Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 65/TB-VC1-HS RÚT KINH NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ

THÔNG BÁO SỐ 65/TB-VC1-HS RÚT KINH NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ

Ngày 25/9/2023 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội ban hành Thông báo số: 65/TB-VC1-HS Rút kinh nghiệm trong quá trình giải quyết vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Việc điều tra, truy tố, xét xử của cấp sơ thẩm chưa đầy đủ, chưa làm rõ ý thức chủ quan của  bị đơn trong việc chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng của nguyên đơn nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để giải quyết lại.

THÔNG BÁO SỐ 65/TB-VC1-HS

Bài viết liên quan