Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hình sự / Tổng hợp 08 bản án về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”

Tổng hợp 08 bản án về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”

FDVN giới thiệu tài liệu “TTổng hợp 08 bản án về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. 

Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và mục đích khác trái pháp luật.

STT NỘI DUNG TÓM TẮT SỐ TRANG
1 Bản án số: 259/2023/HS-PT ngày 17/07/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

Về tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”

Nội dung vụ án:

Ngày 4-5-2013, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk có Tờ trình số 7 TTr-SYT gửi UBND tỉnh Đắk Lắk xin chủ trường đấu thầu mua sắm thuốc. Theo đó Doãn Hữu L2 – GĐ Sở Y tế được phân công làm CTHĐ. Sau khi được phân công nhiệm vụ, L2 thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, Nguyễn Hữu H – Trưởng phòng nghiệp vụ Y làm tổ trường. Thành lập tổ thẩm định đấu thầu, Nguyễn Đình Q – Phó trưởng phòng nghiệp vụ Y làm tổ trường và thành lập tổ giúp việc cho chủ đầu tư gồm 13 thành viên, phân công Nguyễn Hữu H làm tổ trưởng, Nguyễn Đình Q làm tổ phó.

Sau đó, theo chỉ đạo Nguyễn Hữu H và Cao Thị N1 đã tiếp nhận, sử dụng các tài liệu không có nguồn gốc rõ ràng, trái pháp luật để tự ý điều chỉnh thay đổi nhóm, thay đổi hàm lượng, nồng độ, thay đổi số lượng mặt hàng thuốc không đúng với nhu cầu của các cơ sở Y tế báo cáo, lập ra danh mục 1.197 mặt hàng thuốc của gói thầu theo tên G không đúng quy định. Rồi N1 gửi cho Nguyễn Xuân H2 kiểm tra, rà soát và gửi cho H để làm báo cáo, thực hiện. Danh mục 1.197 mặt hàng được Nguyễn Hữu H rà soát, ký tham mưu cho chủ đầu tư ký ban hành tờ trình số 128/TTr-TCG gửi Hội đồng thẩm định kế hoạch đấu thầu để được phê duyệt, tổng giá trị là 517.917.317.306 đồng. Kế hoạch đấu thầu thuốc 2014-2015 đấu thầu xong không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng thuốc thực tế của các đơn vị Y tế công lập đã dự trù, nên phải sử dụng kết quả đấu thầu đã sai phạm trước đó để thực hiện chỉ định thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2023/HS-ST ngày 17-02-2023, Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên:

–         Nguyễn Hữu H 06 năm tù, Cao Thị N1 06 năm tù, Nguyễn Đình D 06 năm tù, Nguyễn Xuân H2 06 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”

–         Doãn Hữu L2 03 năm tù, Nguyễn Hữu T2 03 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh, hình phạt đối với 10 bị cáo khác…

–         Các bị cáo nêu trên có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

–         Nguyễn Hữu H, Nguyễn Xuân H2, Nguyễn Đình D kháng cáo đề nghị xin giảm nhẹ, xem xét lại tội danh, đề nghị tách riêng biệt thiệt hại của đấu thầu rộng rãi với thiệt hại của đấu thầu chỉ định để xác định đúng trách nhiệm của tổ chuyên gia.

Nhận định của Tòa án phúc thẩm:

Các bị cáo đề nghị xem xét lại tội danh nhưng tại phiên toàn phúc thẩm các bị cáo đều rút kháng cáo về nội dung này. Tại phiên tòa, các bị cáo sau khi XXST đều tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả. Nguyễn Đình D cung cấp thêm bệnh án bị bệnh nặng, bị cáo có bố được nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba. Gia đình H2 có công với cách mạng, Nguyễn Hữu H đang điều trị bện huyết áp cao. Ngoài ra, các bị cáo được Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk có công văn đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tòa án phúc thẩm quyết định:

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Xuân H2, Nguyễn Hữu H, Nguyễn Đình D, Nguyễn Hữu T2

–         Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Cao Thị N1, Doãn Hữu L2

–         Sửa bản án hình sự sơ thẩm tuyên: Nguyễn Xuân H2 05 năm tù, Cao Thị N1 04 năm tù, Nguyễn Hữu H 04 năm tù, Nguyễn Đình D 04 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Doãn Hữu L2 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Hữu T2 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”…..

01-23
2 Bản án số: 325/2023/HS-PT ngày 17/08/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

Về tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”

Nội dung vụ án:

– Hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng của Trần Thanh D, Lê Hữu V1, T Văn T7 và Trần Ngọc H1 liên quan đến công trình Trường Tiểu học

Ngày 27-11-2020 UBND  huyện T ban hành QĐ số 2555/ QĐ-UBND về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học N4 Xã B, huyện T. Ngày 22-02-2021, UBND huyện T phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình trên với chi phí 7.225.518.625 đồng, giao cho BQLDA huyện T làm đại diện chủ đầu tư. Công ty CP T14 do Tô Văn T7 làm GĐ, Trần Thanh D làm PGD. Trần Thanh D đã liên hệ Lê Hữu V1 xin cho công ty T14 được trúng đấu thầu. Trần Thanh D đề nghị Lê Hữu V1 cho công ty X2 do Đào Hữu N3 làm GĐ được tư vấn lập hồ sơ mời thầu.

Khi được V1 đồng ý, Công ty X2 đã ký hợp đồng với BQL về tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. D giao cho H1 liên hệ BQLDA để xin thông tin, dữ liệu. Khi lập xong H1 giao cho Đào Hữu N3 ký trình BQL phê duyệt. Khi thông tin mời thầu đăng lên, có 1 số công ty nộp hồ sơ nhưng D chỉ đạo Nguyễn Phương T10 lập theo yêu cầu của D với mục đích cho công ty T14 trúng thầu. Ngày 10/06/2021 Công ty X2 chấm thầu và báo cáo BQL. Tuy nhiên, V1 không xem xét thẩm định mà đồng ý với kết quả của Công ty X2 chấm. Đơn vị T14 trúng thầu với giá trị gói thầu 7.220.000.000 đồng. Ngày 28/06/2020 BQL đã chuyển cho Công ty T14 tạm ứng 1.500.000.000 đồng và đã thanh toán cho T14 2.268.000.000 đồng.

Hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng của Nguyễn Văn V và Nguyễn Văn T3; hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của Phạm Văn Đ1 liên quan đến công trình Kè sinh thái Cẩm Kim (giai đoạn 2):

Ngày 30-10-2019 UBND TP H ban hành QD số 2101/QD-UBND về phê duyệt đầu tư xây dựng công trình Kè sinh thái C địa chỉ tại xã C, TP H tỉnh Quảng Nam với chi phí xây dựng 4.941.111.000 đồng.

Thông qua Trần Thanh D, Nguyễn Văn V là nhân viên BQL biết Nguyễn Văn T3 có sử dụng pháp nhân Công ty T15 do ông Nguyễn X làm GĐ. Nguyễn Văn V mượn pháp nhân của Công ty T15 lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu. Ngày 17/08/2020 BQLDA ban hành quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu: lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, đơn vị được giao là Công ty T15. Ông Đ1 (giám đốc BQL) không trực tiếp thương thảo hợp đồng với Công ty T15 mà Nguyễn Văn V tự lập hợp đồng thương thảo trình Đ1 ký. V lập hồ sơ mời thầu công trình và đưa mk cho Nguyễn Văn T3 đăng nhập tải hồ sơ và sử dụng pháp nhân Công ty T15. Sau khi các công ty nộp hồ sơ dự thầu thì T3 rút hồ sơ xuống giao cho V thực hiện đánh giá. Đơn vị được V đề nghị trúng thầu là Công ty X2, Công ty X3 và trình BQLDA tiến hành đánh giá lại. Khi trình hồ sơ V không thông qua tất cả các thành viên tổ tư vấn mà tự mình đánh giá . Thẩm định xong V chuyển các hồ sơ và tham mưu Đ1 ký quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị trúng là Liên doanh công ty X2 và X3. BQL đã thanh toán khối lượng công trình với số tiền 1.195.000.000 đồng.

Ngày 05/11/2021 UBND TP H ban hành QD số 1871/QD_UBND về việc hủy thầu gói thầu thi công xây dựng Kè sinh thái C vì vi phạm trong quá trình đấu thầu.

– Hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng của Nguyễn Văn V, Trần Thanh D, Nguyễn Văn T3, Trần Ngọc H1; hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của Phạm Văn Đ1 liên quan đến công trình Kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển

Ngày 20-01-2021 UBND tỉnh Q có QĐ số 17/QD-UBND về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện dự án công trình : Kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển C-C cho UBND TP H. Sau đó UBND TP H có quyết định về việc giao nhiệm vụ thực hiện quản lý dự án cho BQLDA và Quỹ đất TP H . BQLDA tiến hành các thủ tục tư vấn mời thầu, lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu. Nguyễn Văn V được phân công phụ trách công tác kế hoạch và đấu thầu. Trong quá trình thực hiện V đã thông qua Trần Thanh D là PGD Công ty T14 để mượn và sử dụng pháp nhân của Công ty X2 do Đào Hữu N3 làm GĐ. V thương thảo, đề xuất tờ trình cho Phạm Văn Đ1 là GĐ BQL ký tờ trình đề nghị PTC – KH TP H thẩm định và tham mưu UBND quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu mời đơn vị tư vấn mời thầu là Công ty X2. Khi có quyết định phê duyệt, V tiếp tục liên hệ với T3 để đăng tải thông tin lên mạng đấu thầu quốc gia và chuyển hồ sơ về cho V lập báo cáo đánh giá và chuyển lại cho T3. Sau khi nhận báo cáo, T3 giả chữ ký của Trần Quốc C2, Huỳnh Thanh H4 (tổ chấm thầu), D giả chữ ký Đào Hữu N3 (GD) và đóng dấu công ty X2. Sau đó, T3 chuyển cho V trình Phạm Văn Đ1 ký tờ trình đề nghị PTC-KH thẩm định, tham mưu UBND phê duyệt. Giá trúng thầu là 3.463.207.000 đồng, đến nay đã thanh toán cho Trung Tâm nước và môi trường V3 số tiền 2.700.000.000 đồng.

Đối với gói thầu thi công xây dựng: V tiếp tục thông qua Trần Thanh D để mượn và sử dụng pháp nhân Công ty X2. Khi có quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, V liên hệ Trần Ngọc H1 nhờ đăng tải thông tin lên mạng đấu thầu quốc gia. V tự chấm thầu cho Công ty Đ3 đạt yêu cầu, đồng thời lập báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất chuyển cho H1 ký pháp nhân Công ty X2. Sau khi nhận báo cáo H1 ký giả chữ ký của Trần Quốc C2, Huỳnh Thanh H4, D ký chữ ký Đào Hữu N3. Sau đó chuyển lại cho V để trình ký đề nghị PTC-KH thẩm định, tham mưu UBND phê duyệt lựa chọn nhà thầu Công ty Đ3. Sau khi có QD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, BQLDA và Công ty Đ3 đã tiến hành ký kết hợp đồng và chuyển tạm ứng số tiền 26.206.191.000 đồng.

Đối với gói thầu giám sát thi công, Nguyễn Văn V cũng tiếp tục sử dụng pháp nhân của Công ty X2 thực hiện các thủ tục đê chỉ định đơn vị tư vấn. Đến nay gói thầu này đã đấu thầu và mở hồ sơ dự thầu gói kỹ thuật, tuy nhiên chưa có báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2023/HS-ST ngày 31-5-2023, TAND tỉnh Quảng Nam quyết định:

–         Trần Thanh D 27 tháng tù, Nguyễn Văn V 24 tháng tù, Lê Hữu V1 20 tháng tù, Trần Ngọc H1 18 tháng tù, Nguyễn Văn T3 15 tháng tù, Tô Văn T7 10 tháng 16 ngày tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”

–         Xử phạt Phạm Văn Đ1 120.000.000 đồng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

–         Ngoài ra còn áp dụng một số hình phạt bổ sung khác…

–         Ngày 06 – 12/06/2023 Lê Hữu V1, Trần Thanh D, Nguyễn Văn V, Trần Ngọc H1, Nguyễn Văn T3 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Nhận định của Tòa án phúc thẩm:

– Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn T3 thay đổi nội dung kháng cáo được hưởng án treo.

– Xét thấy, tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi phạm tội đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả. Quá trình công tác có nhiều thành tích xuất sắc. Trần Ngọc H1 bị bệnh rối loạn tiền đình, suy tim. Gia đình Nguyễn Văn T3 có công với cách mạng. Các bị cáo đều là lao động chính trong gia đình, nuôi con nhỏ, mẹ già.

Tòa án phúc thẩm quyết định:

– Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn V, Trần Thanh D, Lê Hữu V1 và Trần Ngọc H1. Chấp nhận nội dung thay đổi kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn T3.

– Sửa Bản án sơ thẩm số 41/2023/HS-ST ngày 31-5-2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quang Nam về phần trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Văn V, Trần Thanh D, Lê Hữu V1, Trần Ngọc H1, Nguyễn Văn T3. Phần hình phạt bổ sung đối với Tô Văn T7 và Phạm Văn Đ1.

–         Trần Thanh D 10 tháng 24 ngày tù, Nguyễn Văn V 18 tháng tù, Lê Hữu V1 10 tháng 24 ngày tù, Trần Ngọc H1 12 tháng tù, Nguyễn Văn T3 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 30 tháng, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”…

24-45
3 Bản án số: 719/2023/HS-PT ngày 25/09/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh

Về tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”

Nội dung vụ án:

Sở Y tế TP Cần Thơ do Bùi Thị Lệ P làm GĐ từ năm 2011 đến ngày 01/12/2019 và Cao Minh C làm GĐ từ ngày 01/01/2020. Quyết định số 2460/QĐ-SYT ngày 04/10/2018 của GD Sở Y tế Cần Thơ thành lập Ban QLDA, do Cao Minh C – PGĐ Sở Y tế phụ trách. Hội đồng thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị thuộc Sở Y tế Cần Thơ do Bùi Thị Lệ P – GĐ Sở Y tế Cần Thơ thành lập; Cao Minh C là CTHĐ. Công ty NSJ Group do Hoàng Thị Thúy N làm  CTHĐ , Kim Trọng Đ làm TGĐ, Lê Huy B làm Phó TGĐ. Từ tháng 12/2015 đến tháng 9/2019, NSJ Group thành lập các công ty, gồm: Công ty TNHH NSJ; Công ty TNHH ĐT và TM MQF; Công ty Bình An; Công ty CP công nghệ mới Thái Dương; Công ty TNHH đồ chơi Poliese; CTCP ĐTTM SUN SEA LAND.

Từ năm 2017 đến năm 2019, Sở Y tế Cần Thơ làm chủ đầu tư 04 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế. Các bị cáo: Bùi Thị Lệ P, Cao Minh C đã thông đồng với Hoàng Thị Thúy N, Vũ Quang N1, Đặng Xuân M, Nguyễn Quốc V-Công ty BTC VALUE đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu gây thiệt hại cho Nhà nước 32.674.251.138 đồng. Cụ thể :

–  Đối với Gói thầu số 01/2017 cung cấp Hệ thống DSA hai bình diện thuộc dự án Bệnh viện Tim mạch Tp Cần Thơ:

Ngày 06/6/2017, ông Võ Thành T1 – CT UBND Tp Cần Thơ cùng Bùi Thị Lệ P và Lãnh đạo Sở KH-ĐT có buổi làm việc với BV Tim để nghe báo cáo về nhu cầu trang thiết bị y tế. Nắm thông tin, Hoàng Thị Thúy N đến nhờ ông T1 giúp đỡ, giới thiệu để Công ty NSJ tham gia các gói thầu và được ông T1 đồng ý thì Hoàng Thị Thúy N đến gặp Bùi Thị Lệ P và Cao Minh C để chào hàng Hệ thống DSA hai bình diện với giá 38 tỷ đồng. Theo chỉ đạo của N, nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác Phùng Thị D – Trưởng phòng Dự án NSJ và Đoàn Thị N2 – Phó Trưởng phòng Dự án NSJ đã cung cấp các thông số kỹ thuật cho Nguyễn Viết H và Lê Thành H1 , để các đối tượng này chuyển tiếp cho Lương Tấn T2 sử dụng lập hồ sơ, báo cáo, đề xuất. Ngày 11/9/2017, Bùi Thị Lệ P ký hợp đồng số 119/HĐTV với Công ty Kiến Thiết về việc tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hệ thống DSA hai bình diện với tổng dự toán là 39.778.978.000 đồng, trong đó chi phí thiết bị là 38 tỷ đồng, dựa trên các báo cáo giá do Lương Tấn T2 yêu cầu Lê Thành H1 cung cấp. Chủ tịch UBND TPCần Thơ, ký Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hệ thống DSA hai bình diện, tổng mức đầu tư là 39.778.978.000 đồng.

– Hành vi gian lận trong đấu thầu, thông đồng lập chứng thư thẩm định giá khống:

Ngày 03/11/2017, các thẩm định viên: Đặng Xuân M, Nguyễn Quốc V cùng Lê Anh T3 ký phát hành Chứng thư thẩm định giá định giá Hệ thống DSA hai bình diện là 37.995.000.000 đồng. Toàn bộ hồ sơ chỉ định thầu gói thầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá đều được Lương Tấn T2 soạn thảo, đưa cho các thành viên Hội đồng thẩm định Sở Y tế Cần Thơ ký hợp thức.

– Hành vi không đảm bảo công bằng, minh bạch; Tiết lộ thông tin đấu thầu khi thực hiện Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu: Hoàng Thị Thúy N với Nguyễn Thị Dung và Vũ Quang N1 – Công ty Mediconsult có quen biết nhau từ trước. Theo chỉ đạo của N, Lê Thành H1 đã giới thiệu Công ty Mediconsult với Lương Tấn T2 , để T 2 đề xuất với Cao Minh C, Bùi Thị Lệ P chọn Công ty Mediconsult làm đơn vị tư vấn đấu thầu. Để Công ty Mediconsult lập Hồ sơ mời thầu theo các tiêu chí có lợi cho Công ty NSJ, N đã trao đổi nhờ N1 giúp đỡ và tạo điều kiện để cấp dưới của N cùng tham gia

– Hành vi thông thầu của các bị cáo Công ty NSJ: Theo chỉ đạo của Hoàng Thị Thúy N, Phòng Dự án chuẩn bị 03 hồ sơ dự thầu cho Công ty NSJ và 02 “quân xanh” là Công ty Công ty Y tế Danhvà Công ty Hà Việt. Ngày 13/6/2018, Tổ chuyên gia đấu thầu Công ty Mediconsult gồm ông Đoàn Ngọc A1 , Tạ Thường X, Nguyễn H3 , Nguyễn Thị Đ1 và Nguyễn Thị D1 – Tổng Giám đốc ký Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu cung cấp, lắp đặt Hệ thống DSA hai bình diện, kết quả: Công ty NSJ là nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Ngày 18/6/2018, Bùi Thị Lệ P phê duyệt Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật là Công ty NSJ. Ngày 22/6/2018, Sở Y tế Cần Thơ lập Biên bản mở hồ sơ đề xuất tài chính, Công ty NSJ tham gia dự và trúng thầu với mức giá 37.988.000.000 đồng.

Căn cứ Kết luận định giá tài sản số 11/KL-HĐĐGTS ngày 04/01/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Bộ Y tế, kết luận: Hệ thống DSA hai bình diện mới 100% do Đức sản xuất năm 2018 là 28.539.748.431 đồng. Xác định thiệt hại do hành vi vi phạm quy định đấu thầu gây ra là 8.409.326.569 đồng.

Hành vi vi phạm quy định về đấu thầu trong quá trình tổ chức 03 gói thầu tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ:

Dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Nhi được duyệt tổng mức đầu tư 288.770.500.000 đồng, trong đó trang thiết bị y tế là 267.976.800.000 đồng.

– Hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, gian lận, không đảm bảo công bằng, minh bạch của các bị cáo ở Sở Y tế và nhà thầu NSJ: Biết được chủ trương đầu tư, Hoàng Thị Thúy N đã thỏa thuận với Bùi Thị Lệ P và Cao Minh C để Công ty của N được tham gia và trúng 03 gói thầu, gồm: Gói thầu số 05/2018 cung cấp Hệ thống CT 128 lát cắt; Gói thầu số 10/2018 cung cấp trang thiết bị xét nghiệm; Gói thầu số 05/2019 cung cấp trang thiết bị cho Bệnh viện Nhi thuộc Đề án Bệnh viện vệ tinh của TP Cần Thơ. Cao Minh C cho Hồ Phương Q – nhân viên Ban QLDA kết hợp với Lê Thành T5 – nhân viên Công ty NSJ chuẩn bị thủ tục để NSJ thực hiện 02 gói thầu tại Bệnh viện Nhi. Do năm 2018 Công ty NSJ đã trúng Gói thầu DSA và Gói thầu CT 128 lát cắt, nên Hoàng Thị Thúy N để Công ty Bình An tham gia dự thầu. Toàn bộ thủ tục, hồ sơ dự thầu của Công ty Bình An đều do các nhân viên của Công ty NSJ trực tiếp thực hiện.

– Hành vi gian lận trong đấu thầu, lập chứng thư thẩm định giá khống: Tương tự như gói thầu DSA hai bình diện, các báo giá trong hồ sơ thẩm định giá đều do Công ty NSJ chuẩn bị để Công ty BTC VALUE lập Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo kết quả thẩm định giá theo giá áp đặt, thỏa thuận trước với Công ty NSJ. Các báo giá do Đoàn Thị N2 và nhân viên Phòng Dự án Công ty NSJ soạn thảo rồi nhờ các pháp nhân ký hợp thức, phục vụ hoạt động thẩm định giá, lập các báo giá cao hơn mức giá UBND đề ra nhằm để NSJ trúng thầu.

Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự Bộ Y tế có Kết luận số 1887 ngày 25/11/2021 và Kết luận số 745 ngày 06/6/2022, xác định giá trị Hệ thống CT 128 lát cắt là 13.306.777.882 đồng; Tổng giá trị tài sản 15 danh mục thiết bị, hệ thống trang thiết bị xét nghiệm và phụ kiện thuộc Gói thầu số 10/2019 là 5.100.517.606 đồng; Tổng giá trị 04 danh mục thiết bị, hệ thống trang thiết bị y tế và phụ kiện thuộc Gói thầu số 05/2019 là 4.418.557.825 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2023/HS-ST ngày 17/02/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

–         Xử phạt bị cáo Hoàng Thị Thúy N 08 năm tù, Hồ Phương Q 04 năm tù,  Hoàng Ngọc Hồng P 03 năm tù, Phùng Thị D 02 năm tù, Hoàng Hà A 02 năm tù, Nguyễn Quốc V 02 năm 06 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

–         Ngoài ra bản án còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với 14 bị án khác,….

–         Ngày 01/3/2023, bị cáo Hoàng Thị Thúy N kháng cáo yêu cầu xem xét bị cáo không vi phạm khoản 2, khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu; Hội đồng định giá xác định thiệt hại bằng phương pháp “theo chi phí” làm bất lợi cho bị cáo, vì đã không tính các khoản gồm: Thuế VAT chênh lệch giữa giá mua với giá bán, thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp, chi phí bảo hành (# 5% giá bán), giá trị các thiết bị tăng thêm, lãi suất ngân hàng. Yêu cầu xác định thiệt hại bằng phương pháp “so sánh”. Từ ngày 22/02/2023 đến ngày 02/3/2023, các bị cáo: Hồ Phương Q, Hoàng Ngọc Hồng P, Phùng Thị D, Hoàng Hà A và Nguyễn Quốc V đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. Ngày 25/8/2023, bị cáo Nguyễn Quốc V có đơn rút toàn bộ kháng cáo

Nhận định của Tòa án phúc thẩm:

– Việc lựa chọn phương pháp định giá tài sản đã được thực hiện đúng theo quy định. Các Kết luận định giá đều được ban hành đúng quy định của pháp luật; trình tự, thủ tục, phương pháp định giá đã được thực hiện đúng quy định. Do vậy, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hoàng Thị Thúy N yêu cầu định giá lại.

– Tính chất của vụ án rất nghiêm trọng, đã gây tác động rất lớn đến dư luận xã hội trong phạm vi toàn quốc, việc cho hưởng án treo sẽ không đáp ứng được công tác đấu tranh, phòng chống loại tội phạm này trong tình hình hiện nay, không thỏa mãn điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo.

Tòa án phúc thẩm quyết định:

– Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quốc V

– Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo: Hoàng Thị Thúy N, Hồ Phương Q, Hoàng Ngọc Hồng P, Phùng Thị D và Hoàng Hà A; Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2023/HS-ST ngày 17/02/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

46-79
4 Bản án số: 23/2022/HS – ST ngày 25/03/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng

Về tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”

Nội dung vụ án:

Cuối năm 2017, Phòng GD – ĐT huyện PH có khoản tiền từ nguồn ngân sách được giao dùng đế mua thùng đựng rác cho các trường học trên địa bàn huyện. Sầm Thị Y  đã tham mưu cho Nông Văn D Trưởng phòng thực hiện việc mua sắm. Y đã liên hệ đặt mua 44 thùng đựng rác loại 240 lít và 53 thùng rác loại hình chim cánh cụt, cá heo với NLC với tổng số tiền 294.450.000 đồng. Sầm Thị Y đã thực hiện chia dự toán mua sắm tài sản, hàng hóa thành các gói thầu dưới 100.000.000 đồng để thực hiện việc chỉ định thầu. Y yêu cầu NLC  xuất các hóa đơn bán hàng để giá trị trên mỗi hóa đơn đều dưới 100.000.000 đồng. Sau khi được Phòng Giáo dục thanh toán, NLC đã chuyển khoản lại cho Sầm Thị Y 50.000.000 đồng tiền triết khấu. Tại Kết luận định giá tài sản số 2018 kết luận : “Thùng đựng rác có bánh xe đẩy, chất liệu nhựa HDPE, dung tích 240 lít, kích thước 740x580xl070mm, đường kính bánh xe 20mm có giá 1.554.000 đồng; Thùng đựng rác hình con chim cánh cụt, cá heo chất liệu nhựa, bên trong có xô đựng rác, kích thước cao 75cm X đáy 1 m có giá 1.293.000 đồng”. Căn cứ kết luận định giá trên, xác định số tiền ngân sách bị thất thoát do không tố chức đấu thầu là 157.545.000 đồng. Mở rộng điều tra còn phát hiện thêm hành vi chỉ định thầu trái qui định của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện PH khi thực hiện mua sắm rèm cửa cho Trường Tiểu học CL và Trường Trung học cơ sở PH : tháng 02/2020, Y liên hệ với một số cửa hàng cung cấp rèm cửa, trong đó có Cửa hàng thương mại tổng hợp KT. Qua trao đổi, bà T chấp nhận lắp đặt rèm tại hai trường học nêu trên với tổng số tiền 196.332.000 đồng. Theo Kết luận định giá tài sản số 2616/KL- HĐĐGTS ngày 11/11/2021 của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự tỉnh Cao Bằng kết luận: “Giá rèm cửa và phụ kiện đi kèm mới 100% đã bao gồm VAT không bao gồm công may, lắp đặt tại huyện Q trước đây là huyện PH cũ thời điểm tháng 02/2020 là 68.938.000 đồng”. Như vậy, số tiền bị thất thoát do không tổ chức đấu thầu là: 115.616.000 đồng

Nhận định của Tòa án sơ thẩm:

– Đối với bị cáo Sầm Thị Y là người có trách nhiệm trực tiếp cùng Trưởng phòng quản lý tài sản, ngân sách của PGD-ĐT. Việc chia dự toán đến không tổ chức đấu thầu là cố ý.

– Đối với bị cáo Nông Văn D là chủ tài khoản ngân sách, trực tiếp ký quyết định chỉ định thầu và toàn bộ các thủ tục thanh toán. Mặc dù việc thực hiện sai quy định về đấu thầu là do kế toán đề xuất, Nông Văn D không chỉ đạo Sầm Thị Y thực hiện và không có nhận tiền từ nhà thầu nhưng việc phê duyệt chia dự toán để chỉ định thầu (cố ý không tổ chức đấu thầu) diễn ra đã gây thiệt hại về ngân sách Nhà nước, do vậy Nông Văn D buộc phải chịu trách nhiệm đối với hành vi và hậu quả đã xảy ra với tư cách là người đứng đầu đơn vị.

Tổng số tiền Nhà nước đã bị thất thoát do không tổ chức đấu thầu là 273.161.000 đồng

Tòa án sơ thẩm quyết định:

–  Tuyên bố: Các bị cáo Sầm Thị Y, Nông Văn D phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

– Bị cáo Sầm Thị Y – 36 (ba mươi sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Bị cáo Nông Văn D – 36 (ba mươi sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm …..

80-87

LINK TẢI PDF: Tổng hợp 08 bản án về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”

……………..

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

366 Phan Chu Trinh, phường An Cựu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

122 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Quốc lộ 1A, Khối 11, phường Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Luật sư tại Gia Lai:

Số 61 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0772 096 999

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Bài viết liên quan