Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 05/TB-VKS-DS RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

THÔNG BÁO SỐ 05/TB-VKS-DS RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

 

  • Ngày 30 tháng 12 năm 2022 Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Thông báo số 05/TB-VKS-DS Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng tín dụng

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

  • Trong vụ án “tranh chấp Hợp đồng tín dụng” Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét tài liệu chứng cứ đầy đủ, không thực hiện việc xem xét, thẩm định tại chỗ đối với tài sản thế chấp.

THÔNG BÁO SỐ 05/TB-VKS-DS

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online