Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: VỤ ÁN GIẢI QUYẾT THẦN TỐC ĐẾN MỨC TÒA ÁN NHẬN ĐƯỢC ĐƠN KHỞI KIỆN TRƯỚC KHI NGƯỜI KHỞI KIỆN NỘP ĐƠN

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: VỤ ÁN GIẢI QUYẾT THẦN TỐC ĐẾN MỨC TÒA ÁN NHẬN ĐƯỢC ĐƠN KHỞI KIỆN TRƯỚC KHI NGƯỜI KHỞI KIỆN NỘP ĐƠN

Ngày 04/5/2019, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số 40/TB-VC2-V2. Trong đó có các nội dung rút kinh nghiệm đáng chú ý sau:

Về tố tụng:

Ngày 24/02/2016, bà Nổi nộp đơn khởi kiện.

Ngày 17/02/2016, Tòa án có giấy báo nhận đơn khởi kiện.

Trong cùng 1 ngày 29/02/2016, Tòa án ban hành hàng loạt văn bản: Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí; Thông báo thụ lý; Biên bản giao thông báo thụ lý; Thông báo phiên họp (thông báo ngày 4/3/2016 mở phiên họp); Biên bản giao thông báo phiên họp; Bà Thành viết bản tự khai; Biên bản hòa giải thành.

Ngày 8/3/2016, Tòa án ra Quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự.

Như vậy, Thông báo hòa giải là ngày 04/3/2016 nhưng ngày 29/02/2016 đã tiến hành hòa giải thành là không đúng về thời gian, trong cùng ngày 29/02/2016, Tòa án đã tiến hành hang loạt các sự kiện pháp lý để giải quyết vụ án là bất thường về mặt thời gian.

– Về nội dung:

Việc thế chấp GCNQSDĐ của bà Thành đối với thửa đất 447 cho bà Nổi không có công chứng, chứng thực và không được đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật. Tòa án Quyết định công nhận việc thế chấp giữa bà Nổi và bà Thành là không đúng pháp luật.

Bà Thành chỉ có 1 thửa đất duy nhất để thi hành án cho tất cả các bản án, quyết định của Tòa án nhưng Tòa án lại ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận chỉ nhằm mục đích để trả nợ riêng cho bà Phạm Thị Nổi, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người.

Chi tiết vui lòng xem tại file: Thông báo rút kinh nghiệm số 40/TB-VC2-V2

Bài viết liên quan