Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hình sự / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: VỤ ÁN OAN SAI VỀ TỘI “KINH DOANH TRÁI PHÉP”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: VỤ ÁN OAN SAI VỀ TỘI “KINH DOANH TRÁI PHÉP”

Ngày 25/4/2017, VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số 10/TB-VC3-V1 về vụ án oan sai “Kinh doanh trái phép”.

Có rất nhiều sai phạm của Cơ quan tiến hành tố tụng dẫn đến hậu quả oan sai, đáng chú ý là:

  • Kể từ ngày Nghị định số 102/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 15/11/2010), Nhà nước đã cho phép doanh nghiệp có quyền chủ động, tự do kinh doanh, không cần phải đăng ký, xin phép hoặc sự chấp thuận của Cơ quan nhà nước nếu ngành nghề kinh doanh đó mà pháp luật không cấm, không thuộc ngành , nghề kinh doanh có điều kiện. Như vậy, tại thời điểm khởi tố, điều tra, truy tố thì hành vi kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký không còn nguy hiểm cho xã hội, không bị coi là tội phạm. Các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử công dân về tội “Kinh doanh trái phép” là không đúng.
  • Bị cáo không phạm tội kinh doanh trái phép đối với 12 tổ máy phát điện nhưng Viện kiểm sát đề nghị Tòa án tịch thu 12 tổ máy phát điện là không đúng (12 tổ máy phát điện không phải là vật chứng trong vụ án hình sự.
  • Truy tố, xét xử hành vi chưa được khởi tố vụ án hình sự là đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.
  • Truy tố, xét xử hành vi đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là không đúng.

Tải file PDF: Thông báo rút kinh nghiệm số 10/TB-VC3-V1

Bài viết liên quan