Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 05/TB-VC1-KDTM RÚT KINH NGHIỆM VỀ VI PHẠM TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG”

THÔNG BÁO SỐ 05/TB-VC1-KDTM RÚT KINH NGHIỆM VỀ VI PHẠM TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG”

Ngày 04 tháng 04 năm 2023 Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội, ban hành Thông báo số 05/TB-VC1-KDTM Rút kinh nghiệm về vi phạm trong giải quyết vụ án “tranh chấp hợp đồng xây dựng”

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm có vi phạm trong việc đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật, bỏ sót người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của đương sự.

THÔNG BÁO SỐ 05/TB-VC1-KDTM

BÀI ĐĂNG CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

TỔNG HỢP 51 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH THƯƠNG MẠI – LAO ĐỘNG (TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2021)

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ VI PHẠM TRONG VIỆC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CỦA ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA CẤP CAO TẠI HÀ NỘI BỊ HỦY, VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI

TỔNG HỢP 50 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH THƯƠNG MẠI – LAO ĐỘNG

 

 

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online