Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 51/TB-VKS-HC RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TRONG TRƯỜNG HỢP VIỆN KIỂM SÁT RÚT KHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM

THÔNG BÁO SỐ 51/TB-VKS-HC RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TRONG TRƯỜNG HỢP VIỆN KIỂM SÁT RÚT KHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM

Ngày 03 tháng 08 năm 2023 Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng, ban hành Thông báo số 51/TB-VKS-HC Rút kinh nghiệm vụ án hành chính trong trường hợp Viện kiểm sát rút kháng nghị phúc thẩm

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

  • Quyết định kháng nghị phúc thẩm của Viện trưởng viện kiểm sát tỉnh không đúng, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng rút quyết định kháng nghị này.

Thông báo số 51/TB-VKS-HC

Bài viết liên quan