Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 69/TB-VC1-HS RÚT KINH NGHIỆM THÔNG QUA CÔNG TÁC THỰC HÀNH CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ THEO THEO THỦ TỤC PHÚC THẨM

THÔNG BÁO SỐ 69/TB-VC1-HS RÚT KINH NGHIỆM THÔNG QUA CÔNG TÁC THỰC HÀNH CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ THEO THEO THỦ TỤC PHÚC THẨM

Ngày 25/9/2023 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội ban hành Thông báo số: 69/TB-VC1-HS Rút kinh nghiệm thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử theo thủ tục phúc thẩm đối với vụ án Vũ Đức Hiệp phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Qúa trình điều tra, xét xử cấp sơ thẩm đã đánh giá không đầy đủ hành vi phạm tội của bị cáo dẫn đến quyết định hình phạt không tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như trách nhiệm bồi thường thiệt hại, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp được pháp luật bảo vệ của người bị hại. Đây là vi phạm nghiêm trọng trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ dẫn đến vụ án bị hủy để điều tra lại.

THÔNG BÁO SỐ 69/TB-VC1-HS

Bài viết liên quan