Feel free to go with the truth

Trang chủ / Đất đai - BĐS / Chuyển nhượng bất động sản, nộp thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu?

Chuyển nhượng bất động sản, nộp thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu?

Hỏi: Có người nói rằng thuế thu nhập cá nhân khi bán đất từ 01/7/2013 sẽ tăng lên 25%. Tôi chuẩn bị bán nhà đất nên rất lo lắng là có phải đã có sự thay đổi thuế suất đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản hay không? Thuế suất cụ thể từ ngày 01/7/2013 là bao nhiêu? (Trần Quang Phong, Nam Đông, Thừa Thiên Huế)

Trả lời: Kể từ ngày 01/7/2013 (Luật thuế Thu nhập cá nhân sửa đổi và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn có hiệu lực) mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối khi chuyển nhượng bất động sản không có sự thay đổi so với thời điểm trước đó. Cụ thể, theo Điều 22 Nghị định 100/2008/NĐ-CP thì mức thuế suất thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản là 25%  trên thu nhập tính thuế hoặc 2% trên giá chuyển nhượng.

Trong khi đó, tại Điều 22 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 100/2008/NĐ-CP) có hiệu lực từ 01/7/2013 cũng quy định thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 25% trên thu nhập tính thuế (Thu nhập tính thuế được xác định bằng giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trừ (-) giá vốn và các chi phí hợp lý liên quan.) Trong đó, giá vốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định căn cứ trên: chứng từ thu tiền sử dụng đất; giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (khi mua); giá trúng đấu giá; hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng. Chi phí hợp lý liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là các khoản chi phí thực tế phát sinh và có chứng từ, hóa đơn hợp pháp, bao gồm: Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến cấp quyền sử dụng đất; Chi phí cải tạo đất, san lấp mặt bằng (nếu có); Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trường hợp người nộp thuế không xác định hoặc không có hồ sơ để xác định giá vốn và chứng từ hợp pháp xác định các chi phí liên quan làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng. Trong đó, giá chuyển nhượng là giá thực tế ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp không xác định được giá thực tế hoặc giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định căn cứ theo Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định.

Luật sư LÊ CAO

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online