Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN LÝ NGỌC TIỆP VÀ ĐỒNG PHẠM PHẠM TỘI ĐÁNH BẠC

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN LÝ NGỌC TIỆP VÀ ĐỒNG PHẠM PHẠM TỘI ĐÁNH BẠC

Ngày 23 tháng 11 năm 2021 Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội ra thông báo số 80/TB-VC1-V3 Rút kinh nghiệm Vụ án Lý Ngọc Tiệp và đồng phạm phạm tội “Đánh bạc”.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online