Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / Thông báo rút kinh nghiệm về quyền tự lựa chọn đối tượng khởi kiện của đương sự trong vụ án hành chính của VKS Tối Cao.

Thông báo rút kinh nghiệm về quyền tự lựa chọn đối tượng khởi kiện của đương sự trong vụ án hành chính của VKS Tối Cao.

Thông báo số 258/TB-VKS-HC của Viện kiểm sát tối cao.

Theo điều 8. Quyền quyết định và tự định đoạt của người khởi kiện và điều 115. Quyền khởi kiện vụ án của luật tố tụng hành chính năm 2015: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc trong trường hợp không đồng ý với quyết định, hành vi đó hoặcđã khiếu nại với người có thẩm quyền giải quyết, nhưng hết thời hạn giải quyết  theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi đó”

Xem chi tiết: Thông báo số 258/TB-VKS-HC của Viện kiểm sát tối cao.

…………………………………………………………………………………………………………

Luật sư tại Đà Nẵng: 

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Phú Quốc:

65 Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc

Luật sư tại Quảng Ngãi

539 Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Website: www.fdvn.vn    www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Bài viết liên quan