Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 09/TB-VC2-V2 RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN “YÊU CẦU HỦY KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ VÀ HỦY HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ”

THÔNG BÁO SỐ 09/TB-VC2-V2 RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN “YÊU CẦU HỦY KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ VÀ HỦY HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ”

  • Ngày 06 tháng 02 năm 2023 Viện kiểm sát cấp cao tai Đà Nẵng, ban hành Thông báo số 09/TB-VC2-V2 Rút kinh nghiệm Vụ án “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá và hủy hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá”

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

  • Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm không đúng quy định pháp luật.

THÔNG BÁO SỐ 09/TB-VC2-V2

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online