Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 16 tháng 03 năm 2021 Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội ra thông báo số 11/TB-VC1-V2 Rút kinh nghiệm vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản.

NHỮNG NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Bài viết liên quan