Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 67/TBRKN-VC1-HS RÚT KINH NGHIỆM THÔNG QUA CÔNG TÁC KIỂM SÁT XÉT XỬ GIÁM ĐỐC THẨM

THÔNG BÁO SỐ 67/TBRKN-VC1-HS RÚT KINH NGHIỆM THÔNG QUA CÔNG TÁC KIỂM SÁT XÉT XỬ GIÁM ĐỐC THẨM

Ngày 25/9/2023 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội ban hành Thông báo số: 67/TBRKN-VC1-HS Rút kinh nghiệm thông qua công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm đối với vụ án “Giang Thào Páo và đồng phạm”

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Hành vi của Giang Thào Páo và Vàng A Sừ là có đấu hiệu của tội: “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm s khoản 3 Điều 168 Bộ luật Hình sự, cấp sơ thẩm không điều tra làm rõ động cơ, mục đich xử lý các đối tượng về hành vi “Cướp tài sản” là có dấu hiệu bỏ lọt hành vi phạm tội.

THÔNG BÁO SỐ: 67/TBRKN-VC1-HS

Bài viết liên quan