Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 19 tháng 03 năm 2021 Viện kiểm sát cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo số 11/TB-VKS-VP Rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất”.

 

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online