Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 03/TB-VC1-V2 RÚT KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI BẢN ÁN DÂN SỰ SƠ THẨM CÓ VI PHẠM VỀ ÁN PHÍ

THÔNG BÁO SỐ 03/TB-VC1-V2 RÚT KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI BẢN ÁN DÂN SỰ SƠ THẨM CÓ VI PHẠM VỀ ÁN PHÍ

Ngày 23 tháng 03 năm 2023 Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội, ban hành Thông báo số 03/TB-VC1-V2 Rút kinh nghiệm đối với bản án dân sự sơ thẩm có vi phạm về án phí.

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Trong vụ án hôn nhân gia đình, tòa án không buộc đường sự là người có nghĩa vụ cấp dưỡng phải chịu án phí là không đúng quy định pháp luật.

THÔNG BÁO SỐ 03/TB-VC1-V2

BÀI ĐĂNG CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

TỔNG HỢP 230 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ – TỐ TỤNG DÂN SỰ (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 07 NĂM 2022)

TỔNG HỢP 94 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH (TỪ NĂM 2015 ĐẾN THÁNG 07 NĂM 2022)

TỔNG HỢP 151 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ (TỪ NĂM 2015 ĐẾN THÁNG 7 NĂM 2022)

TỔNG HỢP 18 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH (Từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2020)

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN”

 

Bài viết liên quan