Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 66/TB-VC1-HS RÚT KINH NGHIỆM THÔNG QUA CÔNG TÁC KIỂM SÁT XÉT XỬ GIÁM ĐỐC THẨM

THÔNG BÁO SỐ 66/TB-VC1-HS RÚT KINH NGHIỆM THÔNG QUA CÔNG TÁC KIỂM SÁT XÉT XỬ GIÁM ĐỐC THẨM

Ngày 25/9/2023 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội ban hành Thông báo số: 66/TB-VC1-HS Rút kinh nghiệm thông qua công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm đối với vụ án “Nguyễn Đức Anh”

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Tòa án xét xử Nguyễn Tuấn Anh về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự là không đúng quy định của pháp luật, chưa đánh giá đúng tính chất đặc biệt nguy hiểm của hành vi phạm tội dẫn đến quyết định mức hình phạt nhẹ, không tương xứng với tính chất và hậu quả do hành vi phạm tội của Nguyễ Tuấn Anh gây ra.

THÔNG BÁO SỐ: 66/TB-VC1-HS 

Bài viết liên quan