Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 24/TB-VC2-DS RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

THÔNG BÁO SỐ 24/TB-VC2-DS RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

  • Ngày 31 tháng 03 năm 2023 Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng, rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự.

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN RÚT KINH NGHIỆM

  • Trong vụ án dân sự tranh chấp QSDĐ có nhiều nội dung mâu thuẫn nhưng Tòa án cấp sơ thẩm chưa xác minh, làm rõ, đối chất những nội dung mâu thuẫn trong vụ án, chưa thu thập tài liệu chứng cứ làm cơ sở giải quyết vụ án, chỉ căn cứ vào việc Bị đơn được cấp GCNQSDĐ và Nguyên đơn không sử dụng, không đăng ký kê khai đối với diện tích đất tranh chấp để quyết định không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Bị đơn.

THÔNG BÁO SỐ 24/TB-VC2-DS

BÀI ĐĂNG CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN DÂN SỰ “TRANH CHẤP ĐÒI LẠI TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BUỘC THÁO DỠ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN “YÊU CẦU TUYÊN BỐ VĂN BẢN CÔNG CHỨNG VÔ HIỆU”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ VIỆC ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

Bài viết liên quan