Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / Thông báo số 119/TB-VKSTC Rút kinh nghiệm về việc yêu cầu khởi tố vụ án và việc áp dụng căn cứ đình chỉ điều tra theo Điều 29 Bộ luật hình sự

Thông báo số 119/TB-VKSTC Rút kinh nghiệm về việc yêu cầu khởi tố vụ án và việc áp dụng căn cứ đình chỉ điều tra theo Điều 29 Bộ luật hình sự

  • Ngày 13 tháng 6 năm 2023 Viện kiểm sát tối cao, ban hành Thông báo số 119/TB-VKSTC Rút kinh nghiệm về việc yêu cầu khởi tố vụ án và việc áp dụng căn cứ đình chỉ điều tra theo Điều 29 Bộ luật hình sự

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Việc kiểm sát ban hành văn bản yêu cầu khởi tố vụ án đối với hành vi vi phạm hành chính, Cơ quan ANĐT áp dụng không đúng quy định pháp luật khi ban hành Quyết đình chỉ điều tra vụ án.

Thông báo số 119/TB-VKSTC

Bài viết liên quan