Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 70/TB-VC1-HS RÚT KINH NGHIỆM THÔNG QUA CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ THEO THỦ TỤC PHÚC THẨM

THÔNG BÁO SỐ 70/TB-VC1-HS RÚT KINH NGHIỆM THÔNG QUA CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ THEO THỦ TỤC PHÚC THẨM

Ngày 26/9/2023 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội ban hành Thông báo số: 70/TB-VC1-HS Rút kinh nghiệm thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử theo thủ tục phúc thẩm đối với vụ án Cao Sỹ Bắc phạm tội “Giết người”

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Tòa án sơ thẩm kết án bị cáo về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung “có tính chất côn đồ” là không đúng. Hành vi phạm tội của bị cáo chỉ thuộc trường hợp giết người được quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

THÔNG BÁO SỐ 65/TB-VC1-HS

Bài viết liên quan