Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 08/TB-VC1-HS RÚT KINH NGHIỆM VỀ VIỆC ĐỐI TƯỢNG KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN

THÔNG BÁO SỐ 08/TB-VC1-HS RÚT KINH NGHIỆM VỀ VIỆC ĐỐI TƯỢNG KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN

Ngày 11 tháng 04 năm 2023 Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội, ban hành Thông báo số 08/TB-VC1-HS Rút kinh nghiệm về việc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính và thẩm quyền giải quyết của tòa án.

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

  • Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng Quyết định giải quyết tố cáo không phải là Quyết định hành chính, nên không phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, từ đó ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính.

THÔNG BÁO SỐ 08/TB-VC1-HS

TỔNG HỢP 94 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH (TỪ NĂM 2015 ĐẾN THÁNG 07 NĂM 2022)

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ VI PHẠM TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI BẢN ÁN HÀNH CHÍNH SƠ THẨM CÓ VI PHẠM BỊ HỦY ÁN

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VI PHẠM TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Bài viết liên quan