Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hình sự / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: VI PHẠM TRONG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: VI PHẠM TRONG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI

Ngày 04/3/2019, VKSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh ban hành thông báo rút kinh nghiệm số 06/TB-VC3-V1, trong đó có các nội dung cần rút kinh nghiệm đáng chú ý như sau:

– Về tổng hợp hình phạt đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội: Nếu hình phạt chung là tù có thời hạn thì mức phạt cao nhất được áp dụng không được vượt quá 18 năm.

Ngoài ra, còn có nhiều nội dung rút kinh nghiệm đáng chú ý khác. Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Tải file PDF: Thông báo rút kinh nghiệm số 06/TB-VC3-V1

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online