Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM  VỤ ÁN TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM  VỤ ÁN TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

 

Ngày 14 tháng 5 năm 2021 Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng ra thông báo số 38/TB-VC2-V1 Rút kinh nghiệm vụ án “Tràng trữ trái phép chất ma túy” bị hủy để điều tra lại.

NHỮNG VẤN ĐỀN CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online