Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hình sự / THỰC TIỄN XÉT XỬ: TỘI TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ ĐƯỢC TÒA ÁN GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

THỰC TIỄN XÉT XỬ: TỘI TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ ĐƯỢC TÒA ÁN GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

THỰC TIỄN XÉT XỬ: TỘI TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ ĐƯỢC TÒA ÁN GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

    BẢN ÁN 222/2017/HS-PT NGÀY 08/08/2017 VỀ TỘI TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

    Ngày 08-8-2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 203/2017/HS-PT ngày 06-7-2017 đối với bị cáo Trần Thái H về tội: “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”. Do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 96/2017/HS-ST ngày 31-5-2017 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

– Bị cáo có kháng cáo: TRẦN THÁI H – Sinh năm 1993 tại tỉnh Đắk Lắk;

Nơi cư trú: Thôn 3, xã C, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Trình độ học vấn: 10/12; Nghề nghiệp: Làm nông; Con ông: Trần Đình H, sinh năm: 1950; Con bà: Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm: 1960; Bị cáo chưa có vợ, con;

Tiền án: Không;

Tiền sự: 01 tiền sự – Tại Quyết định số: 273/QĐ – XPVPHC, ngày 14-12-2015 bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã C, thành phố B xử phạt hành chính về hành vi “Trốn tránh không tham gia khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2016”.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 23-5-2017. Hiện đang giam, có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 02-10-2015, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã C, thành phố B tổ chức họp xét thực lực thanh niên toàn xã tham gia sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2016 và thống nhất đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã C ra Quyết định gọi 192 thanh niên đủ tiêu chuẩn tham gia sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2016, trong đó có Trần Thái H. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã C, thành phố B ban hành Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 02-10-2015 “Về việc gọi công dân sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2016” và giao cho Ban chỉ huy quân sự xã C ra Lệnh điều động sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự số 01 ngày 02-10-2015 điều động Trần Thái H tham gia sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2016, đồng thời, giao cho anh Nguyễn Minh T, là Thôn đội trưởng thôn 3 giao Lệnh điều động trên cho Trần Thái H. Đến ngày 09-10-2015, anh T đến nhà của ông Trần Đình H (là cha đẻ của Trần Thái H) để giao Lệnh điều động gọi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2016 cho Trần Thái H, H đã trực tiếp ký nhận Lệnh điều động này, nhưng đến ngày 13-10-2015 là ngày khám sơ tuyển thì H cố tình trốn tránh không tham gia đúng thời gian quy định mà không có lý do chính đáng. Do đó, ngày 14-12-2015, Ban chỉ huy quân sự xã C đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Trần Thái H về hành vi vi phạm quy định sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09-10- 2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã C đã ra Quyết định xử phạt hành chính số 273/QĐ- XPVPHC ngày 14-12-2015 đối với Trần Thái H về hành vi trên. Trần Thái H cũng là người đã trực tiếp đến nộp phạt tại Ủy ban nhân dân xã C.

Ngày 14/10/2016, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã C tổ chức họp xét thực lực thanh niên toàn xã tham gia sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2017 và thống nhất đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã C ra quyết định gọi 141 thanh niên đủ tiêu chuẩn tham gia sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017, trong đó có Trần Thái H. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã C đã ban hành Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 18-10- 2016 “Về việc gọi công dân sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2017” và giao cho Ban chỉ huy quân sự xã ra Lệnh điều động sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự số 96/QS ngày 18-10-2016 điều động Trần Thái H tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2017 vào ngày 01-11-2016. Ngày 25-10-2016, anh Nguyễn Minh T đến nhà và giao Lệnh điều động trên cho Trần Thái H, H đã trực tiếp ký nhận. Đến ngày 01-11-2016, là ngày khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2017, H lấy lý do đi làm rẫy cho gia đình và cố ý không tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo Lệnh điều động đã nhận được. Ngày 03-11-2016, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã C đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính số 02/BB-VPHC ngày 03-11-2016 đối với Trần Thái H về hành vi trên. H là người trực tiếp ký tên trong biên bản vi phạm hành chính và công nhận sai phạm của bản thân.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 96/2017/HS-ST ngày 31-5-2017 của Tòa án nhân dân thành phố B, đã quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo Trần Thái H phạm tội: “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”.

– Áp dụng khoản 1 Điều 259; điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự . Xử phạt: Bị cáo Trần Thái H 06 (sáu) tháng tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 23-5-2017.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí và tuyên quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 06-6-2017 bị cáo Trần Thái H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung Bản cáo trạng và Bản án hình sự sơ thẩm cũng như lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm.

Quá trình tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đã đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và xác định rằng bản án sơ thẩm đã xét xử bị cáo Trần Thái H về tội: “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự” theo khoản 1 Điều 259 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Tuy nhiên mức hình phạt 06 tháng tù là có phần nghiêm khắc, nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo; giảm hình phạt cho bị cáo để xử phạt bị cáo 03 tháng tù.

Bị cáo không tranh luận, bào chữa gì thêm, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Quá trình tranh luận và lời nhận tội của bị cáo tại phiên toà, là phù hợp với các chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy bản án sơ thẩm số 96/2017/HS-ST ngày 31-5-2017 của Tòa án nhân dân thành phố B đã xét xử bị cáo Trần Thái H về tội: “ Trốn tránh nghĩa vụ quân sự” theo quy định tại khoản 1 Điều 259 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[2] Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: ngày 14-12-2015 Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã C đã ra Quyết định xử phạt hành chính số 273/QĐ-XPVPHC đối với bị cáo về hành vi vi phạm quy định sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định 120/2013/NĐ-CP và vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 25-10- 2016 bị cáo nhận được Lệnh điều động sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã C, để lúc 7 giờ 30 phút ngày 01-11-2016 đến UBND xã C tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nhưng bị cáo lại tiếp tục không đến để tham gia sơ tuyển.

[3] Xét thấy Bản án sơ thẩm đã xử phạt bị cáo 06 tháng tù là có phần nghiêm khắc, bởi lẽ : Bị cáo có nhân thân tốt, sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn. Do bị cáo phạm tội nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo để sửa Bản án sơ thẩm, giảm cho bị cáo một phần hình phạt nhằm thể hiện tính khoan hồng, nhân đạo của pháp luật nhà nước ta. Tuy nhiên cần áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo, như vậy mới phát huy được tác dụng giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung trong toàn xã hội.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

[1]- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 248 và điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật tố tụng hình sự; áp dụng khoản 1 Điều 259; điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự; sửa Bản án sơ thẩm số 96/2017/HS-ST ngày 31-5-2017 của Tòa án nhân dân thành phố B về phần quyết định hìnhphạt đối với bị cáo Trần Thái H.

[2]– Xử phạt bị cáo TRẦN THÁI H 03 (ba) tháng tù về tội: “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam, ngày 23/5/2017.

[3]- Án phí: Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, bị cáo Trần Thái H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[4]- Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Xem chi tiết bản án: BẢN ÁN 222/2017/HS-PT NGÀY 08/08/2017

………………………………………………………………………………………………………………………………

Luật sư tại Đà Nẵng: 

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Phú Quốc:

65 Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc.

Website: www.fdvn.vn    www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online