Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hình sự / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: VỤ ÁN VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: VỤ ÁN VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Ngày 03/4/2018, VKSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số 07/TB-VC3-V1, trong đó có nội dung cần rút kinh nghiệm đáng chú ý sau:

– “Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm” là tình tiết định khung tại khoản 2 Điều 202 BLHS 1999. Viện kiểm sát truy tố khoản 1 Điều 202 BLHS là không đúng.

– Về trách nhiệm dân sự: Bản án buộc công ty TNHH nhựa Đạt Hòa (chủ xe) bồi thường toàn bộ thiệt hại, nhưng lại không trừ 105.000.000 đồng mà bị cáo Huy đã tự nguyện bồi thường cho bị hại trong giai đoạn điều tra là không đúng.

Tải file PDF tại đây: Thông báo rút kinh nghiệm số 07/TB-VC3-V1

Bài viết liên quan