Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 49/TB-VKS-HC RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI

THÔNG BÁO SỐ 49/TB-VKS-HC RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI

  • Ngày 18 tháng 7 năm 2023 Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng, ban hành Thông báo rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính “khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN RÚT KINH NGHIỆM

  • Bảo hiểm xã hội xác định thời gian đóng BHXH của ông Đôn không đúng, đã ban hành quyết định chấm dứt hưởng chế độ hưu trí của ông Đôn; Khi giải quyết vụ án Tòa án đã áp dụng không đúng pháp luật, chưa đánh giá khác quan, toàn diện về những tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Đôn.

THÔNG BÁO SỐ 49/TB-VKS-HC

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online