Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / Tổng hợp 14 bản án khiếu kiện hành chính yêu cầu thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tổng hợp 14 bản án khiếu kiện hành chính yêu cầu thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

FDVN trân trọng chia sẻ tài liệu “Tổng hợp 14 bản án khiếu kiện hành chính yêu cầu thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp.

Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và mục đích khác trái pháp luật.

MỤC LỤC

Tổng hợp 14 bản án khiếu kiện hành chính yêu cầu thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

STT

BẢN ÁN

TRANG

1

Bản án số: 03/2023/HC-ST Ngày: 05-01-2023 Tòa án nhân dân tính Bà Rịa Vũng Tàu

V/v“Kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực cấp giấy CNQSD đất”

Tóm tắt nội dung vụ án:

Ngày 02/6/2022 bà G có đến Bộ phận một cửa UBND huyện V để nộp đơn xin cấp GCNQSD đất đối với diện tích 240m2 thuộc thửa 2 đất số 14, tờ bản đồ số 23 tọa lạc tại đường Trần Phú, Khu dân cư số 5, huyện V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thời hạn giải quyết hồ sơ đến hết ngày 13/7/2022. Tuy nhiên đã hết thời hạn giải quyết hồ sơ của bà G nhưng UBND huyện V chưa có bất kỳ văn bản trả lời hồ sơ cho bà Giang đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp giấy. Ngày 04/7/2022 bà Giang có liên hệ bộ phận một cửa UBND huyện V và được biết UBND huyện V có Văn bản số: 1765/UBND-TNMT ngày 14/6/2022 chuyển trả toàn bộ hồ sơ cấp giấy của bà Giang và đề nghị bà Giang nộp lại hồ sơ tại Bộ thủ tục hành chính số 2435/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 là trái quy định pháp luật, cố ý kéo dài hồ sơ gây khó khăn, phiền hà cho người nộp hồ sơ. Vì vậy bà Giang khởi kiện đề nghị Tòa án giải quyết: Buộc Ủy ban nhân dân huyện V thực hiện nhiệm vụ, công vụ giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà G đối với phần diện tích 240m2 thuộc thửa dất số 14, tờ bản đồ số 23.

Tòa án cấp sơ thẩm nhận định:

– Căn cứ khoản 2 Điều 105 Luật đất đai 2013 thì hồ sơ cấp GCNQSD đất của bà G thuộc thẩm quyền của UBND huyện V cấp GCNQSD đất lần đầu. Trình tự thủ tục được thực hiện theo Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính Phủ. Tại điểm 2.17 Văn bản liên sở số 374/HDLT-STNMT-SNV ngày 12/3/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nội vụ hướng dẫn: “Riêng đối với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện V ngoài những nhiệm vụ quy định trên còn thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của UBND cấp xã trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường…”; do đó, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện V thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của UBND cấp xã trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Có trách nhiệm xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất,…

– Tại mục d) thành phần hồ sơ của Bộ thủ tục hành chính số 4 thì ngoài Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận còn có các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp tài sản là nhà ở, các giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng đối với trường hợp tài sản là công trình xây dựng…thì những giấy tờ này phải được hiểu là người đăng ký, cấp GCNQSD đất lần đầu có giấy tờ thì mới nộp. Bởi vì tại bước 3 về trình tự thực hiện của Bộ thủ tục hành chính số 4 có quy định đầy đủ việc tiếp nhận, thụ lý hồ sơ đối với trường hợp có và không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất. Do đó, việc UBND huyện V trả hồ sơ lại cho Đ là không đúng quy định pháp luật như trên.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:

– Hủy Văn bản số 1765/UBND-TNMT ngày 14/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện V.

– Buộc Ủy ban nhân dân huyện V thực hiện nhiệm vụ công vụ giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối đối với diện tích khoảng 240m2 thuộc thửa đất số 14, tờ bản đồ số 23 tại đường Trần Phú, Khu dân cư số 5, huyện V, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo đúng quy định pháp luật.

1 – 11

2

Bản án số: 124/2022/HC-ST Ngày: 16-11-2022, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

V/v“Kiện Hành vi và quyết định hành chính trong lĩnh vực cấp giấy CNQSD đất”

Tóm tắt nội dung vụ án:

Ông Phạm Công B là chủ sử dụng diện tích đất 392,6m2 , thuộc thửa số 16+51 tờ bản đồ số 04 tọa lạc tại 42/1/3C Trần Phú, Phường 1, thành phố Vũng Tàu. Ngày 02/11/2020 ông B có nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Vũng Tàu trả lời bằng Văn bản số 1598/UBND- TNMT ngày 01/03/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu thửa đất của ông B không thuộc trường hợp được cấp giấy CNQSĐ. Vì vậy ông B khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết.

Tòa án cấp sơ thẩm nhận định:

Hiện nay đất ông B sử dụng được quy hoạch là đất ở theo quy hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 và quy hoạch xây dựng tại Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 đều của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; việc sử dụng đất là phù hợp quy hoạch. Do đó hộ ông B đủ điều kiện được cấp GCNQSD đất theo Khoản 2 Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:

– Hủy Văn bản số 1598/UBND- TNMT ngày 01/03/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố V về việc giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận của ông, bà Phạm Công B – Tạ Thị M tại Phường 1, thành phố Vũng Tàu.

– Hủy một phần Quyết định số 6195/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu về việc xác lập quản lý, sử dụng đất công và danh mục kèm theo đối với phần đất hộ ông Phạm Công B đang sử dụng .

– Buộc Ủy ban nhân dân thành phố V nhận hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Công B, bà Tạ Thị M theo quy định pháp luật đối với diện tích đất đang sử dụng ổn định, không tranh chấp tọa lạc tại 42/1/3C đường Trần Phú, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; diện tích đất và thửa đất cụ thể do cơ quan có thẩm quyền xác định khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

12 – 24

3

Bản án số: 11/2023/HC-ST Ngày: 20-02-2023 Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Về việc “Khiếu kiện Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý Nhà nước về đất đai”

Tóm tắt nội dung vụ án:

Ngày 12-8-2021, UBND thành phố Đ ban hành Văn bản hành chính số 5137/UBND-ĐC về việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Cáp THị T- ông Phan Tấn V (chết). Theo đó UBND thành phố Đ có ý kiến như sau: Bà Cáp THị T- ông Phan Tấn V (chết) đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất tại một phần thửa đất số 545, tờ bản đồ số 29, Phường 7, thành phố Đ. Xét về thành phần hồ sơ, quá trình sử dụng, nguồn gốc sử dụng thì hồ sơ của bà hoàn toàn đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, UBND thành phố Đ không ra quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà mà viện dẫn lý do “Qua kiểm tra ông La Hưng, bà Phạm Thị Hồng đang có đơn khiếu nại đòi lại đất tại vị trí nêu trên”

Tòa án cấp sơ thẩm nhận định:

Bà Cáp THị T không thuộc trường hợp từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Việc UBND TP Đ ban hành Văn bản số 5137/UBND-ĐC ngày 12-8-2021 về việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Cáp THị T- ông Phan Tấn V (chết) là không có căn cứ.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:

– Hủy Văn bản hành chính số 5137/UBND-ĐC ngày 12-8-2021 của UBND thành phố Đ về việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Cáp THị T- ông Phan Tấn V (chết);

– Buộc UBND thành phố Đ thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một phần thửa đất số 545 (341,28m2 ), tờ bản đồ số 29, Phường 7, thành phố Đ cho bà Cáp THị T và hàng thừa kế thứ nhất của ông Phan Tấn V (chết) theo quy định của pháp luật.

25 – 33

4

Bản án số: 43/2022/HC-ST Ngày 23 – 6 – 2022 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam

V/v: “Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đai”

Tóm tắt nội dung vụ án:

Năm 2015, hộ ông Dương Văn L gửi đơn đến UBND xã Đ xin xác nhận và thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với thửa đất tại thôn T, xã Đ. Theo đó, UBND xã Đ đã tiến hành đo đạc, kiểm tra, xác minh và lập các thủ tục về đất đai kèm theo Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 07/3/2017 gửi UBND thị xã Đ đề nghị cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Dương Văn L. Hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ của hộ ông L được yêu cầu bổ sung Biên bản họp Hội đồng xét và công nhận nguồn gốc sử dụng đất thì mới được tiếp nhận giải quyết. Tuy nhiên, UBND xã Đ không tổ chức họp xét và công nhận nguồn gốc sử dụng đất cho hộ ông Dương Văn L. Không đồng ý đối với các quyết định của UBND xã Đ và UBND thị xã Đ, ông L khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết.

Tòa án cấp sơ thẩm nhận định:

Thửa đất 158/1 được hô ông L sử dụng ổn định trước trước 01/7/2004 vào mục đích trồng cây lâu năm, được UBND phường Điện Phương và dân cư địa phương xác nhận về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất nên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai 2013. Do đó, yêu cầu khởi kiện buộc Ủy ban nhân dân xã Đ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Dương Văn L đối với diện tích còn lại 743m2 (của thửa đất số 156/1 (158), tờ bản đồ số 19 tại Thôn T, xã Đ, thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định của pháp luật là có cơ sở chấp nhận.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:

– Hủy Quyết định số 10391/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đ về việc giải quyết khiếu nại của ông Dương Văn L và bà Lê Thị T, trú tại Thôn T, xã Đ, thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam; –

–  Hủy Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đ về việc giải quyết khiếu nại của ông Dương Văn L và bà Lê Thị T, trú tại Thôn T, xã Đ, thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam;

– Buộc Ủy ban nhân dân xã Đ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Dương Văn L đối với diện tích 743m2 của thửa đất số 156/1 (158), tờ bản đồ số 19 tại Thôn T, xã Đ, thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định của pháp luật.

34 – 44

5

Bản án số 21/2022/HC-ST Ngày 13/6/2022 Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ

Vụ án:”Khiếu kiện Hành vi hành chính”

Tóm tắt nội dung vụ án:

Ngày 26/3/2021, bà N nộp hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận B, thành phố Cần Thơ để làm thủ tục xin được đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quyết định của Quyết định số 28/2020/QĐST-DS trên. Tại đây, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận B, thành phố Cần Thơ yêu cầu bà N  phải nộp bổ sung Biên bản hòa giải vụ tranh chấp giữa người khởi kiện với vợ chồng ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị Lùng. Ngày 17/6/2021, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận B, thành phố Cần Thơ có Thông báo số 756/TB-CNVPĐĐ về việc lấy ý kiến của Tòa án nhân dân quận B, thành phố Cần Thơ đối với nội dung của Quyết định số 28/2020/QĐST-DS. Tuy nhiên, đã hơn 06 tháng nhưng bà N vẫn không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định . Vì vậy, bà N khởi kiện yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Cần Thơ thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên theo quy định pháp luật.

Tòa án cấp sơ thẩm nhận định:

Quyết định số 28/2020/QĐST-DS là quyết định đang có hiệu lực pháp luật, không bị kháng cáo, kháng nghị đến thời điểm hiện tại nên căn cứ vào khoản 3 Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật”. Từ những cơ sở trên cho thấy quyền yêu cầu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của người khởi kiện là thõa mãn các quy định của pháp luật.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện bà Nguyễn Thị Mỹ N. Buộc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Cần Thơ phải thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 6 khác gắn liền với đất cho người khởi kiện bà Nguyễn Thị Mỹ N đối với phần đất có diện tích 186,8m2 (đất trồng lúa) thuộc một phần thửa đất số 147.

45 – 50

6

Bản án số: 03/2023/HC-PT Ngày 05-4-2023 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương

V/v khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai và giải quyết khiếu nại

Tóm tắt nội dung vụ án:

Năm 1996, Ủy ban nhân dân phường V có thông báo cho ông Nh về việc Ủy ban nhân dân phường sẽ sử dụng 01 phần diện tích đất của ông Nh để xây trụ sở Ủy ban do vị trí xây dựng kế bên đất của ông Nh. Ông Nh đồng ý để Ủy ban lấy đất nhưng với điều kiện Ủy ban phải hoán đổi cho ông Nh một phần đất khác có diện tích tương đương để gia đình ông Nh có tư liệu sản xuất ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân phường V không thực hiện theo thỏa thuận, chưa thực hiện việc hoán đổi đất nhưng lại tự ý cho người vào chặt cao su, san ủi đất của ông Nh.

Năm 2002, Ủy ban nhân dân phường vẫn không thực hiện việc hoán đổi đất hay bồi thường về giá trị đất mà Ủy ban đã sử dụng nên ông Nh tiếp tục khiếu nại, đồng thời ông Nh có làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất 1.230m2 còn lại. Ủy ban nhân dân phường cho rằng đất của ông Nh là đất của chế độ cũ để lại nên không giải quyết, vì vậy ông Nh đã khiếu nại đến Ủy ban nhân dân thị xã T. ông Nh đã khởi kiện Ủy ban nhân dân phường V và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường V tại Tòa án nhân dân thị xã T yêu cầu giải quyết.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:

Bác yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện ông Nguyễn Văn Nh đối với người bị kiện Ủy ban nhân dân phường V và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường V về việc khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định:

– Việc Ủy ban nhân dân phường V ban hành Văn bản số 1125/UBND-TD ngày 04/11/2020 về việc không hướng dẫn ông Nguyễn Văn Nh lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường V ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nh có nội dung không đồng ý hợp thức hóa diện tích đất 1.230m2 để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nh vì xác định diện tích đất trên thuộc đất công là không có căn cứ.

Tòa án cấp phúc thẩm tuyên:

– Sửa Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2022/HC-ST ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân thị xã T, tỉnh Bình Dương như sau:

2.1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn Nh đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường V và Ủy ban nhân dân phường V, thị xã T, tỉnh Bình Dương:

– Hủy Văn bản số 1125/UBND-TD ngày 04/11/2020 của Ủy ban nhân dân phường V, thị xã T, tỉnh Bình Dương về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Nh về việc xin hợp thức hóa quyền sử dụng đất;

– Hủy Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường V, thị xã T “về việc giải quyết đơn khiếu nại Văn bản hành chính số 1125/UBND-TD ngày 04/11/2020 của Ủy ban nhân dân phường V (lần đầu)”.

2.2. Buộc Ủy ban nhân dân phường V lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Nh đối với thửa đất số 624, tờ bản đồ 21 theo quy định của pháp luật.

51 – 64
 7 Bản án số: 01/2023/HC- ST Ngày: 03/3/2023 Tòa án nhân dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

V/v: khiếu kiện hành vi hành chính

Tóm tắt nội dung vụ án:

Ban quản tộc dòng họ Đặng Viết có đơn đề nghị cấp giấy CNQSDĐ nhà thờ Họ Đặng Viết- thôn B, xã H, huyện N, tỉnh Hải Dương vào ngày 22/6/2022 gửi Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện N, tỉnh Hải Dương đề nghị các cơ quan chức năng làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ cho nhà thờ họ Đặng Viết theo hồ sơ địa chính xã H thuộc thửa đất 168, 169, tờ bản đồ số 04, diện tích 333,4 m².

Ngày 15/9/2022 Ban quản tộc họ Đặng Viết có đơn đề nghị hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ nhà thờ Họ Đặng Viết- thôn B, xã H, huyện N, tỉnh Hải Dương gửi UBND xã H, huyện N. Tuy nhiên, kể từ ngày 15/9/2022 dòng họ gửi đơn thì UBND xã H, huyện N do ông Đặng Huy H1- Chủ tịch UBND xã không giải quyết mà trả lời đất đang có tranh chấp nên không giải quyết theo đơn đề nghị xem xét, giải quyết hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền cấp giấy CNQSDĐ cho dòng họ Đặng Viết thôn B, xã H, huyện N, tỉnh Hải Dương.

Nay ông H là người đại diện theo uỷ quyền của ông Đặng Xuân L, sinh năm 1939 khởi kiện Đề nghị Toà án huyện Ninh Giang giải quyết buộc UBND xã H, huyện N, tỉnh Hải Dương phải thực hiện hành vi hành chính xem xét, giải quyết hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền cấp giấy CNQSDĐ cho dòng họ Đặng Viết thôn B, xã H, huyện N, tỉnh Hải Dương đối với thửa đất 168, 169, tờ bản đồ số 04, diện tích 333,4 m².

Tòa án cấp sơ thẩm nhận định:

– Tại biên bản đối thoại ngày 16/02/2023 và tại phiên toà ông Đặng Huy H1- Chủ tịch UBND xã là người đại diện theo pháp luật của UBND xã H, huyện N, tỉnh Hải Dương thừa nhận không xem xét, giải quyết đơn đề nghị hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy CNQSDĐ cho dòng họ Đặng Viết là không đúng quy định. Do đó, yêu cầu khởi kiện của Ban quản tộc họ Đặng Viết thôn Bồ Dương, xã H, huyện N khởi kiện hành vi hành chính của UBND xã H, huyện N, tỉnh Hải Dương là có căn cứ cần được chấp nhận.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:

Hành vi không xem xét, giải quyết trong việc hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền cấp giấy CNQSDĐ cho dòng họ Đặng Viết thôn Bồ Dương, xã H, huyện N của UBND xã H, huyện N, tỉnh Hải Dương là trái quy định pháp luật. Buộc UBND xã H, huyện N, tỉnh Hải Dương có trách nhiệm tiếp tục xem xét, giải quyết trong việc hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền cấp giấy CNQSDĐ của Ban quản tộc dòng họ Đặng Viết- thôn B, xã H, huyện N, tỉnh Hải Dương theo quy định pháp luật.

XEM THÊM TẠI FILE PDF DƯỚI ĐÂY

65 – 70

LINK TẢI TÀI LIỆU FILE PDF: Tổng hợp 14 bản án khiếu kiện hành chính yêu cầu thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

………………..

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

122 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Quốc lộ 1A, Khối 11, phường Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Luật sư tại Gia Lai:

Số 61 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0772 096 999

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Bài viết liên quan