Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QSDĐ VÔ HIỆU VÀ HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QSDĐ VÔ HIỆU VÀ HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ

Ngày 17/9/2018, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số 39/TB-VC2-V2, Trong đó có một số nội dung đáng chú ý sau:

– Ngày 25/7/2009, Chị Lệ và anh Sắc được mẹ là bà Cúc tặng cho quyền sử dụng đất. Sau khi được nhận tặng cho quyền sử dụng đất, chị Lệ và anh Sắc được cơ quan Nhà nước cấp GCNQSDĐ và sau đó mang đi thế chấp tại Ngân hàng.

– Qúa trình giải quyết vụ án, Tòa án xác định Hợp đồng tặng cho QSDĐ ngày 25/7/2009 là vô hiệu. Tuy nhiên, Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất giữa Chị Lệ, anh Sắc và Ngân hàng là ngay tình, hợp pháp nên vẫn có hiệu lực. Khi giải quyết hậu quả của HĐ tặng cho quyền sử dụng đất vô hiệu, để bảo đảm quyền lợi cho Ngân hàng thì không thể trả lại cho chủ sở hữu bằng quyền sử dụng đất mà phải trả lại bằng giá trị tiền. Tòa án tuyên hủy Hợp đồng tặng cho, huỷ GCNQSDĐ nhưng không giải quyết hậu quả của Hợp đồng vô hiệu là không đúng, không bảm đảm quyền lợi cho Ngân hàng.

Tải file PDF tại đây: Thông báo rút kinh nghiệm số 39/TB-VC2-V2

Bài viết liên quan