Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 44/TB-VC1-V2 RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN TRANH CHẤP QUYỀN MỞ LỐI ĐI QUA BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ

THÔNG BÁO SỐ 44/TB-VC1-V2 RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN TRANH CHẤP QUYỀN MỞ LỐI ĐI QUA BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ

  • Ngày 22 tháng 8 năm 2023 Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội, ban hành Thông báo số 44/TB-VC1-V2 Rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp quyền mở lối đi qua bất động sản liền kề”

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

  • Tòa án cấp sơ thẩm chưa thu thập đầy đủ chứng cứ, chưa đánh giá toàn diện vụ án đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện

THÔNG BÁO SỐ 44/TB-VC1-V2

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online