Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 43/TB-VC1-V2 RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THÔNG BÁO SỐ 43/TB-VC1-V2 RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  • Ngày 21 tháng 8 năm 2023 Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội, ban hành Thông báo số 43/TB-VC1-V2 Rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất”

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

  • Xác định thiếu quan hệ pháp luật tranh chấp
  • Không xác định đầy đủ người tham gia tố tụng
  • Giải quyết vượt quá yêu cầu khởi kiện
  • Không thụ lý yêu cầu phản tố
  • Thu thập chứng cứ không đầy đủ

THÔNG BÁO SỐ 43/TB-VC1-V2

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online