Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 09/TB-VC1-HS RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH TỘI DANH

THÔNG BÁO SỐ 09/TB-VC1-HS RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH TỘI DANH

Ngày 18 tháng 04 năm 2023 Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội, ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số 09/TB-VC1-HS Rút kinh nghiệm vụ án về việc xác định tội danh.

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Chỉ có Hai Bị cáo đánh bạc với nhau bằng hình thức ghi số lô, số đề nhưng Viện kiểm sát truy tố một bị cáo tội “Tổ chức đánh bạc”.

THÔNG BÁO SỐ 09/TB-VC1-HS

BÀI ĐĂNG CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

THÔNG BÁO SỐ 10/TB/VC1-HS RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN VỀ TỘI “LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN

TỔNG HỢP 151 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ (TỪ NĂM 2015 ĐẾN THÁNG 7 NĂM 2022)

Bài viết liên quan