Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN TRANH CHẤP ĐÒI TÀI SẢN VÀ YÊU CẦU TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN TRANH CHẤP ĐÒI TÀI SẢN VÀ YÊU CẦU TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU

Ngày 20 tháng 07 năm 2021 Viện kiểm sát cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh có Thông báo số 52/TB-VC3-V2 Rút kinh nghiệm Đối với vụ án “Tranh chấp đòi tài sản và yêu cầu tuy bố hợp đồng vô hiệu”

NHỮNG NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online