Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / Thông báo số 44/TB-VKS-DS Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự

Thông báo số 44/TB-VKS-DS Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự

  • Ngày 14 tháng 6 năm 2023 Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng, ban hành Thông báo số 44/TB-VKS-DS Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Trong vụ án tranh chấp mua bán hàng hóa là gỗ thành phẩm, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng pháp luật không đúng, không xem xét đầy đủ tài liệu chứng cứ, bị Tòa án cấp cao hủy án.

Thông báo số 44/TB-VKS-DS

Bài viết liên quan