Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 39/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐÃ XÉT XỬ THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

THÔNG BÁO SỐ 39/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐÃ XÉT XỬ THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

  • Ngày 06 tháng 03 năm 2023 Viện kiểm sát tối cao, ban hành Thông báo số 39/TB-VKSTC Rút kinh nghiệm vụ án hình sự đã xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”

VẤN ĐỀ CẦN RÚT KINH NGHIỆM

  • Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm đánh giá vai trò, tính chất hành vi của bị cáo chưa chính xác dẫn đến quyết định mực hình phạt chưa bảo đảm công bằng theo quy định của pháp luật.

BÀI ĐĂNG CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

TỔNG HỢP 151 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ (TỪ NĂM 2015 ĐẾN THÁNG 7 NĂM 2022)

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN TÒA ÁN XÉT XỬ KHÁC TỘI DANH, KHUNG KHOẢN VIỆN KIỂM SÁT ĐÃ TRUY TỐ

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ VỤ ÁN PHẠM TỘI TRÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY BỊ HỦY ĐỂ XÉT XỬ LẠI

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÌNH SỰ PHẠM TỘI “TỔ CHỨC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ VIỆC ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG VỤ ÁN MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM  VỤ ÁN TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN PHẠM TỘI “VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY” BỊ KHÁNG NGHỊ TÁI THẨM ĐỂ ĐIỀU TRA LẠI PHẦN NHÂN THÂN CỦA BỊ CÁO

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN VỀ TỘI “TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN “MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY” BỎ LỌT TỘI PHẠM

THÔNG BÁO SỐ 39/TB-VKSTC

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online