Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / TỔNG HỢP 08 BẢN ÁN VỀ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ

TỔNG HỢP 08 BẢN ÁN VỀ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 08 BẢN ÁN VỀ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp.

Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và mục đích khác trái pháp luật.

STT

NỘI DUNG

TRANG

1.  Bản án số 27/2020/KDTM-PT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội

Về việc “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ”

Nội dung vụ việc:

Năm 2015, Ông Nguyễn Văn N phát hiện Công ty TNHH Một thành viên V đã xâm phạm đến quyền tác giả của ông đối với tác phẩm: “ Phương án in và phát hành xổ số sử dụng hiệu quả, tiết kiệm chi phí vé xổ số”. Bản quyền số 1955/2008/QTG đã được Cục bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận ngày 30/6/2008 và yêu cầu Công ty V lập tức chấm dứt hành vi xâm phạm quyền tác giả và bản quyền của ông. Do đó, ông đề nghị Toà án yêu cầu Công ty V phải:

– Công nhận đã xâm phạm Bản quyền 1955/2008/QTG.

– Xin lỗi và trả thù lao: 30 tỷ đồng (3% của 1000 tỷ đồng) dựa trên báo cáo thuê hàng năm từ 2016 đến nay của Công ty V, không yêu cầu trả lãi của số tiền trả thù lao trên.

– Chấm dứt hành vi vi phạm trên và thực hiện đúng Luật sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, Công ty V – bị đơn lại cho rằng việc phát hành vé số của mình là đúng quy định pháp luật và được sự chấp nhận của Bộ Tài chính nên Công ty V không vi phạm đến Bản quyền số 1955/2008/QTG của Ông Nguyễn Văn N. Do đó, Công ty V không có trách nhiệm xin lỗi, trả thù lao và các quyền lợi khác cho ông N.

Toà án cấp sơ thẩm tuyên:

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 43/2019/KDTM-ST ngày 16/10/2019, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên:

Không chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Văn N

Ngoài ra, Toà án cấp sơ thẩm còn quyết định vền án phí và thông báo kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 22/10/2019, Ông Nguyễn Văn N kháng cáo đề nghị Toà án Phúc thẩm huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm.

Toà án cấp phúc thẩm nhận định:

Toà án cấp phúc thẩm đồng tình vơi Toà án cấp sơ thẩm khẳng định rằng mẫu vé số của Công ty V không trùng khớp, không có đặc điểm giống nhau sao với mẫu vé số mà ông Nguyễn Văn N đăng ký.Trong quá trình tranh luận ông N nói rằng Công ty V đã xâm phạm về ý tường, chuyển thể sang dạng khác, nhưng không có căn cứ, không có tài liệu chứng cứ chứng minh nào mới. Do đó, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của ông N.

Toà án cấp phúc thẩm quyết định:

Bác kháng cáo; giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

1

2.  Bản án số 13/2020/ KDTM-PT ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Toà án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh

Về việc: “Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ”

Nội dung vụ việc:

Từ năm 2012, ông Đinh Công NĐ có soạn thảo một số chương trình cho việc học tập phổ thông tiểu học dựa vào kiến thức của Bộ Giáo dục và đào tạo và đưa video giảng dạy lên trang web “ 360.do.vn”. Ông Đ cũng thông qua youtube để chuyển sang trang web này nhiều nội dung có dung lượng lớn do không thể chuyển trực tiếp vào trang web được, khi đăng ký youtube thì ông NĐ được hưởng % lợi nhuận trên doanh thu của Google. Các chương trình được đưa vào gồm nội dung giảng dạy về toán học, tin học. Cho đến nay đã được phát triển hơn và có nhiều mảng đào tạo dưới sự hỗ trợ của một số giáo viên khác.

Đến năm 2015, Tropica đã liên hệ với ông để khai thác những video giảng dạy của mình. Ngày 25/9/2015, Ông NĐ phát hiện các video của ông nằm trong website Vietgiatri.com thuộc sở hữu của Công ty V. Công ty V sử dụng video của ông không hề được sự đồng ý của ông NĐ. Do đó, ông NĐ đã tiến hành khởi kiện vào ngày 02/11/2015, Công ty V – do bà Nguyễn Thị Thu H làm đại diện theo pháp luật, yêu cầu:

– Công ty V chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các video của ông NĐ.

– Chấm dứt sự hoạt động và huỷ bỏ toàn bộ các video của tác giả mà Công ty V đã đăng tải trước đó trong website vietgiaitri.com.

– Xin lỗi công khai trên báo tuổi trẻ về hành vi xâm phạm.

– Bồi thường thiệt hại tổng là 745.500.000 đồng bao gồm bồi thường thiệt hại về vật chất cho tác giả đối với hành vi xâm phạm, bồi thường thiệt hại về cơ hội hợp tác kinh hoanh của tác giả, bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần.

Đối với các yêu cầu về chấm dứt hành vi xâm phạm và huỷ bỏ toàn bộ các video Công ty V đã đăng tải trước đó trong website vietgiaitri.com và xin lỗi công khai, ông NĐ không yêu cầu Tòa án xem xét nữa.

Về phía Công ty U, Công ty U không liên quan hay có nghĩa vụ tại thời điểm hiện tại vì Công ty V đã giải thể theo quyết định ngày 21/12/2015.

Toà án cấp sơ thẩm tuyên:

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 1412/2017/KDTM-ST ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định:

Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

Đình chỉ giải quyết yêu cầu của ông Đinh Công NĐ buộc Công ty V chấm dứt hành vi xâm phạm và huỷ bỏ toàn bộ các video đã đăng tải trước đó trong website vietgiaitri.com và xin lỗi công khai do ông NĐ rút các yêu cầu này.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và thông báo về quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật.

Ngày 24/10/2017, ông Đinh Công NĐ kháng cáo một phần bản án sơ thẩm đề nghị Tòa án xem xét lại chứng cứ đã giao nộp (thông tin trong đĩa CD)

Toà án cấp phúc thẩm nhận định:

Ông Đinh NĐ khởi kiện yêu cầu Toà án buộc Công ty V bồi thường thiệt hại do đã có hành vi 387 video của ông khi chưa được sự cho phép. Đối tượng tranh chấp ở đây là quyền liên quan đến 378 Video bài giảng. Toà án cấp sơ thẩm nhận đinh ông NĐ khởi kiện các tác phẩm là không chính xác.

Ông NĐ chưa đăng ký quyền liên quan với tác phẩm nhưng ông đã cung cấp được giấy chứng nhận đăng ký tên miền 360do.vn và 387 bản ghi bài giảng nên ông là chủ thể đăng ký sử dụng tên miền. Do đó, hội đồng xét xử xác định ông NĐ là chủ sở hữu quyền liên quan đối với 387 video này.

Việc Tòa án cấp sơ thẩm nhận định nguyên đơn không chứng minh được ông là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và không cung cấp được chứng cứ có giá trị pháp lý để xác định bị đơn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là chưa xem xét toàn diện các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Đối với các yêu cầu bồi thường thiệt hại thì ông NĐ chưa có đầy đủ chứng cứ, chứng minh nên Hội đồng xét xử không có căn cứ xác nhận.

Toà án cấp phúc thẩm quyết định:

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn ông Đinh Công NĐ. Giữ nguyên bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm.

7

3.  Bản án số 1158/2017/DS-ST ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Về việc “Tranh chấp quyền tác giả”

Nội dung vụ việc:

Tháng 12/2005, Ông Hồ Thanh B ( bút danh Mặc G) và ông Phạm Văn X ( bút danh NT) có mang tác phẩn “Việt Nam thi sử hùng ca” đên Nhà xuất bản văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh để xin xuất bản. Ông B có nhờ ông T mang bản thảo tập thơ “Việt Nam thi sử hùng ca” xin giấy phép tại Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Tác phẩm trên được lưu hành với tên tác giả là ông Trần Trí T chứ không mang tên của tác giả Mặc G. Ông B đã khiếu nại tại Nhà xuất bản tổng hợp TP. Hồ Chí Minh và chứng minh được tác phẩm là của mình. Bên cạnh đó ông T đã thừa nhận có sử dụng tác phẩm của ông Mặc G và hứa sẽ xin lỗi bằng văn bản và bồi thường thiệt hại cho ông Mặc G.Tuy nhiên ông T đã không thực hiện những gì mình thừa nhận, do đó nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết: Yêu cầu buộc bị đơn ông Trần Trí T trả lại quyền tác giả cho ông Hồ Thanh B (bút danh Mặc G) vì đã vi phạm quyền tác giả – tác phẩm “Việt Nam thi sử hùng ca” của đồng tác giả Mặc G và Mai NT cụ thể là cuốn Tác phẩm Việt Nam Thi sử Hùng ca – Trần Trí T do Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh theo Giấy phép số 309-06/CXB/38-24/THTPHCM ngày 22 tháng 12 năm 2006. Yêu cầu ông T trả lại số tiền 5.000.000 đồng đã mượn để sửa chữa máy tính, yêu cầu phải bồi thường tiền nhuận bút lời giới thiệu là 2.000.000 đồng, yêu cầu ông T phải bồi thường tiền nhuận bút 30.000.000 đồng, yêu cầu ông T phải bồi thường tiền nhuận ảnh 3.000.000 đồng, yêu cầu ông T phải đăng báo lời xin lỗi tác giả Mặc G, xin lỗi tác giả nhiếp ảnh TV trên 03 tờ báo Trung ương và địa phương.

Tuy nhiên, bị đơn – ông T cho răng tác phẩm “Việt Nam thi sử hùng ca là ấn phẩm của Ban liên lạc Chi đội 15 Trung Đoàn 208 Nguyễn An Ninh phục vụ công tác truyền thống, không kinh doanh, Ông T chỉ là người kế thừa viết tiếp tập thơ, góp công phần lớn và đứng tên tác giả của tập thơ. Do đó, ông T không chấp nhận yêu cầu của ông B- bút danh Mặc G.

Toà án cấp sơ thẩm nhận định :

Qua hồ sơ, tài liệu Hội đồng xét xử xét thấy: Ông B – bút danh Mặc G là tác giả của tác phẩm “Việt Nam thi sử hùng ca”, việc ông T nhạn bút danh Mặc G là của mình là không đúng, và ông T không có chứng cứ chứng minh mình là Mặc G. Bên cạnh đó, đại diện NXB Tổng hợp TP. HCM cũng xác nhận rằng đã cấp phép cho ấn phẩm “ Việt Nam thi sử hùng ca” cho tác giả Mặc G. Vậy nên, có sơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Đối với yêu cầu bị đơn “Xin lỗi đồng nguyên đơn ông Hồ Thanh B và ông Phạm Văn X trước HĐXX TAND.TPHCM là không có cơ sở, bởi lẽ bản án chưa có hiệu lực pháp luật nên bị đơn không thể thực hiện và đến khi bản án có hiệu lực pháp luật thì không thể lập HĐXX sơ thẩm ngày hôm nay để bị đơn thi hành bản án xin lỗi trước HĐXX sơ thẩm.

Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng 10 tháng lương tối thiểu và chi phí luật sư trong suốt quá trình Tòa án thụ lý giải quyết là 58.000.000 đồng. Nhận thấy đối với 02 yêu cầu mới phát sinh tại phiên tòa là vượt quá phạm vi khởi kiện ban đầu nên HĐXX không xét.

Đối với các yêu cầu gồm: yêu cầu ông T trả lại số tiền 5.000.000 đồng đã mượn để sửa chữa máy tính, yêu cầu ông Trọng phải bồi thường tiền nhuận bút lời giới thiệu là 2.000.000 đồng, yêu cầu ông T phải bồi thường tiền nhuận bút 30.000.000 đồng, yêu cầu ông T phải bồi thường tiền nhuận ảnh 3.000.000 đồng, yêu cầu ông Trần Trí T phải đăng báo lời xin lỗi tác giả Mặc G, xin lỗi tác giả nhiếp ảnh TV trên 03 tờ báo Trung ương và địa phương nguyên đơn đã rút do đó HĐXX đình chỉ đối với các yêu cầu này.

Toà án cấp sơ thẩm quyết định:

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn xác định tác giả Mặc G có tên tục danh là Hồ Thanh B là người được NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh cấp Quyết định số 1401/QĐ-2006 THTPHCM ngày 22/12/2006 về việc xuất bản tác phẩm, tài liệu, tái bản xuất bản phẩm Việt Nam Thi sử hùng ca.

Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc buộc bị đơn xin lỗi đồng nguyên đơn ông Hồ Thanh B và ông Phạm Văn X trước HĐXX TAND TP.HCM.

ình chỉ giải quyết đối với các yêu cầu ông Trần Trí T trả lại số tiền 5.000.000 đồng (năm triệu đồng ) đã mượn để sửa chữa máy tính, yêu cầu ông Trần Văn A phải bồi thường tiền nhuận bút lời giới thiệu là 2.000.000 đồng (hai triệu đồng ) yêu cầu ông Trần Trí T phải bồi thường tiền nhuận bút 30.000.000 đồng, (ba mươi triệu đồng ) yêu cầu ông Trần Trí T phải bồi thường tiền nhuận ảnh 3.000.000 đồng, (ba triệu đồng ) yêu cầu ông Trần Trí T phải đăng báo lời xin lỗi tác giả Mặc G, xin lỗi tác giả nhiếp ảnh TV trên 03 tờ báo Trung ương và địa phương

19

4.  Bản án số: 774/2019/DS-PT ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Về việc : “Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ”

Nội dung vụ việc:

Năm 2021, Ông Lê Phong L làm việc tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ Thuật và Phát triển tin học PT với vị trí hoạ sĩ vẽ tranh minh hoạ. Khi đó, Giám đốc Công ty là bà Phan Thị Mỹ H1 có đề nghị ông vẽ bộ truyện dân gian để chuyển thể các điền tích nhân vật ngày xưa. Ông L đã xây dựng 30 nhân vật và chọn ra 4 hình tượng nhân vật, O,P,Q,R để sáng tác bộ truyện tranh E. Khi bộ truyện phát hành thì trên tất cả trang bìa của bộ truyện trên đều ghi nhận tác giả Lê L ( bút danh của ông).

Ngày 29/3/2002, theo yêu cầu của bà H1, ông có ký đơn để Công ty PT đăng ký quyền sở hữu đối với 4 hình tượng nhân vật O,P,Q,R. Sau đó, Công ty PT được Cục bản quyền cấp Giấy chứng nhận ghi nhận là chủ sở hữu bản quyền của 4 hình tượng nhân vật trên.

Ông L tiếp tục sáng tác truyện E đến tập 78 thì dừng lại và nghỉ việc tại Công ty PT. Một thời gian sau, ông L phát hiện Công ty PT đã tự tạo ra nhiều biến thể khác nhau của 4 hình tượng nhân vật O,P,Q,R trên các tập truyện E từ tập 79 cho đến nay và các ấn phẩm khác như: E khoa học, E mỹ thuật mà không xin phép ông.

Nay ông L yêu cầu Toà án giải quyết:

– Công nhận ông là tác giả duy nhất của 4 hình tượng nhân vật O, P, Q, R trong bộ truyện tranh E từ tập 01 đến tập 78, không công nhận bà Phan Thị Mỹ H1 là đồng tác giả trong việc sáng tác 4 hình tượng nhân vật trên.

– Buộc công ty PT chấm dứt việc tự tạo ra và sử dụng những biến thể khác nhau của các hình tượng O, P, Q, R trên các tập E tiếp theo tập 78 và trên các ấn bản khác như E Khoa Học, E Mỹ Thuật.

– Buộc Công ty PT xin lỗi công khai trên báo Pháp luật, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Tuổi Trẻ Cười, Sài Gòn Giải Phóng, Thể thao và Văn hóa trong 3 kỳ liên tiếp với nội dung xin lỗi như sau: “Tôi là Phan Thị Mỹ H1, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí PT, xin lỗi ông Lê Phong L (bút danh Lê L) cùng toàn thể độc giả E vì đã có hành xâm phạm hình tượng các nhân vật Trạng Trí, Sửu Ẹo, Dần Béo, Cả Mẹo do ông Lê Phong L (bút danh Lê L) sáng tác trong bộ truyện tranh E.

– Buộc Công ty PT thanh toán chi phí thuê luật sư là 20.000.000 đồng.

Tuy nhiên, phía bị đơn không đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn công nhận ông Lê Phong L là tác giả duy nhất của hình tượng các nhân vật O,P,Q,R trong các tập truyện E bở bà H1 có ý tưởng đầu tiên về các nhân vật trong E, và ông L giúp bà thể hiện các hình ảnh ra thế giới vật chất. Bên cạnh đó, Công ty PT không đồng ý với yêu cầu của Nguyên đơn về buộc Công ty PT chấm dứt việc tạo ra các biến thể của hình tượng 04 nhân vật O, P, Q, R trên các tập E tiếp theo tập 78 và trên các ấn bản khác như E Khoa Học, E Mỹ Thuật vì ông L thừa nhận bà H1 là đồng tác giả và chuyển quyền sở hữu cho Công ty PT. Do đó, Công ty PT có quyền sử dụng 4 nhân vật O,P,Q,R để làm tác phẩm phái sinh.

Từ đó, không có hành vi xâm phạm quyền tác giả nên Công ty PT không đồng ý với yêu cầu của Nguyên đơn về Công ty phải xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và thanh toán chi phí luật sư 20.000.000 đồng.

Toà án cấp sơ thẩm tuyên:

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 35/2019/DSST ngày 18/02/2019 Toà án nhân dân Quận 1 quyết định:

Chấp nhận yêu cầu nguyên đơn đối với Bị đơn PT Mỹ H1;

Chấp nhận 01 phần các yêu cầu của nguyên đơn đối với Bị đơn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ Thuật và Phát triển Tin học PT;

Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc yếu cầu Công ty TNHH truyền thông giáo dục và giải trí PT thanh toán cho ông Lê Phong L chi phí thuê LS là 5.000.000 đồng.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo của các đương sự.

Ngày 26/02/2019, bị đơn – bà Phan Thị Mỹ H1 và Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí PT kháng cáo toàn bộ nội dung án sơ thẩm.

Toà án cấp phúc thẩm nhận định:

XEM THÊM TẠI FILE PDF DƯỚI ĐÂY

26

LINK TẢI PDF: TỔNG HỢP 08 BẢN ÁN VỀ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ

………………..

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

122 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Quốc lộ 1A, Khối 11, phường Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0906 499 446 – 0905 045 915

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online