Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 83/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT VỤ ÁN KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

THÔNG BÁO SỐ 83/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT VỤ ÁN KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

  • Ngày 27/4/2023 Viện kiểm sát tối cáo, ban hành Thông báo số 83/TB-VKSTC Rút kinh nghiệm về kiểm sát giải quyết vụ án kinh doanh, thuong mại

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Giám đốc chi nhánh ngân hàng ký và phát hành thư bảo lãnh cho khoản vay, khi bên vay không trả được nợ, Ngân hàng cho rằng không có trách nhiệm đối với thư bảo lãnh vì Giám đốc chi nhánh ngân hàng không có thẩm quyền ký thư bảo lãnh, và được Ủy ban thẩm phán tòa án cấp cao chấp nhận.

File PDF: Thông báo số 83/TB-VKSTC 

Bài viết liên quan