Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / TỔNG HỢP 08 ÁN LỆ MỚI CỦA TÒA ÁN TỐI CAO BAN HÀNH

TỔNG HỢP 08 ÁN LỆ MỚI CỦA TÒA ÁN TỐI CAO BAN HÀNH

Nhằm mục đích nghiên cứu, học tập và phục vụ công tác chuyên môn, đặc biệt là các Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, Chuyên viên pháp lý, Giảng viên, các học viên, sinh viên ngành Luật. Các Luật sư, chuyên viên pháp lý của Công ty Luật FDVN đã hệ thống, tổng hợp 8 Án Lệ được Tòa án nhân dân tối cao ban hành theo Quyết định 50/QĐ-CA ngày 25/02/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

– Án lệ số 30/2020/AL Về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi xảy ra tai nạn giao thông;

– Án lệ số 31/2020/AL Về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05-7-1994 của Chính phủ là quyền tài sản;

– Án lệ số 32/2020/AL Về trường hợp đất do cá nhân khai phá nhưng sau đó xuất cảnh định cư ởnước ngoài và người khác đã quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài;

– Án lệ số 33/2020/AL Về trường hợp cá nhân được Nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài;

– Án lệ số 34/2020/AL Về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi có bồi thường;

– Án lệ số 35/2020/AL Về người Việt Nam trước khi đi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng;

– Án lệ số 36/2020/AL Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ;

– Án lệ số 37/2020/AL Về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm.

   Xin chia sẽ tài liệu này vì mục đích nghiên cứu, học tập và công tác. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào các mục đích thương mại hoặc mục đích khác trái pháp luật.

TỔNG HỢP 08 ÁN LỆ MỚI CỦA TÒA ÁN TỐI CAO BAN HÀNH

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online