Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / Thông báo số 20/TB-VC1-KDTM Về vi phạm trong giải quyết vụ án “Tranh chấp bồi thường bảo hiểm tàu cá”

Thông báo số 20/TB-VC1-KDTM Về vi phạm trong giải quyết vụ án “Tranh chấp bồi thường bảo hiểm tàu cá”

  • Ngày 26 tháng 5 năm 2023 Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội, ban hành Thông báo số 20/TB-VC1-KDTM Rút kinh nghiệm về vi phạm trong giải quyết vụ án “Tranh chấp bồi thường bảo hiểm tài cá”

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Chủ tàu cá không được bồi thường thiệt hại do vi phạm quy tắc bảo hiểm; Tòa án cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm không thu thập đầy đủ bằng chứng, và đưa thiếu người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng.

Thông báo số 20/TB-VC1-KDTM

Bài viết liên quan