Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / TỔNG HỢP 137 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ, TỐ TỤNG DÂN SỰ

TỔNG HỢP 137 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ, TỐ TỤNG DÂN SỰ

FDVN trân trọng giới thiệu: TỔNG HỢP 137 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ do các Chuyên viên pháp lý/ Luật sư FDVN sưu tầm, tổng hợp.

Trong thời gian đến chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp các Thông báo rút kinh nghiệm của Viện kiểm sát trong lĩnh vực hành chính, hình sự, kinh doanh thương mại, lao động cũng như các tài liệu nghiệp vụ khác. Xin chia sẽ tài liệu này vì mục đích nghiên cứu, học tập và công tác. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào các mục đích thương mại hoặc mục đích khác trái pháp luật.

Tài liệu này gồm các Thông báo rút kinh nghiệm sau:

1. Thông báo rút kinh nghiệm số 22/TB-VC2-V2 ngày 24/02/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vụ án “ Tranh chấp quyền sử dụng đất” ………………………………. 1
2. Thông báo rút kinh nghiệm số 18/TB-VC2-V2 ngày 11/02/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vụ án “ Tranh chấp đòi lại tài sản là QSD đất và tài sản gắn liền với đất” ………………………………………………………………………………………………………………. 5
3. Thông báo rút kinh nghiệm số 17/TB-VC2-V2 ngày 11/02/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vụ án dân sự “ Tranh chấp về thừa kế tài sản” ……………………. 10
4. Thông báo rút kinh nghiệm số 12/TB-VC2-V2 ngày 03/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vụ án dân sự “Tranh chấp về quyền sử dụng đất” ………………. 15
5. Thông báo rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát giải quyết vụ án dân sự số 962/TB-VKSTC ngày 29/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ án “ Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà và hợp đồng vay tài sản” ………………………………………………………….. 19
6. Thông báo rút kinh nghiệm số 894/TB-VKSTC ngày 21/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Vụ án hình sự bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hủy án để xét xử sơ thẩm lại về phần trách nhiệm dân sự …………………………………………………………………….. 24
7. Thông báo rút kinh nghiệm số 893/TB-VKSTC ngày 20/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ án dân sự “Tranh chấp chia thừa kế” ……………………………………………….. 28
8. Thông báo rút kinh nghiệm số 776/TB-VKSTC ngày 24/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Về việc kiểm sát việc giải quyết vụ án “Tranh chấp đòi quyền sử dụng đất”37
9. Thông báo rút kinh nghiệm số 88/TB-VC2-V2 ngày 07/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vụ án “Yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất vô hiệu” …………………………………………………………. 41
10. Thông báo rút kinh nghiệm số 87/TB-VC2-V2 ngày 07/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vụ án “Tranh chấp kiện đòi tài sản” ………………………………….. 46
11. Thông báo rút kinh nghiệm số 85/TB-VC2-V2 ngày 02/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” ………………………………………………………………………………………………………………….. 50
12. Thông báo rút kinh nghiệm số 80/TB-VC1-V2 ngày 29/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội vụ án “ Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”53
13. Thông báo rút kinh nghiệm số 77/TB-VC2-V2 ngày 17/09/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vụ án dân sự “Tranh chấp chia di sản thừa kế…” ……………….. 57
14. Thông báo rút kinh nghiệm số 76/TB-VC2-V2 ngày 07/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản, hợp đồng đặt cọc” ………………………………………………………………………………………………………………….. 61
15. Thông báo rút kinh nghiệm số 76/TB-VC1-PSDN ngày 27/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về việc ban hành Quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản ……………………………………………………………………………………………………………………. 65
16. Thông báo rút kinh nghiệm số 75/TB-VC1-DS ngày 28/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về tranh chấp thừa kế tài sản ……………………………………………… 69
17. Thông báo rút kinh nghiệm số 74/TB-VC1-DS ngày 27/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Vụ án “Tranh chấp đòi quyền sử dụng đất” …………………………. 73
18. Thông báo rút kinh nghiệm số 73/TB-VC1-DS ngày 27/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục phúc thẩm ……………….. 77
19. Thông báo rút kinh nghiệm số 72/TB-VC1-DS ngày 25/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về việc giải quyết vụ án tranh chấp chia tài sản chung sau khi ly hôn …………………………………………………………………………………………………………………… 83
20. Thông báo rút kinh nghiệm số 71/TB-VC2-V1 ngày 15/08/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất bị lấn chiếm, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” bị Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Năng hủy án để giải quyết lại …………………………………………………… 86
21. Thông báo rút kinh nghiệm số 70/TB-VC1-DS ngày 25/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về giải quyết vụ án yêu cầu hủy văn bản công chứng, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chia thừa kế tài sản ……………………………………………….. 91
22. Thông báo rút kinh nghiệm số 68/TB-VC1-DS ngày 25/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về vụ án tranh chấp chia tài sản chung ……………………………….. 97
23. Thông báo rút kinh nghiệm số 67/TB-VC1-DS ngày 25/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về việc giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất …………………………………………………………………………………………….. 103
24. Thông báo rút kinh nghiệm số 66/TB-VC1-DS ngày 25/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về việc giải quyết vụ án tranh chấp về hôn nhân gia đình ……. 107
25. Thông báo rút kinh nghiệm số 65/TB-VC1-V2 ngày 25/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về giải quyết vụ án “ Tranh chấp HĐCNQSDĐ và tài sản gắn liền với đất, yêu cầu tuyên bố HĐCNQSDĐ và tài sản gắn liền với đất vô hiệu, hủy GCNQSDĐ” ……………………………………………………………………………………………………. 110
26. Thông báo rút kinh nghiệm số 64/TB-VC1-V2 ngày 21/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về việc giải quyết vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất” ……………………………………………………… 114
27. Thông báo rút kinh nghiệm số 63/TB-VC1-DS ngày 20/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về việc giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình
………………………………………………………………………………………………………………….. 118
28. Thông báo rút kinh nghiệm số 62/TB-VC1-V2 ngày 18/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về giải quyết vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” ………….. 121
29. Thông báo rút kinh nghiệm số 61/TB-VC1-V2 ngày 18/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về giải quyết vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” ………….. 125
30. Thông báo rút kinh nghiệm số 58/TB-VC1-DS ngày 18/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình ………………………….. 129
31. Thông báo rút kinh nghiệm số 55/TB-VC1-DS ngày 19/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Vụ án kiện đòi tài sản và chia thừa kế ……………………………….. 132
32. Thông báo rút kinh nghiệm số 53/TB-VC2-V2 ngày 05/06/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vụ án “Tranh chấp yêu cầu tuyên bố hợp đồng công chứng vô hiệu” ………………………………………………………………………………………………………………. 136
33. Thông báo rút kinh nghiệm số 53/TB-VC1-DS ngày 15/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về việc đình chỉ giải quyết vụ án ……………………………………… 140
34. Thông báo rút kinh nghiệm số 52/TB-VKS-DS ngày 31/05/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” ………………………………………………………………………………………………………………… 142
35. Thông báo rút kinh nghiệm số 52/TB-VC1-DS ngày 15/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu bồi thường thiệt hại do không được sử dụng đất . 146
36. Thông báo rút kinh nghiệm số 51/TB-VKS-DS ngày 31/05/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Vụ án “Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất…” ………………………………………………………………… 151
37. Thông báo rút kinh nghiệm số 48/TB-VC2-V2 ngày 24/05/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Vụ án “Tranh chấp đòi lại đất cho ở nhờ” bị cấp phúc thẩm hủy án …………………………………………………………………………………………………………………… 156
38. Thông báo rút kinh nghiệm số 46/TB-VC2-V2 ngày 14/05/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Vụ án “Tranh chấp chia tài sản chung sau khi ly hôn” bị cấp giám đốc thẩm hủy án ………………………………………………………………………………………. 161
39. Thông báo rút kinh nghiệm số 45/TB-VC1-DS ngày 15/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về vi phạm trong việc giải quyết vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ……………………………………. 165
40. Thông báo rút kinh nghiệm số 43/TB-VC1-DS ngày 07/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất …………………………………………………………………………………….. 168
41. Thông báo rút kinh nghiệm số 40/TB-VC2-V2 ngày 04/05/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” bị cấp giám đốc thẩm hủy án …………………………………………………………………………………………………………….. 172
42. Thông báo rút kinh nghiệm số 39/TB-VC2-V2 ngày 17/09/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Vụ án dân sự “Tuyên bố hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất vô hiệu và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” …………………………………………… 177
43. Thông báo rút kinh nghiệm số 38/TB-VC1-DS ngày 20/09/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Một số vi phạm trong thụ lý, giải quyết vụ án dân sự …………. 181
44. Thông báo rút kinh nghiệm số 35/TB-VC2-V2 ngày 17/04/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Vụ án dân sự “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con …………………. 186
45. Thông báo rút kinh nghiệm số 16/TB-VC2-V2 ngày 25/02/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…” ……………………………………………………………… 190
46. Thông báo rút kinh nghiệm số 11/TB-VC1-DS ngày 25/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất197
47. Thông báo rút kinh nghiệm số 09/TB-VC1-DS ngày 16/04/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất” …………………………………………………………………… 199
48. Thông báo rút kinh nghiệm số 08/TB-VKS-DS ngày 05/03/2019 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ án dân sự “Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất” bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh hủy để giải quyết lại202
49. Chuyên đề rút kinh nghiệm ngày 08/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với các bản án, quyết định sơ thẩm dân sự, hôn nhân và gia đình bị cấp phúc thẩm tuyên sửa và hủy án năm 2018 …………………………………………………………………………… 205
50. Thông báo rút kinh nghiệm số 46/TB-VC1-V2 ngày 22/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án Dân sự
………………………………………………………………………………………………………………….. 234
51. Thông báo rút kinh nghiệm số 622/TB-VKSTC ngày 16/04/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” . 237
52. Thông báo rút kinh nghiệm số 562/TB-VKSTC ngày 21/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Giải quyết vụ án tranh chấp chia tài sản chung về việc mua hóa giá nhà … 241
53. Công văn số 478/VKSTC-V11 ngày 01/02/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Về việc trao đổi với Bộ tư pháp quan điểm về kiểm sát việc bán đấu giá tài sản thi hành án248
54. Thông báo rút kinh nghiệm số 261/TB-VKSTC ngày 14/06/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Về việc rút kinh nghiệm trong kiểm sát việc ủy thác thi hành án dân sự …. 253
55. Thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ số 260/TB-VKSTC ngày 14/06/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ………………………………………………………………………………….. 258
56. Thông báo rút kinh nghiệm số 529/TB-VKSTC ngày 07/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Về công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật …………. 263
57. Thông báo rút kinh nghiệm số 299/TB-VKSTC ngày 31/05/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự ……. 275
58. Thông báo rút kinh nghiệm số 228/TB-VKSTC ngày 31/05/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Kiểm sát giải quyết vụ án “Tranh chấp quyền sở hữu và đòi tài sản” ……… 280
59. Thông báo rút kinh nghiệm số 63/TB-VC2-V2 ngày 26/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Vụ án dân sự “Tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất, tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu…” …………………………. 284
60. Thông báo rút kinh nghiệm số 61/TB-VC2-V2 ngày 01/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” …………………………………………………………………. 289
61. Thông báo rút kinh nghiệm số 45/TB-VC1-V2 ngày 17/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp đòi tài sản295
62. Thông báo rút kinh nghiệm số 44/TB-VC1-V2 ngày 17/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về Công tác kiểm sát giải quyết vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” ………………………………………………………………………………………………………… 298
63. Thông báo rút kinh nghiệm số 41/TB-VC1-DS ngày 22/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về Tranh chấp quyền sử dụng đất …………………………………….. 302
64. Thông báo rút kinh nghiệm số 40/TB-VC2-V2 ngày 19/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vụ án dân sự “Tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất cho ở nhờ và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” …………………………………………… 306
65. Thông báo rút kinh nghiệm số 40/TB-VC1-DS ngày 17/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản ……………………………. 311
66. Thông báo rút kinh nghiệm số 38/TB-VC2-V2 ngày 18/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất” ………………………………………………………………………………………………………….. 314
67. Thông báo rút kinh nghiệm số 34/TB-VC2-V2 ngày 12/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Vụ án dân sự “Yêu cầu phân chia tài sản chung” ……………… 318
68. Thông báo rút kinh nghiệm số 34/TB-VC1-DS ngày 21/08/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về tranh chấp quyền sử dụng đất ……………………………………… 324
69. Thông báo rút kinh nghiệm số 33/TB-VKS-DS ngày 11/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Vụ án dân sự “ Tranh chấp về hợp đồng vay tài sản” ………… 330
70. Thông báo rút kinh nghiệm số 33/TB-VC1-DS ngày 21/08/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về tranh chấp kiện đòi tài sản ………………………………………….. 333
71. Thông báo rút kinh nghiệm số 32/TB-VC3-DS ngày 05/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chi Minh Vụ án dân sự “Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất” …………………………………………………………………… 336
72. Thông báo rút kinh nghiệm số 32/TB-VC1-DS ngày 20/08/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về kiện tranh chấp quyền sử dụng đất……………………………….. 340
73. Thông báo rút kinh nghiệm số 31/TB-VC1-DS ngày 14/08/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Vụ án tranh chấp về yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu ………………………………………………………………………………………………………………… 346
74. Thông báo rút kinh nghiệm số 30/TB-VKS-DS ngày 24/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chi Minh Rút kinh nghiệm án dân sự, hôn nhân và gia đình bị tòa án phúc thẩm tuyên sửa và hủy án quý 3 năm 2018 Từ 01/6/2018 đến 31/8/2018) ………………………………………………………………………………………………………. 350
75. Thông báo rút kinh nghiệm số 30/TB-VKS-DS ngày 29/8/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Vụ án Hôn nhân và gia đình “Tranh chấp xác định phần quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất thời kỳ hôn nhân” ………………………………………………… 360
76. Thông báo rút kinh nghiệm số 30/TB-VC1-DS ngày 10/08/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về tranh chấp đòi nhà đất cho ở nhờ …………………………………. 364
77. Thông báo rút kinh nghiệm số 29/TB-VC1-DS ngày 10/08/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất ……………………………… 373
78. Thông báo rút kinh nghiệm số 25/TB-VC3-V2 ngày 13/8/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chi Minh Rút kinh nghiệm việc kiểm sát giải quyết vụ án dân sự bị cấp phúc thẩm hủy án do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng ………………. 377
79. Thông báo rút kinh nghiệm số 25/TB-VKS-DS ngày 12/7/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” ………………………………………………………………………………………………………… 383
80. Thông báo rút kinh nghiệm số 22/TB-VKS-DS ngày 06/8/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chi Minh Rút kinh nghiệm án dân sự, hôn nhân và gia đình bị Tòa án phúc thẩm tuyên sưa và hủy án quý 2 năm 2018 (Từ 01/03/2018 đến 31/5/2018) ………………………………………………………………………………………………………. 387
81. Thông báo rút kinh nghiệm số 22/TB-VC1-DS ngày 19/06/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về tranh chấp hôn nhân gia đình ………………………………………. 399
82. Thông báo rút kinh nghiệm số 21/TB-VC1-DS ngày 15/06/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về tranh chấp Hợp đồng mua bán nhà và Hợp đồng vay tài sản …
………………………………………………………………………………………………………………………. 401
83. Thông báo rút kinh nghiệm số 20/TB-VC2-V2 ngày 18/6/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” ……………… 404
84. Thông báo rút kinh nghiệm số 20/TB-VC1-DS ngày 15/06/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng …………….. 407
85. Thông báo rút kinh nghiệm số 18/TB-VKS-DS ngày 13/6/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Vụ án dân sự “Đòi tài sản” …………………………………………….. 409
86. Thông báo rút kinh nghiệm số 18/TB-VC1-V2 ngày 29/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Rút kinh nghiệm Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự ..
………………………………………………………………………………………………………………………. 412
87. Thông báo rút kinh nghiệm số 17/TB-VKS-DS ngày 11/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chi Minh Vụ án “Tranh chấp hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, quyền sử dụng đất và hợp đồng vay tài sản” ……………… 416
88. Thông báo rút kinh nghiệm số 16/TB-VKS-DS ngày 14/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Vụ án dân sự “Yêu cầu bồi thường thiệt hại trong thi hành án” ..
………………………………………………………………………………………………………………………. 419
89. Thông báo rút kinh nghiệm số 16/TB-VC1-DS ngày 07/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” ………………………………………………………………………………………………………… 423
90. Thông báo rút kinh nghiệm số 15/TB-VC1-V2 ngày 05/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất …………………………………. 427
91. Thông báo rút kinh nghiệm số 14/TB-VKS-DS ngày 09/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chi Minh Vụ án dân sự bị cấp phúc thẩm hủy án ………. 431
92. Thông báo rút kinh nghiệm số 14/TB-VC1-DS ngày 05/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Vụ án dân sự “Tranh chấp ngõ đi chung”…………………………… 435
93. Thông báo rút kinh nghiệm số 13/TB-VC1-V2 ngày 05/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Vụ án dân sự “Tranh chấp chia thừa kế” ……………………………. 440
94. Thông báo rút kinh nghiệm số 12/TB-VC2-V2 ngày 12/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất…” …………….. 448
95. Thông báo rút kinh nghiệm số 12/TB-VC1-DS ngày 04/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất ………………………………………………………………………………………………………….. 453
96. Thông báo rút kinh nghiệm số 09/TB-VC3-V4 ngày 05/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chi Minh Rút kinh nghiệm án dân sự bị giám đốc thẩm hủy án …………………………………………………………………………………………………………….. 457
97. Thông báo rút kinh nghiệm số 08/TB-VKS-DS ngày 02/04/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chi Minh Rút kinh nghiệm án dân sự – hôn nhân và gia đình bị Tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy, sửa năm 2017 (Từ 01/12/2016 đến 30/11/2017)
………………………………………………………………………………………………………………………. 460
98. Thông báo rút kinh nghiệm số 06/TB-VKS-DS ngày 20/3/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chi Minh Vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất” …
………………………………………………………………………………………………………………………. 470
99. Thông báo rút kinh nghiệm số 05/TB-VKS-DS ngày 31/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Vụ án dân sự “Đòi nhà cho ở nhờ và yêu cầu thanh toán tiền phạt …………………………………………………………………………………………………………. 473
100. Thông báo rút kinh nghiệm số 05/TB-VC1-DS ngày 15/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về tranh chấp quyền sử dụng đất …………………………………….. 478
101. Thông báo rút kinh nghiệm số 04/TB-VC1-DS ngày 15/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về kiện đòi quyền sử dụng đất ………………………………………… 482
102. Thông báo rút kinh nghiệm số 02/TB-VC1-DS ngày 05/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về tranh chấp quyền sử dụng đất …………………………………….. 485
103. Thông báo rút kinh nghiệm số 444/TB-VKSTC ngày 30/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao Rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự
……………………………………………………………………………………………………………………… 488
104. Thông báo rút kinh nghiệm số 435/TB-VKSTC ngày 29/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao Rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự ..
……………………………………………………………………………………………………………………… 492
105. Thông báo rút kinh nghiệm số 434/TB-VKSTC ngày 29/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao Rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự ..
……………………………………………………………………………………………………………………… 495
106. Thông báo rút kinh nghiệm số 443/TB-VKSTC ngày 30/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao Về kiểm sát việc kê biên và xử lý tài sản là quyền sử dụng đất ……. 497
107. Thông báo rút kinh nghiệm số 408/TB-VKSTC ngày 24/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao Rút kinh nghiệm nghiệp vụ …………………………………………………….. 501
108. Thông báo rút kinh nghiệm số 405/TB-VKSTC ngày 22/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao Rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự ………………………………………………………………………………………………………………….. 506
109. Thông báo rút kinh nghiệm số 397/TB-VKSTC ngày 21/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao Rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự ………………………………………………………………………………………………………………….. 509
110. Thông báo rút kinh nghiệm số 380/TB-VKSTC ngày 14/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao Về kiểm sát giải quyết vụ án …………………………………………………… 511
111. Thông báo rút kinh nghiệm số 242/TB-VKSTC ngày 02/8/2017 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao Về Rút kinh nghiệm nghiệp vụ ……………………………………………………….. 518
112. Thông báo rút kinh nghiệm số 56/TB-VC1 ngày 29/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự ……………… 521
113. Thông báo rút kinh nghiệm số 44/TB-VKS-DS ngày 20/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chi Minh Vụ án dân sự “ Tranh chấp quyền sử dụng đất” ……………………………………………………………………………………………………………….. 525
114. Thông báo rút kinh nghiệm số 43/TB-VKS-DS ngày 20/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chi Minh Vụ án dân sự “Tranh chấp về mở lối đi qua bất động sản liền kề” …………………………………………………………………………………. 528
115. Thông báo rút kinh nghiệm số 42/TB-VC3-V2 ngày 20/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chi Minh Vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” …. 531
116. Thông báo rút kinh nghiệm số 40/TB-VKS-DS ngày 03/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chi Minh Vụ án Tranh chấp quyền sử dụng đất … 534
117. Thông báo rút kinh nghiệm số 39/TB-VKS-DS ngày 31/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chi Minh Rút kinh nghiệm án Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài ……………………………………………………………………………………….. 537
118. Thông báo rút kinh nghiệm số 37/TB-VKS-DS ngày 20/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chi Minh Vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” …………………………………………………………………… 542
119. Thông báo rút kinh nghiệm số 36/TB-VKS-DS ngày 19/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chi Minh Vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất và Yêu cầu hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” ………………………. 546
120. Thông báo rút kinh nghiệm số 35/TB-VC3-V2 ngày 19/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chi Minh rút kinh nghiệm một số vụ án có kháng nghị phúc thẩm dân sự trong quý 3 năm 2017 ……………………………………………………………. 551
121. Thông báo rút kinh nghiệm số 34/TB-VC3-V2 ngày 19/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chi Minh Thông báo một số vụ án dân sự bị sưả trong quý 3 năm 2017 …………………………………………………………………………………………………….. 560
122. Thông báo rút kinh nghiệm số 23/TB-VKS-DS ngày 19/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chi Minh Rút kinh nghiệm một số vụ án dân sự bị hủy án trong quý 3 năm 2017 ……………………………………………………………………………. 563
123. Thông báo rút kinh nghiệm số 28/TB-VC2-V2 ngày 23/7/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” …………………………………………………………. 568
124. Thông báo rút kinh nghiệm số 27/TB-VKS-DS ngày 29/08/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chi Minh Rút kinh nghệm vụ án hôn nhân gia đình ..
……………………………………………………………………………………………………………………… 571
125. Thông báo rút kinh nghiệm số 23/TB-VKS-DS ngày 18/8/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chi Minh Rút kinh nghiệm án dân sự bị giám đốc thẩm hủy án ……………………………………………………………………………………………………………. 575
126. Thông báo rút kinh nghiệm số 22/TB-VC3-V2 ngày 19/9/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chi Minh Vụ án “Tranh chấp đòi tài sản”, bị cấp phúc thẩm hủy án do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng …………………………………………. 578
127. Thông báo rút kinh nghiệm số 20/TB- VC3-V2 ngày 14/8/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chi Minh Rút kinh nghiệm giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình cấp phúc thẩm sửa và hủy án 6 tháng đầu năm 2017 …………….. 582
128. Thông báo rút kinh nghiệm số 17/TB-VC1-V2 ngày 11/7/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Rút kinh nghiệm công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp về chia thừa kế tài sản ………………………………………………………………………………. 591
129. Thông báo rút kinh nghiệm số 03/TB- VC3-V2 ngày 13/4/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chi Minh Rút kinh nghiệm kiểm sát quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự bị cấp phúc thẩm hủy do vi phạm việc áp dụng pháp luật …… 594
130. Thông báo rút kinh nghiệm số 07/TB-VC1-DS ngày 28/3/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp hôn nhân và gia đình ……………………………………………………………………………………………………… 599
131. Tuyển chọn Thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ về kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự hôn nhân và gia đình của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình ………………… 603
132. Thông báo rút kinh nghiệm số 37/TB-V2-VC1 ngày 11/10/2016 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Rút kinh nghiệm về một số vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại bị cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết không có căn cứ ………………….. 681
133. Thông báo rút kinh nghiệm số 02/TB.VKS.P9 ngày 04/01/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước Về Bản án dân sự sơ thẩm bị cấp phúc thẩm sửa toàn bộ ……….. 686
134. Thông báo rút kinh nghiệm số 01/TB.VKS.P9 ngày 10/12/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước Về Quyết định giải quyết vụ án dân sự bị cấp phúc thẩm hủy do vi phạm thủ tục tố tụng ………………………………………………………………………………………… 691
135. Thông báo rút kinh nghiệm số 736-VKSTC-VPT2 ngày 28/10/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Về một số vi phạm, thiếu sót của Tòa án trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính ………………………………………………………………………………….. 695
136. Thông báo rút kinh nghiệm số 451/TB-VKSTC-V5 ngày 22/7/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Về rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát giải quyết vụ án dân sự ……
……………………………………………………………………………………………………………………… 702
137. Thông báo rút kinh nghiệm số 430/TB-VKSTC-VPT1 ngày 15/7/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Về vụ án dân sự bị hủy do vi phạm tố tụng …………………………….

 

Tải Tài liệu tại đây: TỔNG HỢP 137 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ, TỐ TỤNG DÂN SỰ

Bài viết liên quan