Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / TỔNG HỢP 101 VĂN BẢN CỦA TÒA ÁN TỐI CAO HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VỀ HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ (1987-2019)

TỔNG HỢP 101 VĂN BẢN CỦA TÒA ÁN TỐI CAO HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VỀ HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ (1987-2019)

Tiếp theo tài liệu “Tổng hợp các hướng dẫn nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tối cao (các hướng dẫn chung)”, các Luật sư, chuyên viên pháp lý của Công ty Luật FDVN đã hệ thống, tổng hợp các hướng dẫn nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tối cao được ban hành từ năm 1987 đến thời điểm tháng 02/2020, các hướng dẫn của từng vấn đề cụ thể trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự.

Trong thời gian đến chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tối cao trong lĩnh vực dân sự cũng như các tài liệu nghiệp vụ khác. Xin chia sẽ tài liệu này vì mục đích nghiên cứu, học tập và công tác.

Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào các mục đích thương mại hoặc mục đích khác trái pháp luật.

Mời tải tài liệu theo file đính kèm:

TỔNG HỢP 101 VĂN BẢN CỦA TÒA ÁN TỐI CAO HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VỀ HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Bài viết liên quan