Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / Thông báo số 29/TB-VC1-V2 Rút kinh nghiệm Vụ án tranh chấp thừa kế tài sản và hủy quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Thông báo số 29/TB-VC1-V2 Rút kinh nghiệm Vụ án tranh chấp thừa kế tài sản và hủy quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

– Ngày 01 tháng 6 năm 2023 Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội, ban hành Thông báo số 29/TB-VC1-V2 Rút kinh nghiệm Vụ án dân sự “V/v: Tranh chấp thừa kế tài sản và hủy quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

– Tòa án Không thụ lý giải quyết yêu cầu phản tố;
– Không xem xét đối với yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;
– Không thu thập tài liệu chứng cứ đầy đủ.

Link tải PDF: Thông báo số 29/TB-VC1-V2

Bài viết liên quan