Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 03/TB-VC2-HC RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH PHÚC THẨM

THÔNG BÁO SỐ 03/TB-VC2-HC RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH PHÚC THẨM

Ngày 13 tháng 12 năm 2022 Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Thông báo số 03/TB-VC2-HC Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính phúc thẩm về ”Khiếu kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

  • UBND thành phố Buôn Ma Thuột ban hành Quyết định số 6733/QĐ-UBND ngày 15/09/2021 về việc phê duyệt phương án tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Hồ Thủy lợi Ea Tam, phường Tự An, thành Phố Buôn Ma Thuột không cùng một ngày với ngày ban hành quyết định thu hồi đất là trái với quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 69 Luật Đất đai 2013, dẫn đến giao đất không đúng quy định pháp luật; Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng không đúng quy định pháp luật không bảo đảm quyền và lợi ích của người khởi kiện.

Thông báo số 03/TB-VC2-HC

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online