Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / Thông báo số 120/TB-VKSTC Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

Thông báo số 120/TB-VKSTC Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

  • Ngày 13 tháng 6 năm 2023 Viện kiểm sát tối cao, ban hành Thông báo số 120/TB-VKSTC Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Tòa án cấp phúc thẩm xem xét đánh giá chứng không chính xác, xác đinh sai loại đất.

Thông báo số 120/TB-VKSTC

Bài viết liên quan