Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 10/TB/VC1-HS RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN VỀ TỘI “LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG THI HÀNH CÔNG VỤ”

THÔNG BÁO SỐ 10/TB/VC1-HS RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN VỀ TỘI “LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG THI HÀNH CÔNG VỤ”

Ngày 19 tháng 04 năm 2023 Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội, ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số 10/TB/VC1-HS Rút kinh nghiệm vụ án về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Tòa án cấp sơ thẩm miễn hình phạt cho các bị cáo không đúng quy định pháp luật.

 

THÔNG BÁO SỐ 10/TB/VC1-HS

BÀI VIẾT CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

TỔNG HỢP 151 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ (TỪ NĂM 2015 ĐẾN THÁNG 7 NĂM 2022)

Bài viết liên quan