thủ tục phản tố là thiếu sót. 655 – 659
112. Thông báo rút kinh nghiệm số 81/TB-VC2-V2 ngày 27 tháng 09 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án ”Yêu cầu chấm dút hành vi cản trở quyền sử dụng đất” – Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết vượt quá yêu cầu và phạm vi khởi kiện của nguyên đơn.

– Thu thập tài liệu chứng cứ không đầy đủ, không đưa UBND xã Hòa An vào tham gia tố tụng với tư cách người cso quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

660 – 662
113. Thông báo rút kinh nghiệm số 85/TB-VKS-DS ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” Không chứng minh được nghĩa vụ việc thanh toán tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 663 – 665
114. Thông báo rút kinh nghiệm số 87/TB-VC2-V2 ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án “Tranh chấp kiện đòi tài sản” Bản án sơ thẩm và phúc thẩm của Tòa án chap nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, sau khi khấu trừ số tiền lãi mà DNTN đã vượt quá quy định của pháp luật là không đủ căn cứ. 666 – 669
115. Thông báo rút kinh nghiệm số 88/TB-VC2-V2 ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án “Yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất vô hiệu” – Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, dẫn đến việc giải quyết vụ án không đúng, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

– Bản án phúc thẩm không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của đương sự, không tuyên hợp đồng chuyển nhượng (chưa qua đính chính) nhưng lại kiến nghị UBND đính chính GCNQSDĐ vừa thiếu sót và mâu thuẫn.

670 – 674
116. Thông báo rút kinh nghiệm số 43/TB-VC1-DS ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Về xác minh, thu thập, đánh giá chứng cứ

– Vi phạm về án phí

675 – 678
117. Thông báo rút kinh nghiệm số 45/TB-VC1-DS ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vi phạm trong việc giải quyết vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” Tòa án sơ thẩm giải quyết chấp nhận yêu cầu khởi kiện của đương sự là chưa thực hiện đầy đủ việc xác minh, thu thập đánh giá chứng cứ, có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. 679 – 681
118. Thông báo rút kinh nghiệm số 776/TB-VKSTC ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại về kiểm sát giải quyết vụ án “Tranh chấp đòi quyền sử dụng đất” Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm không đưa chủ sử dụng hai thửa đất như những người đang trực tiếp sử dụng thửa đất vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là không đảm bảo quyền lợi, đã vi phạm nghiêm trọng tố tụng theo quy định tại BLTTDS. 682 – 685
119. Thông báo rút kinh nghiệm số 53/TB-VC1-DS ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về việc đình chỉ giải quyết vụ án Nguyên đơn đã rút một phần yêu cầu khởi kiện nhưng vẫn còn các yêu cầu khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. 686 – 687
120. Thông báo rút kinh nghiệm số 52/TB-VC1-DS ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu bồi thường thiệt hại do không được sử dụng đất – Về việc ủy quyền tham gia tố tụng

– Về xác minh, thu thập, đánh giá chứng cứ

688 – 692
121. Thông báo rút kinh nghiệm số 61/TB-VC1-V2 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về giải quyết vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” Đương sự không đưa ra được tài liệu, chứng cứ, chứng minh. 693 – 696
122. Thông báo số 62/TB-VC1-V2 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội rút kinh nghiệm về giải quyết vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” Không tiến hành lấy lời khai, đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 697 – 700
123. Thông báo kinh nghiệm số 58/TB-VC1-DS ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình Vi phạm nghiêm trọng quy định của BLTTDS 701 – 703
124. Thông báo rút kinh nghiệm số 55/TB-VC1-DS ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vụ án kiện đòi tài sản và chia thừa kế Chưa xác định di sản và diện tích đất là tài sản riêng nên Tòa án cấp phúc thẩm chia thừa kế di sản là trái quy định của pháp luật gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. 704 – 707
125. Thông báo rút kinh nghiệm số 89/TB-VKSTC ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về vụ án dân sự “Tranh chấp chia thừa kế” – Tòa án cấp sơ thẩm xác định đương sự ly hôn là không có cơ sở.

– Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm xác định hàng thừa kế không đúng.

– Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm xác định nhà, đất nêu trên là di sản là không đúng, đã ảnh hưởng đến quyền lợi và các thừa kế.

– Tòa án cấp phúc thẩm tại phần Quyết định của bản án để chia di sản thừa kế không đúng.

708 – 716
126. Thông báo rút kinh nghiệm số 63/TB-VC1-DS ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình Không thu thập chứng cứ, lấy lời khai đối với nhà đất mà chỉ căn cứ vào GCNQSDĐ để xác định nhà đất thuộc sở hữu riêng là chưa có cơ sở vững chắc. 717 – 719
127. Thông báo rút kinh nghiệm số 894/TB-VKSTC ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về vụ án hình sự bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hủy án để xét xử sơ thẩm lại về phần trách nhiệm dân sự – Không xác định cụ thể phần trạc nhiệm dân sự phải bồi thường của các bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

– Xác định trách nhiệm bồi thường dân sự không đúng quy định của pháp luật

720 – 723
128. Thông báo rút kinh nghiệm số 64/TB-VC1-V2 ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về giải quyết vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất” Việc vay nợ giữa các bên đã được thanh toán, Hợp đồng đã được công chứng để công nhận Hợp đồng chuyển nhượng tài sản là chưa đủ cơ sở, không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án. 724 – 727
129. Thông báo rút kinh nghiệm số 65/TB-VC1-V2 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về giải quyết vụ án “Tranh chấp HĐCNQSDĐ và tài sản gắn liền với đất, yêu cầu tuyên bố HĐCNQSDĐ và tài sản gắn liền với đất vô hiệu, hủy GCNQSDĐ” Tòa án cấp sơ thẩm không đưa đương sự vào tham gia tố tụng là vi phạm pháp luật, không đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của đương sự. 728 – 731
130. Thông báo rút kinh nghiệm số 66/TB-VC1-DS ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về giải quyết vụ án tranh chấp về hôn nhân gia đình Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. 732 – 734
131. Thông báo rút kinh nghiệm số 67/TB-VC1-DS ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm không hỏi ý kiến của đương sự về tài sản trên đất, không xem xét đến giá trị phần tài sản đã xây dựng trên cơ sở được sự đồng ý nhưng phải tháo dỡ tài sản để giao trả là ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. 735 – 738
132. Thông báo rút kinh nghiệm số 68/TB-VC1-DS ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vụ án tranh chấp chia tài sản chung Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm xác định đất đang tranh chấp nhưng không tính công sức duy trì, tôn tại đất là thiếu sót, không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự. 739 – 744
133. Thông báo rút kinh nghiệm số 70/TB-VC1-DS ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về giải quyết vụ án yêu cầu hủy văn bản công chứng, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chia thừa kế tài sản Xác định diện tích khi chia thừa kế bằng hiện vật là không đúng, sai sót dẫn đến tổng diện tích chia cho các thừa kế lớn hơn diện tích đất thực tế.

 

745 – 750
134. Thông báo rút kinh nghiệm số 72/TB-VC1-DS ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về giải quyết vụ án tranh chấp chia tài sản chung sau khi ly hôn – Về căn cứ xác định tài sản chung của vợ chồng

– Về xác định công sức đóng góp của vợ chồng đối với tài sản chung

751 – 753
135. Thông báo rút kinh nghiệm số 71/TB-VC1-DS ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Tòa án cấp sơ thẩm chưa thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu liên quan để xác định mối quan hệ giữa hai bên là giao dịch chuyển nhượng hay quan hệ vay mượn. 754 – 755
136. Thông báo rút kinh nghiệm số 74/TB-VC1-DS ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vụ án “Tranh chấp đòi quyền sử dụng đất” – Đánh giá chứng cứ và chưa giải quyết hết các yêu cầu của người khởi kiện

– Về xác định trích công sức tôn tạo, duy trì trong khối tài sản chung

756 – 759
137. Thông báo rút kinh nghiệm số 76/TB-VC1-PSDN ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về việc ban hành Quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản – Về xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để giải quyết yêu cầu tuyên bố doanh nghiệp phá sản

– Về xử lý đối với khoản nợ có bảo đảm

– Trong Quyết định mở thủ tục phá sản nêu thiếu nội dung về quyền được đề nghị xem xét lại của người tham gia thủ tục phá sản và quyền kháng nghị của VKS đối với Quyết định mở thủ tục phá sản

760 – 763
138. Thông báo rút kinh nghiệm số 73/TB-VC1-DS ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục phúc thẩm – Về thu thập, đánh giá chứng cứ, tuyên hợp đồng vô hiệu

– Chưa giải quyết hết các yêu cầu của đương sự

764 – 769
139. Thông báo rút kinh nghiệm số 75/TB-VC1-DS ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tranh chấp thừa kế tài sản – Đánh giá chứng cứ của Tòa án cấp sơ thẩm

– Áp dụng án lệ, tính công sức cho người quản lý di sản

 

770 – 773
140. Thông báo rút kinh nghiệm số 962/TB-VKSTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác kiểm sát giải quyết vụ án dân sự – Hợp đồng ủy quyền bán nhà giả tạo để che dấu một giao dịch khác (việc vay tiền) nên hợp đồng ủy quyền bị vô hiệu

– Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư không thể hiện đúng ý chí của đương sự không tự nguyện bán căn hộ

774 – 778
141. Thông báo rút kinh nghiệm số 80/TB-VC1-DS ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về giải quyết vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 779 – 782
142. Thông báo rút kinh nghiệm số 01/TB-VKS-HC ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng đối với vụ án hành chính kiện các Quyết định giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai Tòa án cấp sơ thẩm nhận định giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất chưa xem xét, đánh giá toàn diện các tình tiết khách quan của vụ án. 783 – 786
143. Thông báo rút kinh nghiệm số 12/TB-VC2-V2 ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Tranh chấp về quyền sử dụng đất” – Tòa án cấp sơ thẩm vi phạm về thụ lý vụ án

– Tòa án cấp sơ thẩm xác định không đúng tư cách người tham gia tố tụng

787 – 790
144. Thông báo rút kinh nghiệm số 17/TB-VC2-V2 ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Tranh chấp về thừa kế tài sản” – Xác định diện đất tranh chấp

– Xác định nhà tranh chấp

– Xác định công sức gìn giữ, tôn tạo tài sản thừa kế

791 – 795
145. Thông báo rút kinh nghiệm số 18/TB-VC2-V2 ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản là QSD đất và tài sản gắn liền với đất” – Tòa án hai cấp chưa giải quyết quyền sử dụng chung diện tích 28m2 đất tranh chấp

– Nội dung và giá trị của các Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

796 – 800
146. Thông báo rút kinh nghiệm số 22/TB-VC2-V2 ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” Tòa án không thu thập đầy đủ hồ sơ. 801 – 804
147. Thông báo rút kinh nghiệm số 27/TB-VC2-V2 ngày 08 tháng 04 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng tín dụng, tranh chấp đòi quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” – Tòa án cấp sơ thẩm không chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo pháp luật hình sự, mà lại thụ lý, giải quyết vụ án dân sự là trái với qui định của pháp luật.

– Hợp đồng thế chấp tài sản vô hiệu nhưng Tòa án tuyên hủy Hợp đồng thế chấp sử dụng đất mà không xác định trách nhiệm của người liên quan là không đúng quy định của pháp luật.

805 – 811
148. Thông báo rút kinh nghiệm số 28/TB-VC2-V2 ngày 14 tháng 04 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng về vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản” Giải quyết thủ tục không đúng thẩm quyền, trái với quy định của BLTTDS. 812 – 817
149. Thông báo rút kinh nghiệm số 20/TB-VC1-V2 ngày 15 tháng 04 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vụ án “Tranh chấp thừa kế tài sản” – Xác định di sản thừa kế không đúng

– Vi phạm về thu thập, đánh giá chứng cứ

– Vi phạm trong việc áp dụng pháp luật về án phí

818 – 821
150. Thông báo rút kinh nghiệm số 25/TB-VC1-DS ngày 29 tháng 04 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vi phạm trong giải quyết vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” Tòa án cấp sơ thẩm chưa đối chất làm rõ số tiền đã nhận mà chỉ căn cứ vào lời khai của đương sự để xác định là chưa chặt chẽ.

Gây thiệt hại quyền lợi đương sự.

822 – 826
151. Thông báo rút kinh nghiệm số 38/TB-VC1-V2 ngày 27 tháng 05 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về giải quyết vụ án”Tranh chấp quyền sử dụng đất, buộc di dời tài sản trên đất, yêu cầu hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” – Xác định tư cách người tham gia tố tụng

– Thu thập, đánh giá chứng cứ

827 – 829
152. Thông báo rút kinh nghiệm số 39/TB-VC1-DS ngày 27 tháng 05 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” – Vi phạm trong việc xác định thiếu người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

– Đánh giá chứng cứ

– Giải quyết không đầy đủ yêu cầu khởi kiện của đương sự

830 – 832
153. Thông báo rút kinh nghiệm số 42/TB-VC1-V2 ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về giải quyết vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 833 – 835
154. Thông báo rút kinh nghiệm số 43/TB-VC1-DS ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất Chưa tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ những mâu thuẫn trong vụ án đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện không phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án. 836 – 838
155. Thông báo rút kinh nghiệm số 467/TB-VKSTC ngày 23 tháng 06 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc kiểm sát việc giải quyết đối với vụ việc phá sản doanh nghiệp Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 839 – 843
156. Thông báo rút kinh nghiệm số 46/TB-VKS-DS ngày 16 tháng 07 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng đối với vụ án dân sự “Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu, thừa kế tài sản và hủy quyết định cá biệt” Trong quá trình tố tụng Tòa án cấp sơ thẩm chưa thực hiện đầy đủ việc thu thập chứng cứ; đồng thời phát sinh tình tiết mới chưa đưa đầy đủ người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 844 – 849
157. Thông báo rút kinh nghiệm số 24/TB-VC3-V4 ngày 10 tháng 08 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại, lao động, phá sản bị Toa án nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh tuyên hủy, sửa – Đình chỉ vụ án không đúng pháp luật

– Vi phạm trong việc ra quyết định công nhận sự thỏa thuận

– Tòa án cấp sơ thẩm đánh giá chứng cứ không chính xác

– Tòa án cấp phúc thẩm đánh giá chứng cứ không chính xác nên sửa án sơ thẩm không đúng

850 – 861
158. Thông báo rút kinh nghiệm số 25/TB-VC3-V2 ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh các Bản án, Quyết định dân sự – hôn nhân và gia đình bị Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh tuyên hủy, sửa án 6 tháng đầu năm 2020 (Từ 01/12/2019 đến 31/5/2020) -Vi phạm do không đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng đẫn dến quyền và lợi ích hợp pháp của họ không được pháp luật bảo vệ

– Vi phạm trong việc đình chỉ giải quyết vụ án

– Vi phạm trong việc không giải quyết yêu cầu phản tố của đương sự

– Vi phạm về thu thập, đánh giá chứng cứ

– Vi phạm trong việc xác định sai quan hệ tranh chấp, không tiến hành thẩm định tại chỗ và định giá tài sản tranh chấp

– Vi phạm việc áp dụng pháp luật

862 – 876
159. Thông báo rút kinh nghiệm số 64/TB-VC2 ngày 24/8/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về việc dân sự: “Yêu cầu xác định phần quyền sở hữu tài sản và phần quyền sử dụng đất trong tài sản chung vợ chồng để thi hành án” Xác định người tham gia tố tụng với tư cách là người bị yêu cầu là không đúng quy định của pháp luật 877 – 880
160. Thông báo rút kinh nghiệm số 65/TB-VC2-DS ngày 24/8/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đối với vụ án dân sự “Tranh chấp về quyền sử dụng đất” Tự ý chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất nhận khoán.

Chưa giải quyết triệt để hậu quả pháp lý về nghĩa vụ trả lại đất, việc bồi thường thiệt hại đối với giao dịch dân sự vô hiệu là thiếu sót.

881 – 888
161. Thông báo rút kinh nghiệm số 23/TB-VKS-DS ngày 07/9/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh về việc “Tranh chấp hợp đồng góp vốn” – Chưa thu thập chứng cứ và chứng minh chưa đầy đủ để làm rõ các vấn đề.

– Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, chưa xem xét toàn diện các tình tiết khách quan của vụ án.

889 – 892
162. Thông báo rút kinh nghiệm số 65/TB-VC1-DS ngày 10/09/2020 về giải quyết vụ án “Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp chia thừa kế tài sản” – Vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, chưa tiến hành xác minh, thu thập đầy đủ, khách quan, toàn diện.

– Tòa án không đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia vụ án với tư cách tố tụng là thiếu sót.

893 – 896
163. Thông báo rút kinh nghiệm số 170/TB-VKS-DS ngày 11/9/2020 trong việc giải quyết vụ án dân sự – Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

– Không đưa đầy đủ người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng.

897 – 907
164. Thông báo rút kinh nghiệm số 721/TB-VKSTC ngày 15/9/2020 về “Tranh chấp đòi nhà” Tòa án hai cấp không đưa những người thừa kế tham gia tố tụng làm ảnh hưởng đến quyền của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là vi phạm nghiêm trọng tố tụng. 908 – 912

LINK TẢI: TỔNG HỢP 164 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ – TỐ TỤNG DÂN SỰ (TỪ NĂM 2014 ĐẾN THÁNG 9 NĂM 2020)

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Luật sư tại Hà Nội:

45C Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội

Luật sư tại Phú Quốc

65 Hùng Vương, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Bài viết liên quan